Ay: Aralık 2021

LEFTER: RİZELİLERİ RİZE’Yİ HİÇ UNUTMADIM TÜRK FUTBOLUNUN EFSANE İSMİ LEFTER’İN RİZE HATIRALARI BİZ TÜRKİYE’DE DENİNCE ÖNCE ATATÜRK’Ü SONRA LEFTER’İ BİLİRİZ

Lef­ter’in Türk fut­bo­lu­na dam­ga­sı­nı vur­muş, fut­bo­lu­mu­zun unu­tul­maz­la­rı ara­sın­da ye­ri­ni al­mış­tır. Onun­la öm­rü­nün son yıl­la­rı­nı ge­çir­di­ği Bü­yü­ka­da’da bu­luş­muş, Rize ha­tı­ra­la­rı üze­ri­ne…