Spor Toto Süper Lig’in 13. haf­ta­sın­da Kon­yas­por, Çay­kur Ri­zes­por’u ağır­la­dı. Kar­şı­laş­ma ev sa­hi­bi eki­bin 3-0’lık üs­tün­lü­ğü ile ta­mam­lan­dı.

MAÇ­TAN DAKİKALAR ( İlk Yarı)
1. da­ki­ka­da ye­şil-be­yaz­lı ekip öne geçti. Ci­kal­les­hi’nin araya gön­der­di­ği pasta, Umar’ın uzak­laş­tır­mak is­te­di­ği top Byt­y­qi’nin önüne düştü. Ka­le­ci Gök­han Akkan ile karşı kar­şı­ya kalan Byt­y­qi’nin vu­ru­şun­da top ağ­lar­la bu­luş­tu: 1-0
10. da­ki­ka­da Boyd’nin sol çap­raz­dan ka­le­ye gören nok­ta­dan sert şu­tun­da top fark­lı şe­kil­de auta çıktı.
12. da­ki­ka­da rakip ta­kı­mın sol ka­nat­tan kul­lan­dı­ğı kor­ne­re iyi yük­se­len Boyd’un kafa vu­ru­şun­da top üst­ten auta gitti.
33. da­ki­ka­da Boyd’un sol köşe gön­de­rin­den kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da, arka di­rek­te topa yük­se­len Bo­lo­sie’nin vu­ru­şun­da top üst­ten auta gitti.
37. da­ki­ka­da Boyd’un ceza yayı üze­rin­den kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ru­şun­da top di­rek­ten döndü.
Kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sın­da başka po­zis­yon ol­ma­dı ve ev sa­hi­bi ekip so­yun­ma oda­sı­na 1-0 önde girdi.
MAÇ­TAN DAKİKALAR ( İkinci Yarı)
47. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan topla kat eden Ser­dar ceza sa­ha­sı­na girdi ve şu­tu­nu çekti ama ka­le­ci Gök­han gole izin ver­me­di.
50. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Kon­yas­por ata­ğın­da Ser­dar’ın yer­den arka di­re­ğe gön­der­di­ği pasta boş po­zis­yon­da­ki Byt­y­qi’nin vu­ru­şun­da top üst­ten auta çıktı.
58. da­ki­ka­da Boyd’un ara pa­sıy­la ceza ala­nı­na giren Deniz’in yer­den yap­tı­ğı vu­ruş­ta meşin yu­var­lak di­rek­ten tek­rar oyun ala­nı­na döndü.
63. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Kon­yas­por ata­ğın­da Ser­dar’ın ceza sa­ha­sı­na çe­vir­di­ği topa ge­li­şi­ne düz­gün bir vuruş yapan Mpoku ta­kı­mı­nın ikin­ci go­lü­nü kay­det­ti. 2-0
78. da­ki­ka­da Byt­y­qi’nin sol ka­nat­tan ceza sa­ha­sı­na yap­tı­ğı or­ta­yı sa­vun­ma kar­şı­la­dı ve Ser­dar önün­de kalan topu pe­nal­tı nok­ta­sın­da­ki Ci­kal­les­hi’ye çe­vir­di. Bu oyun­cu­nun vu­ru­şun­da top üst­ten dı­şa­rı­ya gitti.
90+4. da­ki­ka­da orta sa­ha­da topu ka­za­nan Ab­dül­ke­rim bek­le­me­den sağ ka­nat­tan ceza sa­ha­sı­na giren Mic­ha­lak’a pa­sı­nı gön­der­di. Mic­ha­lak, sert şu­tuy­la ka­le­ci Gök­han’ı mağ­lup et­me­yi ba­şar­dı. 3-0
Stat: Konya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye
Ha­kem­ler: Atil­la Ka­ra­oğ­lan, Mus­ta­fa Sav­ran­lar, Bilal Gölen
Kon­yas­por: Sehic, Sku­bic, Ahmet, Ab­dül­ke­rim, Gu­il­her­me, Soner (Oğul­can dk. 80 ?), Had­zi­ah­me­to­vic, Ser­dar (Adil dk. 88 ?), Çe­ki­çi (Mpoku dk. 60), Byt­y­qi (Mic­ha­lak dk. 80 ?), Ci­kal­les­hi (Ahmed Has­san dk. 88 ?)
Ye­dek­ler: Eray, Rah­ma­no­vic, Alper, Barış, Ekrem
Tek­nik Di­rek­tör: İlhan Palut
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han, Umar (Sabo dk. 85 ?), Selim, Hol­men,Ce­ma­li (Al­berk dk. 71), Ba­i­ano, Do­ko­vic (Dabo dk. 71), Bold­rin (Remy dk. 72), Bo­la­sie, Boyd , Poh­jan­pa­lo (Deniz dk. 53)
Ye­dek­ler: Zafer, Yasin, Phiri, Emir­han, Mon­zan­go
Tek­nik Di­rek­tör: Hamza Ham­za­oğ­lu
Gol­ler: Byt­y­qi (dk. 1), Mpoku (dk. 63), Mic­ha­lak (dk. 90+4) (Kon­yas­por)
Sarı kart­lar: Ahmet, Ab­dül­ke­rim (Kon­yas­por), Hol­men (Çay­kur Ri­zes­por) Haber Merkezi