Türk Kamu Sen ve Türk Eği­tim­sen Rize Şu­be­si Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve yö­ne­ti­mi MHP İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret etti.

MHP İl Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi son­ra­sı ye­ni­den güven ta­ze­le­yen İl Baş­ka­nı ve Yö­ne­ti­mi­ne ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan Ka­mu-Sen ve Türk Eği­tim­sen Rize Şu­be­si yö­ne­ti­mi MHP de gör­dük­le­ri il­gi­den mem­nun kal­dı­lar. İl Baş­kan­lı­ğı­nı zi­ya­ret­le­ri hak­kın­da bir açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Murat Kö­se­oğ­lu’ Sa­bır­la, te­vek­kül­le in­sa­nın ka­za­na­ma­ya­ca­ğı kalp, fet­he­de­me­ye­ce­ği kale yok­tur, bugün MHP Rize il baş­ka­nı Sayın Ihsan Alkan beyi Tür­ki­ye Kamu sen Rize il baş­kan­lı­ğı yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ola­rak zi­ya­ret ettik İl baş­ka­nı­mız Ihsan Alkan beye mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den do­la­yı çok te­şek­kür edi­yo­rum Allah yar ve yar­dım­cı­sı olsun. Ye­ni­den se­çil­di­ği İl Baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Rize’mizin ko­nu­şan sesi ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan’da zi­ya­ret hak­kın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da ’Rize Ka­mu­sen Baş­kan ve yö­ne­ti­min­de­ki ar­ka­daş­la­rın zi­ya­re­tin­den mem­nun olduk. Biz­le­re ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­ma­la­rı ça­lış­ma­la­rı­mı­za şevk ve­re­cek­tir. Her sı­kın­tı­la­rın­da yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­tik’ dedi. Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s