Category Archives: Spor Haberleri

Çaykur Rizespor’un Süper Ligdeki rakipleri belli oldu

Süper Lig 2021-2022 se­zo­nu fiks­tür çe­ki­mi ger­çek­leş­ti. Çay­kur Ri­zes­por ilk hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şacak.

Ligde yeni sezon 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta ilk yarı sona erecek.
7 Ocak’ta ikin­ci ya­rı­sı baş­la­ya­cak Süper Lig, 22 Mayıs’ta ta­mam­la­na­cak.
Süper Lig’de 6, 18 ve 22’inci haf­ta­lar­da ise maç­lar hafta içi oy­na­na­cak. Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu fiks­tü­rü­ne göre, Çay­kur Ri­zes­por 1. hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şır­ken, 8. hafta Ga­la­ta­sa­ray’ı Rize’de konuk edecek.
11. haf­ta­da Ka­ra­de­niz der­bi­sin­de Trab­zons­por’un ko­nu­ğu olur­ken 12. hafta Fe­ner­bah­çe ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak. Ligin 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta sona erecek ilk ya­rı­sın­da haf­ta­la­ra göre maç­lar şöyle:

 1. hafta: Gi­re­suns­por-Ga­la­ta­sa­ray Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­zi­an­tep Be­şik­taş- Çay­kur Ri­zes­por Yeni Ma­lat­yas­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Göz­te­pe Si­vass­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Adana De­mirs­por-Fe­ner­bah­çe Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Alan­yas­por Al­tay-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Ka­sım­pa­şa
 2. hafta: İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Göz­te­pe-Ye­ni Ma­lat­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ka­sım­pa­şa-Gi­re­suns­por Kay­se­ris­por-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Fra­port TAV An­tal­yas­por Trab­zons­por-Si­vass­por Ga­la­ta­sa­ray-Ata­kaş Ha­tays­por Ga­zi­an­tep-Be­şik­taş Alan­yas­por-Al­tay
 3. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Gi­re­suns­por-Trab­zons­por Al­tay-Fe­ner­bah­çe Be­şik­taş-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Fra­port TAV An­tal­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Ga­la­ta­sa­ray Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Si­vass­por-Göz­te­pe
 4. hafta: Göz­te­pe-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Be­şik­taş-Ye­ni Ma­lat­yas­por Trab­zons­por-Ga­la­ta­sa­ray Alan­yas­por-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ada­na De­mirs­por Kay­se­ris­por-Ka­sım­pa­şa Ga­zi­an­tep-Fra­port TAV An­tal­yas­por Fe­ner­bah­çe-Si­vass­por Çay­kur Ri­zes­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 5. hafta: Fra­port TAV An­tal­yas­por-Be­şik­taş Ata­kaş Ha­tays­por-Kay­se­ris­por Ga­la­ta­sa­ray-Alan­yas­por Gi­re­suns­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Fe­ner­bah­çe Ka­sım­pa­şa-Trab­zons­por Yeni Ma­lat­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Si­vass­por-Ga­zi­an­tep Adana De­mirs­por-Çay­kur Ri­zes­por Al­tay-Göz­te­pe
 6. hafta: Ga­zi­an­tep-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Kay­se­ris­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Trab­zons­por Alan­yas­por-Ka­sım­pa­şa Fatih Ka­ra­güm­rük-Fra­port TAV An­tal­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Al­tay Göz­te­pe-Ata­kaş Ha­tays­por Yeni Ma­lat­yas­por-Si­vass­por
 7. hafta: Al­tay-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Kay­se­ris­por Trab­zons­por-Alan­yas­por Ka­sım­pa­şa-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fe­ner­bah­çe Si­vass­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Çay­kur Ri­zes­por Ga­la­ta­sa­ray-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ga­zi­an­tep Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 8. hafta: Fatih Ka­ra­güm­rük-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ga­la­ta­sa­ray Göz­te­pe-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Al­tay Kay­se­ris­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ada­na De­mirs­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Alan­yas­por Fe­ner­bah­çe-Ka­sım­pa­şa Be­şik­taş-Si­vass­por Yeni Ma­lat­yas­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 9. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Be­şik­taş Alan­yas­por-Kay­se­ris­por Si­vass­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ata­kaş Ha­tays­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 10. hafta Fra­port TAV An­tal­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Ga­zi­an­tep-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Trab­zons­por Fe­ner­bah­çe-Alan­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ata­kaş Ha­tays­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Kay­se­ris­por
 11. hafta: Al­tay-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fe­ner­bah­çe Kay­se­ris­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ada­na De­mirs­por Trab­zons­por-Çay­kur Ri­zes­por Alan­yas­por-Göz­te­pe Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi­an­tep Ka­sım­pa­şa-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 12. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Trab­zons­por Göz­te­pe-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Fe­ner­bah­çe-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Ka­sım­pa­şa Çay­kur Ri­zes­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ata­kaş Ha­tays­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Al­tay
 13. hafta Alan­yas­por-Be­şik­taş Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Ada­na De­mirs­por Ka­sım­pa­şa-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Kay­se­ris­por-Göz­te­pe Trab­zons­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 14. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Gi­re­suns­por Göz­te­pe-Fe­ner­bah­çe Fatih Ka­ra­güm­rük-Trab­zons­por Ga­zi­an­tep-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Kay­se­ris­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ka­sım­pa­şa Si­vass­por-Ata­kaş Ha­tays­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Al­tay
 15. hafta: Ka­sım­pa­şa-Be­şik­taş Alan­yas­por-Si­vass­por Kay­se­ris­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Al­tay Trab­zons­por-Ada­na De­mirs­por Gi­re­suns­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por Göz­te­pe-Ga­zi­an­tep Fe­ner­bah­çe-Çay­kur Ri­zes­por Ata­kaş Ha­tays­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir
 16. hafta: Çay­kur Ri­zes­por-Göz­te­pe Si­vass­por-Ga­la­ta­sa­ray Adana De­mirs­por-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Fe­ner­bah­çe Fra­port TAV An­tal­yas­por-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Be­şik­taş- Kay­se­ris­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Alan­yas­por Al­tay-Ata­kaş Ha­tays­por
 17. hafta: Ka­sım­pa­şa-Si­vass­por Trab­zons­por-Ata­kaş Ha­tays­por Gi­re­suns­por-Al­tay Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Alan­yas­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Kay­se­ris­por-Ga­zi­an­tep Ga­la­ta­sa­ray-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 18. hafta: Be­şik­taş-Göz­te­pe Si­vass­por-Çay­kur Ri­zes­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Gi­re­suns­por Adana De­mirs­por-Ga­la­ta­sa­ray Ata­kaş Ha­tays­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Al­tay-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-Fe­ner­bah­çe Yeni Ma­lat­yas­por-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Alan­yas­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ka­sım­pa­şa
 19. hafta: Ga­la­ta­sa­ray-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ka­sım­pa­şa-Al­tay İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Be­şik­taş Kay­se­ris­por-Si­vass­por Gi­re­suns­por-Ata­kaş Ha­tays­por Alan­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Göz­te­pe-Ada­na De­mirs­por Çay­kur Ri­zes­por-Ga­zi­an­tep Trab­zons­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fe­ner­bah­çe-Ye­ni Ma­lat­yas­por
  Haber Merkezi

Çaykur Rizesporlu Futbolcular Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Süper Lig temsilcimiz Çay­kur Ri­zes­por’da yeni sezon ön­ce­si fut­bol­cu­lar sağ­lık kont­ro­lün­den geçti.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, yeşil ma­vi­li fut­bol­cu­la­rın Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nde, sağ­lık kont­ro­lün­den geç­ti­ği be­lir­til­di.
De­tay­lı kan tet­kik­le­ri ya­pı­lan tek­nik ekip ve spor­cu­lar, efor test­le­ri ya­pı­lıp kalp eko­la­rı ve ak­ci­ğer film­le­ri çe­kil­dik­ten sonra or­to­pe­di, da­hi­li­ye, genel cer­ra­hi, ve kar­di­yo­lo­ji bö­lüm­le­rin­de mu­aye­ne edil­di.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor’dan 36 yaşındaki Gökhan Gönül’e resmi teklif

Süper Lig ekibi Fe­ner­bah­çe ile olan söz­leş­me­si sona eren sağ bek oyun­cu Gök­han Gönül’e Çay­kur Ri­zes­por talip oldu.

Çay­kur Ri­zes­por, Alper Potuk, Se­bas­ti­an Hol­men ve Ce­ma­li Ser­tel’den sonra gö­zü­nü Gök­han Gönül’e dikti.
Çay­kur Ri­zes­por, Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si sona eren tec­rü­be­li sağ bek ile bir araya geldi. Çay­kur Ri­zes­por, Alper Potuk, Se­bas­ti­an Hol­men ve Ce­ma­li Ser­tel’den sonra gö­zü­nü Gök­han Gönül’e dikti. Çay­kur Ri­zes­por, Fe­ner­bah­çe ile söz­leş­me­si sona eren tec­rü­be­li sağ bek ile bir araya geldi. Gö­rüş­me­nin olum­lu so­nuç­lan­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, 36 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun kısa süre için­de imza ata­bi­le­ce­ği ifade edil­di. Ser­best oyun­cu ko­nu­mun­da­ki Gök­han, geçen sezon Fe­ner­bah­çe ile çık­tı­ğı 22 maçta 2 gol ve 2 asist kay­det­ti. Fatih Ka­ra­güm­rük’ün de adı oyun­cuy­la anı­lı­yor.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Halter, Altın Madalya Kazandı

Afyonda 285 spor­cu­nun ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen Genç­ler ve U-23 Hal­ter Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sında Çay­kur Ri­zes­por hal­ter­ci­le­ri Onur De­mir­ci, Tür­ki­ye şam­pi­yo­nu oldu.

Onur De­mir­ci’nin altın ma­dal­ya al­ma­sıy­la Çay­kur Ri­zes­por Hal­ter Ta­kı­mı’nın şam­pi­yo­na­da ka­za­na­dı­ğı ma­dal­ya sa­yı­sı 2’ye yük­sel­di.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çay­kur Ri­zes­por, yeni sezon ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Er­zu­rum kam­pın­da­ki ant­ren­man­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, ye­şil-ma­vi­li oyun­cu­la­rın, Pa­lan­dö­ken Dağı etek­le­rin­de­ki Yük­sek İrtifa Kamp Eği­tim Mer­ke­zi’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ça­lış­tı­ğı be­lir­til­di.
Ka­ra­de­niz eki­bi­nin, günü tek ant­ren­man­la ta­mam­la­dı­ğı ak­ta­rıl­dı.
Isın­ma ve kuv­vet ça­lış­ma­sıy­la baş­la­yan id­man­da, tak­tik­sel or­ga­ni­zas­yon­lar ve dar alan oyun­la­rı üze­rin­de du­rul­du­ğu kay­de­dil­di.
Dün akşam kampa ka­tı­lan Loic Remy’nin, ta­kım­la ilk ant­ren­ma­nı­na çık­tı­ğı ifade edil­di.
Çay­kur Ri­zes­por, ha­zır­lık­la­rı­na yarın çift ant­ren­man­la devam edecek.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Dimitrios Chatziisaias İle Yolları Ayırdı

Çay­kur Ri­zes­por, Yunan oyun­cu­su Di­mit­ri­os Chat­zi­isa­i­as ile kar­şı­lık­lı an­la­şa­rak yol­la­rı­nı ayır­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel oyun­cu­muz Di­mit­ri­os Chat­zi­isa­i­as ile söz­leş­me kar­şı­lık­lı ola­rak fes­he­dil­miş­tir.
Ku­lü­bü­mü­ze ver­di­ği hiz­met­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür eder, bun­dan son­ra­ki fut­bol ka­ri­ye­rin­de ken­di­si­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.
Süper lig tem­sil­ci­miz, Chat­zi­isa­i­as’ın söz­leş­me­si­ni geçen yıl as­kı­ya almış ve oyun­cu­ya li­sans çı­kar­ma­mış­tı.


Haber Merkezi

ÇAYKURSPOR’DA YAZ FUTBOL OKULU SEÇMELERİ BAŞLADI

Çay­kurs­por Ku­lü­bü, Rize ve Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de spo­run ve spor­cu­nun ge­li­şi­mi için 5 fark­lı spor bran­şın­da ye­te­nek­li çocuk ve genç­le­ri alt ya­pı­dan ye­tiş­ti­rip, Milli spor­cu un­va­nı ka­zan­dı­ran Çay­kurs­por Ku­lü­bü Der­ne­ği genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın spor­la ye­ti­şen, spor ah­la­kı ve di­sip­li­ni­ne sahip bi­rey­ler ol­ma­sı için yıl­lar­dır yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­me­ye devam edi­yor.

Her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yeni hiz­me­te giren, Şenol Birol Fut­bol Sa­ha­sın­da (Rize li­ma­nı yanı yeni fut­bol sa­ha­sı) 2009-2010-2011-2012 ve 2013 do­ğum­lu ço­cuk­la­rın seç­me­le­ri haf­ta­nın, Salı, Per­şem­be ve Cu­mar­te­si gün­le­ri sabah saat 10’da baş­la­mak­ta­dır.
Çay­kurs­por’un 8-12 yaş arası ço­cuk­lar için dü­zen­le­di­ği, Yaz Spor Okulu’nda, yaz dö­ne­mi­ni doya doya spor­la ge­çi­recek olan ço­cuk­lar, Çay­kurs­por Fut­bol Ant­re­nör­le­ri Ergün Çak­mak­çı, Ab­dul­lah Ka­la­fa­toğ­lu, Şenol Alkan ve Salih Türüt eş­li­ğin­de ye­te­nek­le­ri­ni ser­gi­le­ye­cek­ler.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü ser­vis oto­bü­sü ta­ra­fın­dan hiç­bir ücret talep edil­me­den yıl­lar­dır dü­zen­len, Çay­kurs­por yaz fut­bol spor okulu ye­te­nek­li spor­cu­la­ra yine üc­ret­siz ula­şım hiz­met ver­me­ye devam ede­cek­tir.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü As Baş­ka­nı Mahir Bi­be­roğ­lu; “Dün­ya­da ve ül­ke­miz­de de devam eden pan­de­mi st­re­si ve en­di­şe­si her­ke­si ol­du­ğu gibi, en çokta ço­cuk­la­rı ve genç­le­ri psi­ko­lo­jik ola­rak et­ki­le­miş­tir.
Çay­kurs­por Ku­lü­bü­müz Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Sayın Yusuf Ziya Alim’ın biz­le­re her zaman sağ­la­mış ol­du­ğu maddi ve ma­ne­vi des­tek­ler­le, ço­cuk­la­rı­mız bu pan­de­mi sü­re­ci­ni fut­bol ye­te­nek­le­ri­ni gös­ter­mek ve yaz mev­si­mi­ni deniz ke­na­rın­da bu­lu­nan fut­bol te­sis­le­rin­de ener­ji­le­ri­ni sarf ede­rek, yeni ar­ka­daş­lık­lar ku­ra­rak ge­çi­re­cek­ler.
Çay­kurs­por yö­ne­ti­ci­le­ri ve Çay­kurs­por fut­bo­lun tec­rü­be­li ant­re­nör­le­ri ola­rak ve yine diğer 4 ayrı spor bran­şın­da görev yapan ant­re­nör­le­ri­miz ola­rak, biz­le­re her daim sağ­la­mış ol­du­ğu maddi ve ma­ne­vi des­tek­le­rin­den do­la­yı, Çay­kurs­por Ku­lü­bü­müz Baş­ka­nı sn. Yusuf Ziya Alim’e ve yine başta güreş ku­lü­bü­müz ve Ama­tör fut­bol ta­kım­la­rı­mı­za sağ­la­mış ol­du­ğu imkan ve des­tek­ler­den do­la­yı, Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü sn.
Gür­han Yıl­dız’a şük­ran ve te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. ”dedi.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Çayelispor’da Yeni Başkan Engin Sofu oldu

Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) ta­kım­la­rın­dan Ça­ye­lis­por’da ya­pı­lan kong­re­de Engin Sofu, kulüp baş­ka­nı se­çil­di.

Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) ta­kım­la­rın­dan Ça­ye­lis­por’da ger­çek­leş­ti­ri­len Ola­ğan Genel Ku­rul­da, Baş­kan Yusuf Ziya Şe­ri­foğ­lu aday ol­ma­dı.
Engin Sofu ile Mu­ham­met Yel­ken­ci’nin lis­te­le­ri­nin ya­rış­tı­ğı kulüp baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de Engin Sofu 54 oy ala­rak Baş­kan se­çi­lir­ken, Mu­ham­met Yel­ken­ci ise 50 oy aldı.
Baş­kan Engin Sofu’nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu: Ergün Çak­mak­çı, Metin Yıl­maz, Sefer Kurt, Meh­met Ali Karul, Metin Ça­lış­kan, Zafer Ka­dı­lar, Mu­ham­met Aloğ­lu, Yahya Ke­si­ci, Gür­can Karul, Mu­ham­met Baki Ka­ra­oğ­lu, Meh­met Emin Fet­ta­hoğ­lu, Erdi Çolak, Abdul kerim Sarı, Ercan Şahin, Yusuf Kol­cu­oğ­lu
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek Lis­te­si şu isim­ler­den oluş­tu: Ali Faik Taş, Selim Makas, Cevat Su­iç­mez, Ahmet Makas, Bay­ram Ya­zı­cı, Ku­bi­lay Ateş, Sul­tan Her­ne­vik, Murat Çolak, Tev­fik Şiş­man, Yıl­maz Fıs­tık, Hü­se­yin Mert, Ahmet Ge­mi­ci, Ay­te­kin Tır­nak­çı­oğ­lu, Ahmet Ali Yücel, Nu­ray­dın Girit, Nedim Öz­de­mir
De­net­le­me Ku­ru­lu, Mu­ham­met Yıl­maz, Zafer Sofu ve Ayhan Sarı isim­le­rin­den olu­şur­ken Yedek Lis­te­sin­de Gür­kan Yel­ken­ci, Hü­se­yin Tüy­lü­oğ­lu ve Uğur Aydın yer aldı.
Di­sip­lin Ku­ru­lun­da İbra­him Fu­run­cu ve Mu­ham­met Sarı yer alır­ken Yedek Üye­lik­le­re Murat Kes­kin ve Ahmet Bay­rak­tu­tan se­çil­di.

Haber Foto. Mustafa Saklı

Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Çay­kur Ri­zes­por, 2021-2022 yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de baş­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ant­ren­ma­na, 15 fut­bol­cu ka­tıl­dı. Ant­ren­man­da izin­li olan ka­le­ci Gök­han Akkan ve Bold­rin yer al­ma­dı.
Fut­bol­cu­lar, hafif ko­şu­nun ar­dın­dan kon­dis­yon ağır­lık­lı ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di. Ça­lış­ma­yı, kulüp baş­ka­nı Tahir Kıran ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri bir süre iz­le­di.

Haber Merkezi

Selim Selimoğlu: “Büyük başarılara imza atacağız”

Çay­kur Ri­zes­por Basın Söz­cü­sü Selim Se­li­moğ­lu, “Bu sene ta­raf­ta­rın he­ye­ca­nı­nın ye­ni­den geri ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ta­raf­ta­rı çok mutlu edecek, uzun yıl­lar ha­tı­ra­la­rı­nı da sür­dü­re­ce­ği­miz iyi oyun­cu­lar­la büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum” dedi.

Çay­kur Ri­zes­por’un hafta sonu ya­pı­lan genel ku­ru­lu son­ra­sı Tahir Kıran baş­kan­lı­ğın­da olu­şan yö­ne­tim­de ku­lü­bün basın söz­cü­sü ola­rak gö­rev­len­di­ri­len Selim Se­li­moğ­lu, yeşil ma­vi­li ta­kı­mın he­def­le­ri­ni an­lat­tı.
Ço­cuk­lu­ğu­nun te­sis­ler­de geç­ti­ği­ni söy­le­yen Se­li­moğ­lu, “Ri­zes­por maç­la­rı­nın ol­du­ğu gün­ler in­san­lar dük­kan­la­rı­nı ka­pa­tıp stat­la­ra ko­şar­dı.
Ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­muz maç­lar­da bile in­san­lar bir son­ra­ki maçın ta­ri­hi­ni iple çe­ker­di.
Bu sene iti­ba­ri ile ta­raf­ta­rın he­ye­ca­nı­nın ye­ni­den geri ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum” dedi.
‘RİZES­POR BU ZA­MA­NA KA­DARKİ EN ŞANS­LI DÖNEMİNDE’
Selim Se­li­moğ­lu, Çay­kur Ri­zes­por’u za­ma­na ta­şı­ya­cak­la­rı vur­gu­su­nu ya­pa­rak, “He­pi­mi­ze yö­ne­tim­de, sa­ha­da, tri­bün­de gö­rev­ler dü­şü­yor.
Fe­de­ras­yon­la ba­rı­şık, ku­lüp­ler­le daha iyi iliş­ki­ler ku­ra­rak kar­deş­lik an­la­yı­şı içe­ri­sin­de yö­ne­tim an­la­yı­şı be­nim­se­ye­ce­ğiz.
Aynı şe­kil­de ta­raf­ta­rın da bu nok­ta­da has­sa­si­yet gös­te­re­ce­ği­ni ina­nı­yo­rum.
Tahir Kıran ku­lü­bü­mü­zün baş­ka­nı ama aynı za­man­da abisi.
Bu dönem için şöyle bir şan­sı­mız var:
Tahir baş­kan büyük bir fut­bol ada­mı­dır.
Aynı za­man­da da yıl­la­rın ver­di­ği ciddi bir çev­re­si ve tec­rü­be­si var. Ri­zes­por bu za­ma­na ka­dar­ki en şans­lı dö­ne­min­de. Ri­zes­por’un asla hak­kı­nı ye­dir­me­yecek, çöpü için bile mü­ca­de­le ve­recek bir baş­ka­nı­mız var” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
BÜYÜK BA­ŞA­RI­LA­RA İMZA ATA­CA­ĞIZ’
Trans­fer ça­lış­ma­la­rı için ise Se­li­moğ­lu, “Trans­fer­ler ko­nu­sun­da ince ele­yip sık do­ku­yo­ruz, ku­lü­bü­mü­zün men­fa­ati­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Ta­raf­ta­rı çok mutlu edecek, uzun yıl­lar ha­tı­ra­la­rı­nı da sür­dü­re­ce­ği­miz iyi oyun­cu­lar­la, bu se­zon­da büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum.
Baş­ka­nı­mı­zın genel ola­rak çık­mış ol­du­ğu viz­yon ise genç­ler üze­ri­ne ya­tı­rım ya­pa­rak, ge­le­ce­ğe dönük, Ri­zes­por’un alt­ya­pı­sın­dan ye­tiş­miş ka­li­te­li oyun­cu­la­rın, kad­ro­lu oy­na­ya­bi­le­ce­ği­ni gö­re­ce­ği­miz bir Ri­zes­por ha­ya­li­miz var” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.


Haber Merkezi

3. lig’e yükselme maçlarında çeyrek finale katılma hakkını kazandı

Böl­ge­sel Ama­tör Ligi 3. bölge 1. grup­ta ili­mi­zi tem­sil eden ta­kım­lar ara­sın­da bu­lu­nan Rize Özel İda­res­por gru­bu­nu na­mağ­lup lider ola­rak ta­mam­la­ya­rak 3. Lig’e yük­sel­me maç­la­rın­da çey­rek fi­na­le ka­tıl­ma hakkı ka­zan­dı.

 1. Bölge 1. Grup­ta top­lam­da 4 mü­sa­ba­ka­ya çıkan Rize Özel İda­res­por Sa­lar­has­por ile kar­şı­laş­tı­ğı ilk ma­çın­da 2-2 be­ra­be­re ka­lır­ken, ikin­ci ma­çın­da ise 5-1’lik ga­li­bi­yet­le sa­ha­dan ay­rıl­dı.
  Rize Özel İda­res­por, gru­bun bir diğer ta­kı­mı olan Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da ilk ma­çın­dan 3-1, ikin­ci ma­çın­da ise 8-1’lik ga­li­bi­yet­ler ile mü­sa­ba­ka­la­rı­nı na­mağ­lup ve lider ola­rak ta­mam­la­dı.
  4 maç­lık grup maç­la­rın­da top­lam 18 gol atan Rize Özel İda­res­por, ka­le­sin­de ise 5 gol gördü. Rize Özel İda­res­por, çey­rek fi­nal­de 3. Grup 2. Bölge gru­bu­nu lider ola­rak ta­mam­la­yan Or­dus­por 1967 ta­kı­mı ile ta­raf­sız sa­ha­da karşı kar­şı­ya ge­lecek.

 2. Haber Merkezi

RİZELİ ADEM EKŞİ SAKARYADAN RİZEYE BİSİKLETLE GELDİ

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan 56 ya­şın­da­ki Ri­ze­li Adem Ekşi Tür­ki­ye’de ye­ter­li mik­tar­da bi­sik­let yolu ol­ma­dı­ğı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek 1200 km yolu bi­sik­le­tiy­le 10 günde kat ede­rek Rize’ye vardı.

Sa­kar­ya’da ya­şa­yan SSK emek­li­si 2 çocuk ba­ba­sı 56 ya­şın­da­ki Adem Ekşi ’beş yıl önce emek­li oldum ve bi­sik­let­le gez­me­ye baş­la­dım. Hem spor ya­pı­yo­rum hem ge­zi­yo­rum. İkiz­de­re il­çe­si­nin Ba­kır­köy’ün­de­nim fakat yıl­lar önce aile­ce Sa­kar­ya’ya yer­leş­tik. İlko­ku­lu kö­yüm­de oku­dum. Bi­sik­let­le gez­di­ğim­de şunu özel­lik­le gör­düm ki şe­hir­le­ra­ra­sı yol­lar­da bi­sik­let­çi­le­rin geç­me­si için bir alan yok. Ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rı­na bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­ma­sı için böyle bir et­kin­lik yap­ma­ya karar ver­dim.10 gün önce Sa­kar­ya’dan Rize’ye gel­me­ye karar ver­dim. Prog­ra­mın­da Rize’den Gür­cis­tan’a da geç­mek var ama bir süre sonra de­ne­ye­ce­ğim. 10 gün­lük yol­cu­lu­ğum­da günde or­ta­la­ma 100 km yol kat ettim. Bi­sik­le­tim­de ta­şı­dı­ğım ça­dı­rı­mı uygun bul­du­ğum yer­ler­de aça­rak din­le­ne­rek ko­nak­lı­yo­rum. Ak­şam­la­rı yol al­ma­dım. Gün­düz yola devam ede­rek bazı yer­ler­de doğal ve ta­ri­hi yer­le­ri gezme im­kâ­nı da bu­lu­yo­rum. Şe­hir­le­ra­ra­sı yer­ler­de bi­sik­let yol­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor­dum. Bunu bir kez daha gör­düm. Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan dik­ka­te alı­na­rak bi­sik­let yol­la­rı ya­pıl­ma­lı ve genç­le­ri­mi­zi bi­sik­let kul­lan­ma­ya teş­vik et­me­li­yiz’ dedi. Adem Ek­şi­nin İkiz­de­re ilçe mer­ke­zi­ne ge­li­şin­de ak­ra­ba­la­rı ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz kar­şı­la­ya­rak çiçek verdi ve bak­la­va ik­ra­mın­da bu­lun­du. İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz kar­şı­la­ma anın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da ’bi­sik­let yol­la­rı­na dik­kat çek­mek için 1200 km yol kat ede­rek il­çe­mi­ze gelen hem­şe­ri­mi kut­lu­yo­rum. Hem­şe­ri­mi­zi Adem Ekşi’nin yıl­lar sonra bi­sik­let­le Sa­kar­ya’dan il­çe­mi­ze gel­me­si güzel bir ak­ti­vi­te oldu. Ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rın­da bi­sik­let yolu ve il­çe­ler­de de bi­sik­let yolu ya­pıl­ma­sı için dü­zen­le­me­le­re gi­dil­me­li­dir. Biz­ler­de İkiz­de­re’de im­kân­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak bi­sik­let yü­rü­yüş yolu yap­mak için pro­je­mi­zi ha­zır­la­ya­ca­ğız’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizespor’da başkanlığa Tahir Kıran seçildi

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü Ola­ğa­nüs­tü Genel Ku­ru­lu’nda baş­kan­lı­ğa oy bir­li­ği ile Tahir Kıran se­çil­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len ve 217 de­le­ge­den 153’ünün ka­tıl­dı­ğı kong­re­nin divan baş­kan­lı­ğı­nı, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin yaptı.
Mev­cut baş­kan Hasan Kar­tal, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da aday ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tıp, Çay­kur Ri­zes­por’a her zaman des­tek ver­me­ye devam ede­ce­ği­ni söy­le­di.
Yö­ne­tim ku­ru­lu ve de­ne­tim ku­ru­lu ra­por­la­rı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­de tek aday olan Tahir Kıran, oy bir­li­ğiy­le baş­kan­lı­ğa ge­ti­ril­di.
Kıran: “Ri­zes­por’da köklü bir de­ği­şim için sa­ha­ya çı­kı­yo­ruz”Ku­lü­bün yeni baş­ka­nı Tahir Kıran, genel ku­ru­lun te­vec­cüh gös­te­rip gö­re­vi ken­di­le­ri­ne ver­me­sin­den mut­lu­luk duy­du­ğu­nu ifade etti.​
Onur ve gurur ve­ri­ci bir gö­re­ve gel­di­ği­nin al­tı­nı çizen Kıran, “Çay­kur Ri­zes­por baş­kan­lı­ğı, tıpkı benim gibi her Ri­ze­li­nin gurur du­ya­ca­ğı, gö­nül­den is­te­ye­ce­ği şe­ref­li bir ma­kam­dır.
Bu­gü­ne kadar maddi, ma­ne­vi hiç­bir des­te­ği esir­ge­me­di­ğim, mem­le­ke­ti­min me­da­rı if­ti­ha­rı Ri­zes­por’a hiz­met et­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­ya­ca­ğım.” diye ko­nuş­tu.Kıran, Ri­ze­li ola­rak Çay­kur Ri­zes­por’a hiz­met borcu ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Rah­met­li babam, hem­şeh­ri­niz Tur­gut Kıran, bize Rize sev­gi­si­ni miras bı­rak­tı. O tam bir Rize sev­da­lı­sı ol­ma­nın yanı sıra, iyi bir Ri­zes­por­luy­du.
‘Eğer bir işe dört elle sa­rıl­ma­ya­cak­sa­nız, o işe bu­laş­ma­yın.
Ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç gir­me­yin.’ öğü­dü­nü de bize veren oydu.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kim­se­yi ma­ze­ret­ler­le boğma gibi bir dü­şün­ce­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kıran, şu gö­rüş­le­ri­ni ak­tar­dı:”Bizim tek gö­re­vi­miz var­dır, o da ge­mi­yi sağ­lam ve sağ­lık­lı şe­kil­de li­ma­na ge­tir­mek­tir. Ni­te­kim ben de de­niz­ci­lik­te­ki bu düs­tu­ru­mu­zu ku­lü­bü­mü­ze ta­şı­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım. Ba­ha­ne üret­me­den, so­ru­nun par­ça­sı değil, çözüm anah­ta­rı ola­ca­ğız. Çözüm üre­te­bi­lecek güçlü bir kad­roy­la, ba­şa­rı­lı yıl­lar için ge­li­yo­ruz. Bu ca­mi­anın men­fa­at­le­ri­ni ön plan­da tut­mak ve ge­le­ce­ği­ni inşa etmek ama­cıy­la yola çık­tık. Ri­zes­por’u sa­de­ce Rize iline sı­kı­şıp kal­mak­tan kur­ta­ra­ca­ğız ve bu büyük ca­mi­ayı ile­ri­ye ta­şı­ya­ca­ğız.”Kıran, Çay­kur Ri­zes­por ca­mi­ası­nı hem saha için­de hem de saha dı­şın­da en iyi şe­kil­de tem­sil ede­cek­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, “Ri­zes­por’da köklü bir de­ği­şim için sa­ha­ya çı­kı­yo­ruz. Bir araya gel­mek, bir­lik­te­li­ğin baş­lan­gı­cı­dır. Ri­zes­por ef­sa­ne­si­ni ya­rın­la­ra ta­şı­ya­bil­mek, büyük ba­şa­rı­la­ra imza ata­bil­mek ve amaç­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­tir­mek için bir­lik­te, omuz omuza yü­rü­ye­bil­mek ge­re­kir.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
BAŞ­KAN TAHİR KIRAN
YÖNETİM KU­RU­LU ASIL
1- MUS­TA­FA YA­ZI­CI, 2 NİYAZİ METE, 3- ALİ HAY­DAR ER, 4- YUSUF ZİYA ALİM, 5- SELİM SELİMOĞL, 6- AHMET YIL­MAZ ZEHİROĞLU, 7- SER­KAN KARAVİN, 8- BİLGE­HAN BAY­RA­MOĞ­LU, 9- CEY­HUN KA­ZAN­CI, 10- ZEKİ KA­RA­OĞ­LU, 11- OKTAY SEY­ME­NOĞ­LU, 12- TAN SİPAHİ, 13- HASAN TÜRÜT, 14- MU­HAM­MET METE, 15- HASAN YAVUZ BAKIR, 16- SEDAT ABA­NOZ, 17- TALHA KÜ­ÇÜK­VAR, 18- NU­RUL­LAH HAŞİMOĞLU, YEDEK 1 SEMA TOR­NA­C, 2- MEH­MET ÖME­ROĞ­LU, 4- ÖZGÜR ŞAFAK, 7- KADER TİBU­KOĞ­LU, 5- UMUT YA­ZI­CI, 6- ADİL EKŞİOĞLU, 3- HÜSEYİN UZUN
DE­NET­LE­ME KU­RU­LU ASIL
1- SE­LA­HATTİN BAKIR, 2- ALİ ÇELİK, 3- İSMAİL KO­CA­MAN YEDEK 1- DİLEK ŞİŞMAN­LAR, 3- MELEK BA­KOĞ­LU, 2- ER­CÜ­MENT MAMATİ DİSİPLİN KU­RU­LU ASIL
1- YIL­MAZ KAT­MER, 2- ATEŞ HATİNOĞLU, 3, ÖMER FARUK BA­KOĞ­LU YE­DE­K 1 NECATİ DİLİ, 2- İNÖNÜ BA­KOĞ­LU, 3- İSHAK ÖZ­GÜR­
Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri ara­sın­da­ki görev da­ğı­lı­mı ise şu şe­kil­de ger­çek­leş­ti: BAŞ­KAN: TAHİR KI­RAN­BAŞ­KAN VEKİLİ: MUS­TA­FA YA­ZI­CI­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI: NİYAZİ ME­TE­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI (Ma­li-Per­so­nel-Te­sis­ler-Sa­tın Alma): ALİ HAY­DAR ER­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI – BASIN SÖZ­CÜ­SÜ: SELİM SELİMOĞ­LU­BAŞ­KAN YAR­DIM­CI­SI: YUSUF ZİYA ALİMAS­BAŞ­KAN – STAD­YUM SOR.: YIL­MAZ ZEHİROĞ­LU­AS­BAŞ­KAN– ALT­YA­PI VE AMA­TÖR BRANŞ­LAR SOR.: SER­KAN KARAVİNAS­BAŞ­KAN: BİLGE­HAN BAY­RA­MOĞ­LU­AS­BAŞ­KAN – GENEL SEK­RE­TER: CEY­HUN KA­ZAN­CI­AS­BAŞ­KAN: ZEKİ KA­RA­OĞ­LUS­PON­SOR­LUK VE REK­LAM SO­RUM­LU­SU: TAN SİPAHİİNŞAAT VE TEKNİK İŞLER SO­RUM­LU­SU: OKTAY SEY­ME­NOĞ­LU­SAĞ­LIK İŞLERİ KOMİSYONU BAŞ­KA­NI: HASAN TÜ­RÜT­RESMİ KU­RUM­LAR SO­RUM­LU­SU: MU­HAM­MET ME­TE­MED­YA, PRO­TO­KOL, ADREDİTAS­YON VE HALK­LA İLİŞKİLER SOR.: HASAN YAVUZ BA­KIR­TA­RAF­TAR SO­RUM­LU­SU: SEDAT ABA­NOZ­SAĞ­LIK İŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ: TALHA KÜ­ÇÜK­VA­ROR­GANİZAS­YON SO­RUM­LU­SU: NU­RUL­LAH HAŞİMOĞLU


Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM

Çaykur Rizespor Bülent Uygun İle Sözleşme İmzaladı

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun ile 3 yıl­lık yeni söz­leş­me im­za­la­dı.

Çay­kur Didi Stadı’ndaki imza tö­re­ni­ne, kulüp baş­ka­nı Tahir Kıran, tek­nik di­rek­tör Uygun ve kulüp yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ka­tıl­dı.
Kıran, tö­ren­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bü­lent Uygun ile 3 yıl­lık söz­leş­me­ye imza at­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Bü­lent Uygun’un boş mu­ka­ve­le­ye imza at­tı­ğı­nı ifade eden Kıran, “Bun­lar for­ma­li­te. Bizim dost­lu­ğu­muz çok iyi. Biz ken­di­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. Ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” dedi.
Kıran, Bü­lent Uygun’a çok gü­ven­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Ho­ca­mın hiç­bir zaman ar­ka­sın­da ol­ma­ya­ca­ğım. Her zaman ya­nın­da ola­ca­ğım. O ke­li­me­yi hiç sev­mem. ‘Ar­ka­sın­da ola­ca­ğım.’ di­yen­ler hep git­miş­tir. Ondan do­la­yı her zaman ya­nın­da ola­ca­ğım. Ta­raf­ta­rı­mız­dan tek şeyi is­ti­yo­ruz. Sa­de­ce sabır. Gün­lük ba­şa­rı­lar için değil, alt­ya­pı için gel­dik. Ka­ra­de­niz bir­li­ği­ni kur­mak için gel­dik. Ben bu­ra­da Ka­ra­de­niz bir­li­ği­ni kur­ma­ya gel­dim.” diye ko­nuş­tu.
Uygun: “Bizim ara­mız­da­ki an­laş­ma gönül im­za­sı”
Tek­nik di­rek­tör Uygun, Rize’nin baba ocağı ol­du­ğu­nu ve hiz­met etmek için ça­ba­la­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Tahir Kıran ile aynı ma­hal­le­de topun pe­şin­de koş­tuk­la­rı­na de­ği­nen Uygun, “Ara­mız­da­ki iliş­ki dost­luk, abi kar­deş­lik iliş­ki­si. Bir­bi­ri­mi­ze olan mu­hab­be­ti­miz çok fazla. Söz­leş­me­nin bir an­la­mı yok. Bizim ara­mız­da­ki an­laş­ma gönül im­za­sı. Beni Ri­zes­por’a, şanlı ta­raf­ta­ra layık gör­dük­le­ri için te­şek­kür edi­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Uygun, zor bir dö­nem­de ta­raf­ta­rın des­te­ğiy­le geçen se­zo­nu iyi ka­pat­tık­la­rı­nı kay­de­de­rek, şun­la­rı söy­le­di:
“Dün dünde kal­mış­tır. Bugün yeni şey­ler söy­le­me­miz lazım. Ya­rın­lar için güzel şey­ler yap­ma­mız lazım. Alt­ya­pı­dan baş­la­ya­rak güzel şey­ler ba­şa­ra­ca­ğız. Ta­raf­ta­rın ve med­ya­nın des­te­ği ile ca­mi­ayı yu­ka­rı­ya oy­nat­ma­ya devam ede­ce­ğiz. ‘Allah’ım beni mah­cup etme.’ diye dua edi­yo­rum. Bu şehre mah­cup ol­ma­mak için çok ça­lı­şa­ca­ğız.”
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Kıran ve Uygun, söz­leş­me­yi im­za­la­dı.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Futbol Altyapı Seçmelerinin Rize Ayağı Tamamlandı

Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sı­nı güç­len­dir­me­yi he­def­le­yen alt­ya­pı seç­me­le­ri­nin Rize ayağı ta­mam­lan­dı.

14 Ha­zi­ran 2021 Pa­zar­te­si günü baş­la­yan ve 7 gün devam eden fut­bol alt­ya­pı seç­me­le­ri­nin Rize etabı, 22 Ha­zi­ran 2021 Salı günü son buldu.
Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de ya­pı­lan seç­me­le­re Aka­de­mi Ligi ta­kım­la­rı için 260 kişi, 14 yaş altı grup­lar için 193 kişi olmak üzere top­lam­da 453 genç fut­bol­cu baş­vur­du. Çay­kur Ri­zes­por Genç­lik Ge­liş­tir­me ve Fut­bol Eği­tim Mer­ke­zi; fut­bol alt­ya­pı seç­me­le­ri­ne 24 Ha­zi­ran 2021 Per­şem­be günü saat 14:00’de Art­vin İskebe Şehir Stad­yu­mu’nda devam edecek.


Haber Merkezi

« Older Entries