Spor Haberleri

Rizesporlu Samudio: Burası Benim İkinci Evim

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Pa­ra­gu­ay­lı for­ve­ti Brain Sa­mu­dio, Rize’nin ikin­ci evi ol­du­ğu­nu ifade etti. Sa­mu­dio, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman…

Devamını okuyun

Frikik ustası Eren’in Milli Takım sevinci

Ri­zes­por’dan Pa­zars­por’a ki­ra­la­nan orta saha fut­bol­cu­su Eren Ka­ra­dağ, at­tı­ğı fri­kik gol­le­riy­le dik­kat çe­ker­ken ba­şa­rı­sı­nı Ümit Milli Takım kad­ro­su­na dahil ola­rak…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor’dan rahatlatan 3 puan

Süper Lig’in 39. haf­ta­sın­da De­niz­lis­por, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Mü­ca­de­le Ka­ra­de­niz eki­bi­nin 1-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi. Bu so­nuç­la De­niz­lis­por,…

Devamını okuyun

Olimpik Pazar Spor Hentbol Kulübü 2. Etap Müsabakalarını Başarılı Şekilde Tamamladı

Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı…

Devamını okuyun

“Rizespor prim aldı”

Beşiktaş’ta Josef de Souza’dan çirkin iddia, “Rizespor prim aldı” Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­su Josef de Souza, 3-2 ka­zan­dık­la­rı Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor Beşiktaş’tan da puan alamadı

Süper Lig’in 38. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de 3-0 yenik du­ru­ma düş­tü­ğü kar­şı­laş­ma­da lider Be­şik­taş’a 3-2 mağ­lup oldu. İlk ya­rı­sı, si­yah-be­yaz­lı…

Devamını okuyun

Uygun: “Ligin şakası kalmadı”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun ”Be­şik­taş’ı teb­rik edi­yo­ruz. 4 hafta kaldı. Ligin daha da şa­ka­sı kal­ma­dı. Bun­dan son­ra­ki haf­ta­lar­da­ki…

Devamını okuyun

Sergen Yalçın: “Müsaade ederlerse şampiyon olmak istiyoruz”

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­gen Yal­çın, zor bir dep­las­man­dan altın de­ğe­rin­de bir 3 puan al­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Mü­sa­ade ede­ler­se şam­pi­yon olmak…

Devamını okuyun
ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT UYGUN “KALAN 5 MAÇTA ALACAĞIMIZ GALİBİYETLER İLE YENİ SEZONUN PLANLAMASINI YAPACAĞIZ” DEDİ. (HASAN FEHMİ DEMİR/RİZE-İHA)

Bülent Uygun: ‘Hedefimiz 53 puan’

Genç­ler­bir­li­ği ye­nil­gi­si­ni de­ğer­len­di­ren Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, “Ri­zes­por’un büyük ca­mi­ası­na ya­kı­şan bir şe­kil­de sa­ha­da mü­ca­de­le et­me­ye devam ede­ce­ğiz”…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor U19, ilk galibiyet sevincini yaşadı

Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı 2-1 mağ­lup ede­rek ilk ga­li­bi­ye­ti­ni aldı ve 8 hafta sonra 3 pu­an­la…

Devamını okuyun

Rizespor sonunu getiremedi

Ri­zes­por, ligde kri­tik yerde bu­lu­nan Genç­ler­bir­li­ği’ne konuk oldu. Maçta 2-0 mağ­lup du­ru­ma düşen ve farkı ka­pat­ma­ya ça­lı­şan Ri­zes­por’a, 90 da­ki­ka…

Devamını okuyun

Bülent Uygun: Üç Puanı Kazanan
Taraf Olmak Mutluluk Verici

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por’u 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, üç puan al­dık­la­rı…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor Galibiyet Pozu!

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por kendi sa­ha­sın­da İH Kon­yas­por’u 5-3’lük skor­la mağ­lup etti. Ka­ra­de­niz ekibi maçın ar­dın­dan 5-3’lük skoru…

Devamını okuyun

Çaykur Rizespor Gol Oldu Yağdı

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, FT An­tal­yas­por’a konuk oldu. At­ma­ca İsmail Köy­ba­şı (dk. 3), Bold­rin (dk. 6), Sabo’nun (dk.…

Devamını okuyun

Maçı Daha Çok İsteyen Çaykur Rizespor Galip Geldi!

FT An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ersun Yanal, Çay­kur Ri­zes­por ma­çı­nın ar­dın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da geçen hafta ka­zan­ma­la­rı­na rağ­men bu hafta maçı daha…

Devamını okuyun

Bülent Hoca Takıma Öz Güven Aşıladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Selim Ay, Tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­la ta­kı­ma öz güven aşı­la­dı­ğı­nı söy­le­di.…

Devamını okuyun

Futbolcu Kardeşlerimizi Tek Tek Tebrik Ediyorum

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, An­tal­yas­por ma­çı­nın ar­dın­dan ligin alt sı­ra­la­rı­nın ateş çem­be­ri­ne dön­dü­ğü or­tam­da al­dık­la­rı 3 pu­anın çok…

Devamını okuyun

Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları ertelendi

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­may­la Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) maç­la­rı Mayıs ayına er­te­len­di. Geç­ti­ği­miz sezon Ko­ro­na­vi­rüs…

Devamını okuyun

ÇAYKURSPORLU GENÇ GÜREŞCİLER ANTALYA’DAN ŞAMPİYON OLARAK DÖNDÜLER

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan, 09-11 Nisan 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da, An­tal­ya Kemer Be­le­di­ye Spor Sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen, 2021…

Devamını okuyun

Rizespor’un Başarılı Eldiveni Tarık Çetin: Daha İyi Sonuçlar Alabilirdik

Süper Lig’in 35. haf­ta­sın­da An­tal­yas­por ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Çay­kur Ri­zes­por, maç ön­ce­si ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü. Genç ka­le­ci Tarık Çetin, ligde…

Devamını okuyun

Karadeniz Derbisinde Puanlar Golsüz Paylaşıldı

Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’u konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz eşit­lik­le ta­mam­lan­dı. Süper Lig’de 34. hafta mü­ca­de­le­sin­de Bü­lent…

Devamını okuyun

“Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Trab­zons­por İle Gol­süz Be­ra­be­re Kal­dık­la­rı Maçın Ar­dın­dan Açık­la­ma­lar­da Bu­lun­du. “Oyunumuz, Bizim Adımıza Mutluluk Verici”…

Devamını okuyun

Bakır: Maalesef Şanssızlık Üzerimizdeydi

Trab­zons­por be­ra­ber­li­ği son­ra­sı açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Hasan Yavuz Bakır, “Oyu­nun son bö­lü­mün­de as­lın­da ne­ti­ce bu­la­cak po­zis­yon­lar da…

Devamını okuyun

Rizespor tek puanla yetindi

Bü­lent Uygun ile çıkış ya­ka­la­yan Ri­zes­por, evin­de oy­na­dı­ğı maçta Fatih Ka­ra­güm­rük kar­şı­sın­da gol kay­dı­na mu­vaf­fak ola­ma­dı. Süper Lig’in 32. haf­ta­sın­da…

Devamını okuyun

Bülent Uygun: “Rakibe çok tolerans tanındığı bir ortamda yine de çok iyi bir mücadele ettik”

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Fatih Ka­ra­güm­rük ma­çı­nın ar­dın­dan, “Ra­ki­be çok to­le­rans ta­nın­dı­ğı bir or­tam­da yine de çok iyi…

Devamını okuyun

Kartal’dan Hakem Ümit Öztürk’e Tepki

Süper Lig’de dün Fatih Ka­ra­güm­rük ile 0-0 be­ra­be­re kalan Çay­kur Ri­zes­por’un kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’ü ver­di­ği…

Devamını okuyun

Milan Skoda kırmızı kart gördü

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda fa­ulun ar­dın­da iti­raz…

Devamını okuyun

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.