Art­vin’de kış uy­ku­su­na yat­ma­yan ayı­lar yük­sek ke­sim­ler­de yi­yecek bu­la­ma­yın­ca yaşam alan­la­rı­na in­me­ye baş­la­dı. 25 arı ko­va­nı­nı par­ça­la­yan ayı­lar maddi ha­sa­ra enden oldu.

Kış uy­ku­sun­da ol­ma­sı ge­re­ken ayı­lar yük­sek ke­sim­ler­de yoğun kar ne­de­niy­le yi­yecek bu­la­ma­yın­ca yaşam alan­la­rı­na in­me­ye baş­la­dı.
Art­vin’in Borç­ka il­çe­sin­de arı­cı­lık­la uğ­ra­şan Sami Genç’in Ar­ka­köy kö­yün­de bu­lu­nan 25 arı ko­va­nı­na ayı sal­dır­dı.
Ko­van­la­rı par­ça­la­yan ayı, arı­la­rı telef ede­rek yak­la­şık 50 bin li­ra­lık ha­sa­ra neden oldu.


Haber Merkezi