Category Archives: Yerel Haberler

“YEŞİL RİZE’DE HER BİREY BİRER YEŞİLAY GÖNÜLLÜSÜ OLMALI”

Uzun yıllar Rize’de Yeşilay’a gönüllü olarak vermiş olduğu hizmetlerin ardında, Yeşilay’ın Rize Şube Başkanlığına seçilen, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırması Hastanesi eski Başhekimi Prof. Dr. Hasan TÜRÜT, Rize’de görev yapan yazılı ve görsel basınla Yakamoz Restoranda bir araya gelerek, Yeşilay Rize Şubesi olarak yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan TÜRÜT, basın toplantısının başlangıcında yıllarca üstün gayretle gönüllü olarak eski ismiyle Yeşilay Cemiyeti Rize Temsilciliği görevini yürütmüş olan gazeteci yazar meslektaşınız Bayram Ali Kavalcı’ya geçmiş hizmetlerinden dolayı şahsım ve çalışma arkadaşlarım olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Başkan Prof. Dr. TÜRÜT; “Yeşilay bugün Dünya çapında, başta gençlerimiz olmak üzere tüm insanlığın hayrına ve geleceğine yönelik çalışmalar yapan önemli bir sağlık örgütüdür. Bundan böyle, Rize’de görev yapan siz değerli basın mensuplarımzı8la zaman zaman bri araya gelerek, çalışmalarımızla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağız ve sizler çalışmalarımızda bizlere katkı sağlayan kamuoyunu bilgilendirme paydaşlarımız olacaksınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün, YETİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI çalışmalarım hakkında sizleri bilgilendireceğiz.” dedi.

Yeşilay Rize Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan TÜRÜT; “Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütür ve aldığı sonuçlara göre projeler üretir ve uygular. Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları yaparak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlar. Bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve görsel medyayı, internet ve sosyal medyaya ağlarını aktif bir mücadele alanı olarak görür ve mesajların toplumun tüm kesimlerine aktarılması için çalışır. Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür. Ulusal ve uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla etkili işbirliği geliştirir. Yeşilay’ın yürüttüğü önleme faaliyetleri altında uygulamış olduğu en önemli projelerinden biri de Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programıdır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı (TBM) Nedir? Program, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirecek evrensel temelli bir önleme eğitim programıdır. Türkiye’nin en yaygın ve kapsamlı bağımlılık önleme programı hüviyetine sahiptir. TBM Yeşilay tarafından geliştirilen teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere geliştirilen kamu, STK, özel sektör işbirlikleri ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenciye 3 milyon da yetişkine ulaşmaktadır.

TBM Kimleri Hedefliyor? Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen program, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde bağımlılıklara karşı farkındalığın arttırılmasını amaçlayan bir eğitim programıdır. Yeşilay Bilim Kurulu danışmanlığında her yaşın gelişim özelliklerine uygun farklı içerikler geliştirilmiştir. Bilimsel kanıta dayalı üretilen eğitim içerikleri Türkiye’de bağımlılık alanında bir dil birliği sağlamış, Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu tarafından akredite eğitim programı olarak tanımlanmıştır. TBM eğitim materyalleri 8 farklı dile çevrilerek yurtdışında da yaygınlaşması hedeflenmiştir. EĞİTİM İÇERİKLERİ Sağlıklı Yaşam Teknoloji Bağımlılığı Tütün Bağımlılığı Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Tbm Eksenli Kurumsal İşbirlikleri Sağlık Bakanlığı, (psikolog ve sosyal çalışmacı uygulayıcı eğitim programı) Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (psikolog ve sosyal çalışmacı formatör eğitimi, katılıcı temel farkındalık eğitimi) Gençlik ve Spor Bakanlığı (çalıştırıcı uygulayıcı eğitim programı; katılımı temel farkındalık eğitimi) Milli Savunma Bakanlığı (uzman askeri personel uygulayıcı eğitim programı, lider personel temel farkındalık eğitimi, er-erbaş temel farkındalık eğitimi) Diyanet İşleri Başkanlığı (Din görevlisi uygulayıcı eğitim programı, Din görevlisi temel farkındalık eğitimi) Türk Kızılay’ı (psikolog ve sosyal çalımacı uygulayıcı eğitim programı) Türkiye İş Kurumu (Danışman uygulayıcı eğitim programı, Danışman temel farkındalık eğitimi) Rize Yeşilay Şubesi olarak, ilimizde gerek kamu kuruluşları ve gerekse STK’ların destekleriyle binin üzerinde yetişkin vatandaşımıza bağımlılıklar konusunda önleyici eğitim faaliyetleri planlamaktayız. Özellikle pandeminin de etkisiyle artık yetişkinler için de potansiyel bir tehlike gibi görünen ve olumsuz sosyolojik etkileri olması muhtemel teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere, tütün, madde, kumar gibi diğer bağımlılıklarla ilgili toplumun her kesimine ulaşıp farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. Yeşilay’ın Rize Basını ile bir araya geldiği toplantıya, Başkan Yardımcısı Dr. Zeki Karataş, YK Üyesi Dr. Neslihan Özçelik, YK Üyeleri Selçuk Beşikçi ve İdris Pehlivan’la birlikte çok sayıda Yeşilay gönüllüsü ve Yeşilay’la birlikte çalışmalara katılan çeşitli kurum ve kuruluşların idarecileri katıldılar.

Haber-Foto: Bayram Ali KAVALCI

TOKİ DERE YATAĞINA AFET KONUTU YAPACAK

Geçen ay Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel olayından ders almayan TOKİ ilçemizde dere yatağına konut yapacak.

13 Temmuz 2021 Rize bölgesinde meydana gelen heyelanlar sonrası tahliye edilen veya oturulamayacak derecede hasar gören konut sahiplerine TOKİ tarafından afet evi yapılmasına karar verildi.

13 Temmuz 2021 Tarihinde aşırı yağmurlar sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası 19 Ağustos 2021 tarihli 31573 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TOKİ tarafından Rize Çayeli Yenipazar Mah. 133 ada 1 parsel için acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konut yapılacak arazi dere yatağında

7470.65 m2’lik arazide konut yapılması için kamulaştırılacak arazinin dere yatağında olduğu gerekçesiyle mahalle halkı tepki gösteriyor. TOKİ tarafından konut yapılmak için kamulaştırılacak alanın dere yatağı içinde olduğunu söyleyen mahalle halkından Adem Sandıkçı ‘‘devlet dere yatağında konut yapmaz. Burada karar verenler araziyi tanımıyor. Bu alan 50-60 yıl öncesinde dere yatağı olup taşıma toprakla doldurularak çay tarımı alanı yapılmıştır. Zeminden 1 metre altında dere suyu mevcuttur. Bu alan zaman zaman su taşkınlarına maruz kalmaktadır. Mevcut yerde çay tarlaları olması yıkımın felakete dönüşmesini önlemektedir. Bu yerde yerleşim az olduğundan su taşkını az görülüyor.

Afete davetiye çıkarılıyor

TOKİ burada bir yerleşim alanı yaparsa her yağmurda tehlike altında olunacaktır. Afetlerin ekseriyetle acele kararlarla uygunsuz yerlere kurulan yerleşimleri sonucu meydana geldiğini göz önüne alırsak, ileride belki başka Kastamonu Bozkurt – Sinop Bartın – İstanbul Basın Express yolu – felaketlerinin önüne geçebiliriz.  Yapılacak konutların bir dere yatağında topluca değil de daha uygun yerlerde hatta oluştuğu yerlere yakın yerlerde yaparak hem halkımızın yerlerini yurtlarını terk etmemiş hem de oluşabilecek felaket esnasında topluca yıkıma gidilmesinin önüne geçmektir. Kamulaştırılan alan içinde bulunan bazı hak sahipleri ne kadar da başımıza talih kuşu kondu gibi bir kanıya kapılsa bile zaman içerisinde yapılan hataya göremeyip oluşabilecek durumları düşünmedikleri gözükmektedir’ dediler.

Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlimizi Ziyaret Etti

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, İyi­de­re-İkiz­de­re Yolu ve Tü­nel­le­ri ve bir dizi açı­lış tö­re­nlerine ka­tıl­mak için ilimize geldi.

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 2 gün­lük prog­ram için Mem­le­ke­ti Rize’ye geldi. Er­do­ğan prog­ra­mı­nın ilk du­ra­ğın­da İkiz­de­re il­çe­sin­de 38 km’lik İyi­de­re-İkiz­de­re yolu ile Hur­ma­lık tü­nel­le­ri ve bağ­lan­tı yol­la­rı­nın açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.
AK Parti Genel Baş­kan Ve­ki­li Bi­na­li Yıl­dı­rım, Ulaş­tır­ma ve Alt Yapı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu ile Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’un da ka­tıl­dı­ğı tö­ren­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bu yolun Av­ru­pa’dan gelip Orta Asya’ya uza­nan Kaf­kas­ya ko­ri­do­ru­nun en önem­li gü­zer­gah­la­rı­nın bi­ri­nin üze­rin­de yer al­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Pro­je­nin Ri­ze-Mar­din hat­tında­ki ku­zey-gü­ney ula­şım ak­sı­nın da en kri­tik ye­rin­de yer al­dı­ğı­nı söy­le­yen Er­do­ğan, “İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı’nın da devre gir­me­si ile çok sa­yı­da firma böl­ge­de üre­tim ve lo­jis­tik hiz­me­ti­ne baş­la­ya­cak­tır. Bu böl­ge­miz­de yap­tı­ğı­mız her ya­tı­rı­mın ül­ke­mi­ze çok ciddi geri dö­nüş­le­ri ola­ca­ğın­dan şüphe duy­mu­yo­ruz. Yarın da Sa­lar­ha Tü­ne­li’nin açı­lı­şı­nı ya­pa­rak Ri­ze­mi­zin ku­ze­yi ile gü­ne­yi­ni bir­leş­ti­re­ce­ğiz. Rize’nin bü­yü­me ge­niş­le­me ko­nu­sun­da ha­re­ket alanı fev­ka­la­de ar­ta­cak­tır” dedi.
Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan kur­de­le­yi ke­se­rek tü­nel­le­rin resmi açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­miş oldu.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan Sa­lar­ha Tü­ne­li’ni hiz­me­te açtı Cumhur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, be­ra­be­rin­de­ki­ler ile bir­lik­te Sa­lar­ha Tü­ne­li’ni hiz­me­te açtı, Mer­kez Çarşı Ma­hal­le­si Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si’nin de te­me­li­ni attı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, kü­re­sel iklim de­ği­şik­li­ği­nin Ka­ra­de­niz Böl­ge­si gibi yer­le­rin öne­mi­ni daha da art­tır­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek “Bunun için hem top­ra­ğı­mı­za, hem ye­şi­li­mi­ze hem su­yu­mu­za hem de­ni­zi­mi­ze ve hem de in­sa­nı­mı­za sahip çı­ka­ca­ğız. Geç­miş­te esiri ol­du­ğu­muz rant hır­sı­na, ce­ha­le­te, ben­cil­li­ğe da­ya­lı hoy­rat­lık­la­rın bu­ra­lar­da tek­rar ya­şan­ma­sı­na asla mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Unut­ma­yı­nız başka Rize yok, başka Ka­ra­de­niz yok, başka Tür­ki­ye’de yok. Bunun için eli­miz­de­ki gü­zel­lik­le­rin, im­kan­la­rın, po­tan­si­yel­le­rin kıy­me­ti­ni çok iyi bil­me­li­yiz” dedi.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Açı­lış Prog­ra­mı’nda Ko­nuş­tu Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin 2000 yı­lın­dan sonra ku­ru­lan 128 üni­ver­si­te ara­sın­da 12’nci sı­ra­da yer al­dı­ğı­nı, ulus­la­ra­ra­sı alan­da da 1500 üni­ver­si­te­yi kap­sa­yan 2021 lis­te­sin­de Tür­ki­ye’yi tem­sil eden 43 yük­sek öğ­re­tim ku­ru­mun­dan biri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si Açı­lış Prog­ra­mı’nda ko­nuş­tu.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, İsmail Kah­ra­man Kül­tür Mer­ke­zi’nde dü­zen­le­nen AK Parti Rize Ge­niş­le­til­miş İl Da­nış­ma Top­lan­tı­sı’nda ko­nuş­tu Ri­ze­li hem­şeh­ri­le­riy­le bir araya gel­mek­ten duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu dile ge­ti­ren Er­do­ğan, ken­di­si­ne gös­te­ri­len te­vec­cüh do­la­yı­sıy­la te­şek­kür etti. Top­lan­tı­nın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­le­yen Er­do­ğan, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren AK Parti’yi bağ­rı­na basan, des­tek­le­yen­le­re, il ve ilçe baş­kan­la­rın­dan yö­ne­tim­le­ri­ne, kadın ve genç­lik kol­la­rı­na, mil­let­ve­kil­le­rin­den be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na, ma­hal­le ve san­dık tem­sil­ci­le­ri­ne kadar her ka­de­me­de­ki teş­ki­lat men­su­bu­na da şük­ran­la­rı­nı sundu. Teş­ki­lat bün­ye­sin­de Rize’nin her zaman başı çek­ti­ği­ni, hep önde ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “İna­nı­yo­rum ki bu defa çok daha fark­lı bir şe­kil­de ne­ti­ce­ler ala­cak.” diye ko­nuş­tu. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ya­nı­na Ge­çe­bil­mek İçin Göz­yaş­la­rı­nı Tu­ta­ma­dı Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ı gör­dü­ğü için duy­gu­la­nan 11 ya­şın­da­ki hafız Fatma Zehra Gün­doğ­du göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ı gör­dü­ğü için duy­gu­la­nan 11 ya­şın­da­ki hafız Fatma Zehra Gün­doğ­du göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Bu du­ru­mu gören Er­do­ğan, küçük kızı da kür­sü­ye ça­ğır­dı. Cum­hur­baş­ka­nı’na sa­rı­la­rak ağ­la­yan küçük kız o an­la­rı an­lat­tı.

‘Çok duy­gu­lan­dım’
11 ya­şın­da­ki küçük hafız Fatma Zehra Gü­nay­dın 5 ya­şın­dan bu­ya­na Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın hay­ra­nı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, “5 ya­şın­dan beri Recep Tay­yip Er­do­ğan’a yak­laş­mak is­ti­yor­dum. Nasip bu­gü­ney­miş. Çok mut­lu­yum. Biraz duy­gu­lan­dım. İstan­bul’dan Trab­zon’a an­ne­an­ne­me zi­ya­re­te gel­miş­tik. Ora­dan bu­ra­ya gel­dik. Böy­le­ce Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za yak­la­şa­bil­dim. Cum­hur­baş­ka­nım­la yan yana olmak çok güzel bir duy­guy­du. Çok duy­gu­lan­dım. Kür­sü­ye çı­ka­ma­mış­tım ve bende o sıra ağ­la­mış­tım yak­la­şa­ma­dım diye. O sı­ra­da ken­di­si beni fark etti ve eliy­le gel işa­re­ti yaptı. Recep Tay­yip Er­do­ğan ‘bu kı­zı­mı­zı da sah­ne­ye ala­lım’ dedi. So­nun­da bende ya­nı­na gi­de­bil­dim” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

S.S. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2021 YILI KONGRESİ YAPILDI

Ça­ye­li S.S. Küçük Sa­na­yi Si­te­si Yapı Ko­ope­ra­ti­fi­nin Kong­re­si 04.09.2021 ta­ri­hin­de ya­pıl­dı.

Ya­pı­lan Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sı­nı eski yö­ne­tim ku­ru­lu güven ta­ze­li­ye­rek ye­ni­den ka­zan­dı. Baş­kan Kadir SIRT­LI ye­ni­den baş­kan se­çil­di. Baş­kan Kadir SIRT­LI Ko­ope­ra­tif yö­ne­ti­mi­ne 2013 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar yap­tık­la­rı­mız bu gün­den sonra ya­pa­cak­la­rı­mı­zın te­mi­na­tı­dır dedi.
Bun­dan sonra sa­na­yi si­te­mi­zi daha ile­ri­ye ve daha mo­dern bir sa­na­yi si­te­si­ne çe­vir­mek için yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rim­le bir­lik­te var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­ca­ğı­mız­dan hiç­bir üye­mi­zin şüp­he­si ol­ma­sın dedi.
Baş­kan Kadir SIRT­LI 9 yıl­dan bu güne kadar bir­çok şeyi yö­ne­tim­le be­ra­ber ba­şar­dık bun­dan son­ra­da daha gü­ze­li­ni ba­şar­mak için ça­lı­şa­ca­ğı­nı ifade etti.
YENİ YÖNETİM ŞU ŞEKİLDE OLDU
Baş­kan: Kadır SIRT­LI
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Sul­tan TAŞ
Üyeler: Yaşar İSMAİLOĞLU – Yunus FIN­DIK – İsmail OKU­MUŞ
Yeni yö­ne­ti­me bun­dan son­ra­ki ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­riz.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

MHP’DEN AŞURE İKRAMI

Rize MHP Mer­kez ilçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Memiş ağa par­kın­da halka Aşure da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı.

Aşure günü do­la­yı­sıy­la Memiş ağa Par­kın­da dü­zen­le­nen prog­ram­da MHP Mer­kez İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan halka Aşure ik­ra­mı ya­pıl­dı.
Aşure da­ğı­tı­mın­dan mem­nun olan va­tan­daş­la­rın Aşu­re­ye yoğun il­gi­si ol­du­ğu gö­rül­dü.
Aşure da­ğı­tı­mı­na MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Ali Erhan Cer­rah MHP Kadın kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Çiçek Feyiz, Parti yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Sadık Kan­de­mir ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İYİ PARTİ RİZE İL TEŞKİLATINDAN SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti İl Baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık Genel Baş­kan Meral Ak­şe­ner’e ha­ka­ret edil­di­ği ge­rek­çe­siy­le Rize, Pazar, Ça­ye­li ve Kal­kan­de­re Ad­li­ye­le­rin­de suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

Rize İl baş­ka­nı Av. Ay­şe­gül Ak­yıl­dız Öz­ya­nık sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da’ İYİ Parti Rize il ve ilçe teş­ki­lat­la­rı ola­rak par­ti­mi­ze ve Genel Baş­ka­nı­mız Meral Ak­şe­ner’e ha­ka­ret ve if­ti­ra­lar­da bu­lu­nan AK Parti mil­let­ve­ki­li malum şahıs hak­kın­da Pazar, Ça­ye­li, Rize ve Kal­kan­de­re ad­li­ye­le­rin­de suç du­yu­ru­la­rın­da bu­lun­duk.
Her türlü if­ti­ra ve en­gel­le­me­le­re rağ­men İYİ Parti ola­rak Türk Mil­le­ti­ne hiz­met etme ül­kü­müz­den asla vaz­geç­me­ye­ce­ğiz. Kendi kirli geç­miş­le­ri­ni ka­muf­le etmek için biz­zat mil­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ku­ru­lan İYİ Parti’mize çamur atıl­ma­sı­na da asla mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

KADEM RİZE TEMSİLCİLİĞİNDEN AŞURE İKRAMI

Kısa adı KADEM olan, Kadın ve De­mok­ra­si Der­ne­ği Rize Tem­sil­ci­si Öznur Günay ve be­ra­be­rin­de gö­nül­lü Ka­dem­ci­ler­le bir­lik­te, Bol­lu­ğun, be­re­ke­tin, üret­me­nin ve bir­lik ol­ma­mın en güzel ve­si­le­si olan Aşu­re­le­ri çe­şit­li ku­rum­la­rı ge­ze­rek ikram et­ti­ler.

KADEM Rize Tem­sil­ci­si Öznur GÜNAY; “Tem­sil­ci­li­ği­miz ola­rak 2021-2022 Eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın sağlık­la hu­zur­la geç­me­si di­lek­le­ri­miz­le, Sayın Va­li­miz Kemal Çeber’in eşi Nes­li­han Çeber Ha­nı­me­fen­di’ye, sn. Vali Yar­dım­cı­mız Gül­ha­ni Ozan Sarı’ya ve çe­şit­li kurum mü­dür­le­ri­mi­ze ve de Eği­tim ca­mi­amı­zın kıy­met­li ça­lı­şan­la­rı­na aşu­re­le­ri­mi­zi ikram ettik. Gö­nül­lü ça­lış­ma­la­rı­mız­da biz­le­re des­tek olan her­ke­se te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Kadem ola­rak cen­net ül­ke­miz ve cen­net Rize’miz de; Kadın ça­lış­ma­la­rı ala­nın­da yer­le­şik top­lum­sal ka­bul­le­rin ve mo­dern Doğu – Batı dü­şün­ce ya­pı­sı­nın so­run­lu kı­sım­la­rı­nın dı­şı­na çı­ka­rak yeni bir söy­lem üret­mek üzere aka­de­mik ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek­te­yiz. Kadın ve erkek ara­sın­da­ki rol pay­la­şı­mı­nın ancak hak ve so­rum­lu­luk den­ge­si gö­ze­ti­le­rek ger­çek­le­şe­ce­ği­ne dair toplum­sal bi­linç oluş­tur­mak için gö­nül­lü ça­lı­şı­yo­ruz. Kadem ola­rak, Ka­dı­nın in­san­lık onu­ru­nu tes­lim etmek üzere sa­vu­nu­cu­luk yapan bir sivil top­lum ku­rulu­şu ola­rak Rize’mizde ka­lı­cı ve dua alıcı hiz­met­ler ver­me­ye devam ede­ce­ğiz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Rize’ye Geliyor

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bazı prog­ram ve açı­lış­la­ra ka­tıl­mak üzere bugün mem­le­ke­ti Rize’ye ge­lecek.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, bugün saat 16:00 sı­ra­la­rın­da baba ocağı Rize’ye ge­lecek.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın 3-6 Eylül arası olmak üzere 4 gün plan­la­nan Rize zi­ya­re­ti kap­sa­mın­da Sa­lar­ha Tü­ne­li başta olmak üzere İkiz­de­re’de ya­pı­mı ta­mam­la­nan tü­nel­ler ile bir­lik­te Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­nin yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı be­lir­til­di.
Er­do­ğan’ın Rize ve Art­vin’deki afet böl­ge­le­ri­ni zi­ya­ret et­me­si ve İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­kez ile Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­ma­sı da bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi

MHP’den çay kanunu teklifi

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da ha­zır­la­yıp ka­mu­oyu­na lanse et­me­den ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği çay kanun ta­sa­rı­sı ile il­gi­li çe­şit­li id­di­alar or­ta­ya atıl­dı. MHP’de çayla il­gi­li bir kanun ha­zır­la­dı­ğı­nı açık­la­ya­rak ka­mu­oyu­na ha­zır­la­dık­la­rı ta­sa­rı­yı sun­du­lar.

MHP Rize İl Baş­ka­nı İhsan Alkan, il baş­kan­lı­ğın­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Top­lan­tı­ya MHP Rize İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı eski baş­ka­nı Tah­sin San­cak ve MHP Rize İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Hülya Feyiz ka­tıl­dı. Baş­kan Alkan, çayın so­run­la­rı ve çay ka­nu­nu ile il­gi­li yak­la­şık 2 yıl­dan beri ça­lış­ma içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı be­lir­tir­ken Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin ba­kan­lı­ğa gön­der­di­ği çay kanun tas­la­ğın­dan ha­be­ri ol­ma­dık­la­rı­nı dile ge­tir­di. Alkan, MHP’nin geçen yıl ha­zır­la­dı­ğı çay kanun tas­la­ğı ile çayın 100 yıl­lık so­ru­nu­nu çö­ze­bi­le­cek­le­ri­ni sa­vun­du. İl baş­kan yar­dım­cı­sı Tah­sin San­cak da çay ka­nu­nu ile il­gi­li mad­de­le­ri ka­mu­oyu ile pay­laş­tı.
İşte San­cak’ın açık­la­ma­lar:
Üre­tim Ener­ji­si Doğal Gaz

Çay fab­ri­ka­sı kurma, çay üre­ti­mi ve pa­zar­la­ma­sı ser­best­tir. Üre­tim te­sis­le­ri ye­ter­li ka­pa­si­te­ye ulaş­tı­ğın­da yeni fab­ri­ka­lar ku­rul­ma­sı teş­vik edil­mez. Çay fab­ri­ka­la­rı üre­tim ener­ji­si ola­rak doğal gaz kul­la­nır. Yaş çay yap­ra­ğın­dan kuru çay üre­ten fab­ri­ka­lar TSE ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen çay fab­ri­ka­sı stan­dar­dı­na, çay fab­ri­ka­la­rın­dan ba­ğım­sız ku­ru­la­cak çay pa­ket­le­me te­sis­le­ri ise TSE ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen çay pa­ket­le­me fab­ri­ka­sı stan­dar­dı­na uygun olmak zo­run­da­dır Çay fir­ma­la­rı yaş çay be­del­le­ri ödeme tak­vi­mi­ni çayı üre­ti­ci­den al­ma­dan önce ilan eder. Ödeme sü­re­si, çayın alın­dı­ğı ayın son günü iti­ba­riy­le 90 günü ge­çe­mez.
Her Yıl Çay Bah­çe­le­ri Sö­kü­lür
Bir son­ra­ki yıl çay üre­tim se­zo­nu açıl­dı­ğın­da bor­cu­nu bi­tir­me­yen fir­ma­la­ra bor­cu­nu bi­ti­rin­ce­ye kadar Ulu­sal Çay Kon­se­yi ta­ra­fın­dan üre­ti­me girme izni ve­ril­mez. Her yıl mayıs ayın­da, o yıl için uy­gu­la­na­cak yaş çay alım taban fi­ya­tı hü­kü­met ta­ra­fın­dan ilan edi­lir. Olası dev­let yar­dım­la­rın­dan bütün üre­ti­ci fir­ma­lar kis­tel ka­pa­si­te eşit şe­kil­de ya­rar­lan­dı­rı­lır. Her yıl çay bah­çe­le­ri­nin 1/30’u sö­kü­le­rek ye­ni­den ihdas edi­lir. Çift­çi­nin ürün kaybı be­de­li beş yıl bo­yun­ca ha­zi­ne ta­ra­fın­dan taz­min edi­lir. Or­ga­nik çay üre­ti­mi des­tek­len­me­ye devam edi­lir. Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı bün­ye­sin­de Ulu­sal Çay Bor­sa­sı ku­ru­lur.
ÇAY­KUR üre­ti­mi­nin yüzde 15’ini, özel sek­tör fir­ma­la­rı üre­ti­mi­nin yüzde 70’ini çay bor­sa­sın­da sa­tı­şa sun­mak zo­run­da­dır. Üre­tim yapan çay fab­ri­ka­la­rı, Ulu­sal Çay Bor­sa­sı’nda sa­de­ce kendi üre­ti­mi olan çay­la­rı sa­tı­şa su­na­bi­lir­ler. Yaş çay­dan kuru çay üre­ti­mi es­na­sın­da sod­yum bi­kar­bo­nat ve ben­ze­ri hiç­bir katkı mad­de­si kul­la­nı­la­maz. Çay bah­çe­le­rin­de­ki ya­ban­cı bit­ki­le­rin ve ot­la­rın te­miz­len­me­sin­de hiç­bir kim­ya­sal madde kul­la­nı­la­maz. Pa­ket­len­me­miş çay­lar pe­ra­ken­de­ci­ler­de sa­tı­la­maz. Yeni çay bah­çe­si ihdas etmek is­te­yen çift­çi­ler ön­ce­sin­de ÇAY­KUR’dan ruh­sat alır­lar.
Gü­ven­lik güç­le­rin­ce ele ge­çi­ri­len her türlü kaçak ve stan­dart dışı çay­lar ya­kı­la­rak imha edi­lir. Ulu­sal Çay Kon­se­yi, sek­tör­de üre­tim ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ser­best pi­ya­sa ve re­ka­bet ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­me­si­ni izler.
Ya­sa­la­ra ay­kı­rı­lık, re­ka­bet ku­ral­la­rı­nı ihlal, cen­til­men­lik il­ke­le­ri­ne uy­ma­ma gibi du­rum­la­rı di­ya­log yo­luy­la dü­zelt­me­ye ça­lı­şır. Üre­tim ve pa­zar­la­ma fa­ali­yet­le­ri es­na­sın­da tes­pit ede­ce­ği her türlü kaçak, tak­lit, tağ­şiş, teb­li­ğe uy­ma­ma, stan­dart dışı katkı mad­de­si kul­lan­ma gibi du­rum­la­rı yet­ki­li ma­kam­la­ra bil­di­rir.


Haber Merkezi

ÇAYKUR, Temmuz Ayı Yaş Çay Bedeli Ödemelerine Başladı

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, tem­muz ayın­da alı­nan 172 bin 317 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da öde­necek 670 mil­yon 889 bin li­ra­nın üre­ti­ci­le­rin banka he­sap­la­rı­na ya­tı­rıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.

Alim, mayıs ve ha­zi­ran ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dık­la­rı 314 bin 480 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da öde­me­le­ri yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tem­muz ayın­da üre­ti­ci­ler­den al­dık­la­rı 172 bin 317 ton yaş çay kar­şı­lı­ğın­da ise 670 mil­yon 889 bin lira ödeme ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten Alim, “Üre­ti­ci­le­ri­miz pa­ra­la­rı­nı kendi banka he­sap­la­rın­dan çe­ke­bi­lecek. Bi­rin­ci sür­gün yaş çay be­de­li ola­rak üre­ti­ci­le­re top­lam 1 mil­yar 206 mil­yon 155 bin lira öde­me­yi ta­mam­la­mış ola­ca­ğız.” dedi.
Alim, öde­me­le­rin mayıs ayı or­ga­nik yaş çay farkı ola­rak 19 mil­yon 841 bin li­ra­nın da üre­ti­ci he­sap­la­rı­na ak­ta­rıl­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

Rizeli Balıkçılara Hava Muhalefeti Engeli

Geçen sezon um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan Ri­ze­li ba­lık­çı­lar, bugün de­niz­de­ki hava şart­la­rı­nın bozuk ol­ma­sın­dan do­la­yı ilk gün de­ni­ze çı­ka­ma­sa da bu yılki av se­zo­nun­da is­tav­rit ve ham­si­den yana umut­lu ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di.

Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gibi Rize’de de av ya­sa­ğı 1 Eylül iti­ba­riy­le kalk­sa da, tüm ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ma­la­rı­na rağ­men Ri­ze­li ba­lık­çı­lar bu yıl se­zo­nun ilk gü­nün­de hava şart­la­rı­nın kötü ol­ma­sın­dan do­la­yı de­ni­ze çı­ka­ma­ya­rak, umut­la­rı­nı ya­rı­na er­te­le­di. Bir­çok ba­lık­çı­nın ilk günde hava şart­la­rı­na bağlı ne­den­ler­den ötürü ‘Vira Bis­mil­lah’ di­ye­me­me­si­ne rağ­men se­zon­dan umut­lu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, hamsi ve is­tav­ri­tin bu yıl bol ola­ca­ğı­nı ifade etti.
‘ Ata­han 53’ isim­li ba­lık­çı tek­ne­si­nin kap­ta­nı Ahmet Tuhan, bu yıl da se­zon­dan umut­la­rı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Yeni sezon ha­yır­lı uğur­lu olsun. Ka­za­sız be­la­sız baş­la­ma di­le­ğiy­le. Her sene ol­du­ğu gibi bu sene de bir umut­la baş­la­ya­ca­ğız in­şal­lah. Pa­la­mut bu yıl az gö­rü­nü­yor. İstav­rit geçen za­man­la­ra göre daha iyi. Ha­va­lar biraz daha so­ğu­yun­ca belki pa­la­mut çı­ka­bi­lir. Bu akşam de­ni­ze açı­la­ca­ğız ama hava ko­şul­la­rı pek uygun değil, o ne­den­le çıkıp bir do­la­şa­cağız. Sa­de­ce çıkıp bir keşif ya­pa­ca­ğız, fakat av­cı­lı­ğa bir mü­sa­ade ola­ca­ğı­nı bu gece san­mı­yo­rum. Bu sene umu­du­muz hamsi ve is­tav­rit­ten yana, yıl hamsi ve is­tav­rit yılı ola­cak gibi du­ru­yor” dedi.
“De­ni­zin işi belli olmaz”
Balık fi­yat­la­rı­nın de­ni­zin bol­lu­ğu­na göre de­ği­şe­ce­ği­ni dile ge­ti­ren kap­tan Tuhan, “Fi­yat­la­rın du­ru­mu de­ni­zin ve ha­va­nın du­ru­mu­na göre fark­lı­lık gös­te­recek. Balık bol olur­sa ucuz, az olur­sa pa­ha­lı olur. Bu iş biraz da de­ni­zin du­ru­mu­na bakar. De­di­ğim gibi ham­si­den yana umu­du­muz fazla. Geç­ti­ği­miz yıl bol mik­tar­da hamsi vardı ancak stan­dart bo­yut­la­ra ulaş­ma­dı­ğı için dev­le­ti­miz ya­sak­la­mış­tı. Bu yıl öyle ol­ma­ya­ca­ğı­nı umut edi­yo­ruz ama de­di­ği­miz gibi de­ni­zin işi belli olmaz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“Yüce rab­bi­miz bol rızık verir”
Ba­lık­çı­lık mes­le­ğin­den bir­çok in­sa­nın ekmek ye­di­ği­ni ha­tır­la­tan Ali Kurt ise Eylül ayın­da ba­lık­tan yana umut­lu ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “2021-2022 se­zo­nu­muz açı­lı­yor. Ön­ce­lik­le her­ke­se ha­yır­lı uğur­lu olsun. Al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre pa­la­mut şu anda nor­mal yo­ğun­luk­ta gö­rü­nü­yor. Umu­du­muz eylül ayı­nın onun­dan iti­ba­ren eli­miz­de ba­ya­ğı ba­lı­ğın ol­ma­sı yö­nün­de. İnşal­lah yüce rab­bim bol bol verir. Rız­kı­mız bol olur. Her­kes çoluk ço­cu­ğu­na ekmek gö­tü­recek. 24 saat ile 48 saat ara­sın­da de­ği­şen bir iş. Yo­ru­cu bir iş. Bu mes­lek­ten onca kişi ekmek yiyor. İnşal­lah her şey mil­le­ti­mi­zin gön­lün­ce olur. Yüce rab­bi­miz bol rızık verir. İnsan­lar ço­lu­ğu­na ço­cu­ğu­na ekmek gö­tü­rür. Se­zo­nu­mu­zun is­te­di­ği­miz gibi git­me­si di­le­ğiy­le. Ko­ro­na has­ta­lı­ğı­na bi­re­bir­dir. Balık yiyin sağ­lık­lı kalın” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

RİZE’DE KADIN KOOPERATİFCİLİĞİ HER GEÇEN AY GÜÇLENİYOR

Bu­gün­kü dün­ya­da, Ka­dın­la­rı eko­no­mik ha­ya­tın dı­şın­da tu­ta­rak dünya ile re­ka­bet etmek müm­kün değil. Özel­lik­le glo­bal re­ka­be­tin gel­di­ği bu nok­ta­da karşı takım sa­ha­ya tam kadro çı­kar­ken sizin oyun­cu­la­rın ya­rı­sı­nı saha dı­şın­da tu­ta­rak maçı ka­zan­ma şan­sı­nız yok. O yüz­den de tüm kal­kın­ma eko­no­mist­le­ri hep aynı şeyi söy­lü­yor: Ka­dın­la­rı eko­no­mik ha­ya­tın dı­şı­na iten ül­ke­ler geri kal­ma­ya mah­kûm. İler­le­mek için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken, ka­dın­la­rı is­tih­da­ma ka­ta­cak me­ka­niz­ma­la­rı ha­ya­ta ge­çir­mek. Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri nok­ta­sın­da Rize şeh­rin­de önem­li atı­lım­lar ha­ya­ta ge­çi­ril­me­ye baş­lan­dı.

Rize Be­le­di­ye­si Kadın Kül­tür Mer­ke­zi, Rize Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri­nin iş­bir­li­ğin­de Kül­tür Mer­ke­zi kar­şı­sı sa­hil­de ha­zır­la­nan ve on­lar­ca Ri­ze­li üret­ken ka­dın­la­rın ser­gi­le­ri­ni; Rize Va­li­si Kemal ÇEBER, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi METİN zi­ya­ret ede­rek, bu nok­ta­da ye­şer­me­ye baş­la­yan eko­no­mik ge­li­şi­me­ler ve yö­re­ye özgü ürün­le­ri ha­ya­tın içine çek­mek ve yıl­lar sonra tek­rar­dan eko­no­mi­ye ka­zan­dır­ma nok­ta­sın­da oraya ko­nu­lan ba­şa­rı­nın ön­cü­le­ri­ni ve emek veren tüm ba­yan­la­rı teb­rik et­ti­ler.

Kaç­kar’ın etek­le­ri kadın ko­ope­ra­ti­fi, Ko­çi­ra Kadın Ko­ope­ra­ti­fi, Eb­ru­li Eller Kadın Ko­ope­ra­ti­fi, Rize Kadın El Sa­nat­la­rı Ko­ope­ra­ti­fi ve Be­le­di­ye kadın Kül­tür Mer­ke­zi­nin, ha­nım­la­ra el emek­le­ri­ni pa­zar­la­ma­la­rı­na imkan sağ­la­yan çar­şı­yı gezen Vali Çeber ve Baş­kan Metin, “Bakır, Resim, Cam, Yün örgü, Rize bezi, penye, iğne oyası, yö­re­sel örgü bebek, eniş­te lo­ku­mu vb. ürün­le­ri in­ce­le­ye­rek ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rın­dan ürün­ler hak­kın­da bilgi al­dı­lar. Rize Va­li­si Çeber ve Baş­kan Metin; İlimiz kül­tü­rü­nü yan­sı­tan Ha­nım­la­rı­mı­zın yap­mış ol­du­ğu bir­bi­rin­den güzel ürün­le­ri, çok be­ğen­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.
Ser­gi­nin oluş­tu­rul­ma­sın­da emeği geçen her­ke­se te­şek­kür et­ti­ler.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

MEZAR TAŞLARI O MİLLETİN TAPUSUDUR

Rize’de bu­lu­nan Eski Türk Kül­tü­rü iz­le­ri­ni ta­şı­yan mezar taş­la­rı ko­ru­nu­yor.

Ana­do­lu’nun Türk­leş­me­siy­le ana vatan olan yurt­ta ka­lı­cı eser­ler ko­ru­nu­yor.
Ko­ru­nan ka­lı­cı eser­le­rin ba­şın­da mezar taş­la­rı var.
Rize’de ta­ri­he şa­hit­lik eden ve çok nadir bu­lu­nan mezar ta­şı­nı tah­rip ol­ma­ma­sı ve ça­lın­ma­ma­sı için ko­ru­duk­la­rı­nı söy­le­yen köy­lü­ler ’köyde aile me­zar­lı­ğı­mız­da bu­lu­nan mezar ta­şı­mız çok es­ki­dir.
Ta­ri­hi ko­nu­sun­da kesin bil­gi­miz yok ama biz­ler ça­lın­ma ve kı­rıl­ma teh­li­ke­si­ne karşı ko­ru­yo­ruz ’de­di­ler. Rize’de ta­ri­hi mezar taş­la­rı hak­kın­da araş­tır­ma­da bu­lu­nan emek­li Öğ­ret­men Osman Coş­kun ’mezar taş­la­rı o ül­ke­nin vatan ol­du­ğu işa­re­ti­dir.
Ül­ke­nin ta­pu­su­dur. Mem­le­ke­ti­miz­de ta­ri­hi eser­le­re sahip çı­ka­rak ko­ru­ma­lı­yız.
Bu­gü­ne kadar gelen de­ğer­ler kolay ka­za­nı­lan de­ğer­ler de­ğil­dir.
Va­ta­nın se­la­me­te ulaş­ma­sın­da bu­ra­da yatan gazi ve şe­hit­le­ri­mi­zin büyük payı var’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İlimizde Jandarma Operasyonları

Rize’de jan­dar­ma ta­ra­fın­dan bir ayda ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­da 294 şüp­he­li şahıs hak­kın­da adli ve idari işlem ya­pıl­dı.

Rize Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, adli ma­kam­lar­dan alı­nan arama ka­rar­la­rı­na is­ti­na­den, jan­dar­ma so­rum­lu­luk böl­ge­sin­de, Ağus­tos 2021 Ayı içe­ri­sin­de arama ve yol kont­rol ça­lış­ma­sı yü­rü­tül­dü.
Ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de 8 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca, 102 litre kaçak/sahte al­kol­lü içki,1 litre al­kol­lü içki aro­ma­sı, 1 litre gli­se­rin, 7 adet alkol da­mıt­ma apa­ra­tı, 472 kök ke­ne­vir bit­ki­si, 1 adet uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma apa­ra­tı, 3,783 kubar esrar ele ge­çi­ril­miş olup, 27 şüp­he­li şahıs ya­ka­lan­dı.
Ay­rı­ca, diğer suç ve ka­ba­hat­ler­den do­la­yı 294 şüp­he­li şahıs hak­kın­da adli ve idari işlem ya­pı­la­rak ele ge­çi­ri­len mal­ze­me­le­re el ko­nul­du.


Haber Merkezi

RİZE’DE KÖYLERE KURULAN OYUN PARKLARI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Rize’de, ço­cuk­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li or­tam­da oy­na­ma­la­rı ve vakit ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın da des­te­ğiy­le 70 köye oyun parkı ku­rul­du. Rize’de ço­cuk­la­rın daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li or­tam­da oy­na­ma­la­rı ve vakit ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın da des­te­ğiy­le 70 köye oyun parkı ku­rul­du.

Yeni tip Ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sü­re­cin­de va­tan­daş­la­rın köy­ler­de daha çok vakit ge­çir­me­ye baş­la­ma­sıy­la İl Genel Mec­li­si ve İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan kır­sal alan­lar­da­ki alt­ya­pı ve üst­ya­pı ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ril­me­si için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı.
Söz ko­nu­su ek­sik­lik­le­rin yanı sıra ço­cuk­la­rın köy­ler­de daha sağ­lık­lı ve gü­ven­li or­tam­da oy­na­ma­la­rı ve vakit ge­çir­me­le­ri ama­cıy­la oyun parkı ih­ti­yaç­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ran İl Özel İda­re­si, il ge­ne­lin­de ilk etap­ta nüfus yo­ğun­lu­ğu fazla olan 70 köye 2 kay­dı­rak, 2 sa­lın­cak, 1 tah­te­re­val­li, 1 ahşap otur­ma bankı ve 1 ahşap çar­dak­tan olu­şan oyun alan­la­rı ima­la­tı ger­çek­leş­tir­di.
Ça­lış­ma kap­sa­mın­da şu ana kadar mer­ke­zin yanı sıra, Ça­ye­li, Ar­de­şen, Pazar, Fın­dık­lı, Kal­kan­de­re, Gü­ney­su, İyi­de­re, İkiz­de­re, De­re­pa­za­rı ve Hem­şin il­çe­le­ri­ne bağlı köy­ler­de ço­cuk­lar için oyun park­la­rı ku­rul­du.
İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı İbra­him TÜRÜT, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, park­la­rın hiz­me­te açıl­ma­sıy­la yak­la­şık 6 aydır yü­rüt­tük­le­ri pro­je­nin ne kadar ye­rin­de bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu gör­dük­le­ri­ni söy­le­di.
Fi­nans­ma­nın bir kıs­mı­nı Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğın­dan al­dık­la­rı­nı be­lir­ten TÜRÜT, “Park­lar ço­cuk­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açıl­dı.
Ço­cuk­la­rı­mız ya­pı­mı biter bit­mez oyun park­la­rın­da bu­luş­tu­lar. Güzel bir hiz­met. Geri dö­nüş­le­rin­de çok olum­lu me­saj­lar aldık.” diye ko­nuş­tu. Baş­kan TÜRÜT, sal­gın sü­re­cin­de köy­le­re il­gi­nin art­tı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, şun­la­rı kay­det­ti: “Pan­de­mi sü­re­ciy­le be­ra­ber köy­le­re doğru bir göçün de ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Köy­le­ri­mi­ze yap­tı­ğı­mız alt­ya­pı ve üst­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­mız­la be­ra­ber kon­fo­ru da ar­tır­dık­ça artık va­tan­daş­la­rı­mız köyde daha çok zaman ge­çir­di. Yav­ru­la­rı­mız köy­ler­de bir araya gelip oyun alanı bu­la­mı­yor­lar­dı. İnşal­lah bu ek­sik­li­ği de gi­der­miş ola­ca­ğız. Sa­de­ce oyun park­la­rıy­la bi­tir­me­ye­ce­ğiz. Ek ola­rak aile­le­rin de bu­ra­da rahat bir şe­kil­de zaman ge­çir­me­si­ni sağ­la­ya­cak diğer pro­je­le­ri de in­şal­lah bu sene içe­ri­sin­de ha­ya­ta ge­çir­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz.” dedi.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı
Foto: Rize İl Genel Mec­lis Basın Bü­ro­su

« Older Entries Recent Entries »