YENİ ÇAYELİ Ga­ze­te­si ola­rak 2021–2021 Se­zo­nu Dep­las­man­lı Böl­ge­sel Ama­tör Fut­bol lig dö­ne­min­de Tem­sil­ci­miz Ça­ye­lis­por’a ligin ilk ya­rı­sın­da­ki tüm maç­la­rın­da ‘’ba­şa­rı­lar’’ diler.
NOT: Yeşil Beyaz tem­sil­ci­miz ligin ilk yar­sın­da kendi evin­de ( 5 ) dep­las­man­da (4) maç ya­pa­cak.
NOT: (1) 2021–2022 Se­zo­nun­da Spor Toto Böl­ge­sel Ama­tör Lig’den TFF 3.​Ligi’ne top­lam 9 takım yük­se­lir.
2.Böl­ge­de oy­na­na­cak (1. 2. 3.) Grup mü­sa­ba­ka­la­rı çift dev­re­li lig ve puan usu­lü­ne göre oy­na­na­cak olup, mü­sa­ba­ka­lar so­nun­da grup­la­rın­da bi­rin­ci olan ta­kım­lar ta­raf­sız sa­ha­da Play- Off oy­na­ya­cak­lar­dır.
2.Böl­ge­de Play-Off’a kalan (3 ) takım ara­sın­da; TFF be­lir­le­ye­ce­ği ta­raf­sız sa­ha­da tek dev­re­li pu­an­lı lig üs­lü­ne göre oy­na­na­cak Bi­rin­ci olan takım TFF 3.​Lig’e çık­ma­ya hak ka­za­nır.