Kategori: Güncel Haberler

KARAYOLU KAFES TELLE KORUNUYOR

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu­na ya­maç­lar­dan dü­şecek taş­la­rın teh­li­ke­si­ni ön­le­mek için ya­maç­lar Ka­ra­yol­la­rı 10.Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan çelik ağ­lar­la kap­lan­dı. Ka­ra­yol­la­rı 10.Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan…