Karadeniz’de hamsi bereketi

Av se­zo­nu­na is­tav­rit ve pa­la­mut ile baş­la­yan ba­lık­çı­lar, Ka­ra­de­niz’in so­ğu­ma­sıy­la ken­di­ni gös­te­ren ham­si­ye yö­nel­di. Böy­le­ce ki­lo­su 30 li­ra­dan sa­tı­lan ham­si­nin fi­ya­tı, 10 li­ra­ya düştü.

Ka­ra­de­niz’de 1 Eylül’de baş­la­yan balık avı se­zo­nu sü­rü­yor. Se­zo­nu is­tav­rit ve pa­la­mut ile açan ba­lık­çı­la­rın bek­le­di­ği hamsi avı da baş­la­dı. De­ni­zin so­ğu­ma­sı ile ken­di­ni gös­te­ren hamsi, bol mik­tar­da ağ­la­ra ta­kıl­dı. Daha ön­ce­den ki­lo­su 30 li­ra­dan sa­tı­lan ham­si­nin fi­ya­tı, 10 li­ra­ya düştü. Rize’da is­tav­rit ki­lo­su 15, çi­ne­kop 40, mez­git, çupra ve lev­rek 50, lüfer ise 80 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. ‘HAMSİ BOL­LU­ĞU DEVAM EDECEK’ Ba­lık­çı­lar, ham­si­nin tez­gah­lar­da bol ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek “Tez­gah­lar­da şu an hamsi bol­lu­ğu var. Ham­si­nin fi­ya­tı 10 li­ra­ya kadar indi. İstav­rit de var ama ham­si­den do­la­yı pek rağ­bet gör­mü­yor. Bizim ön­gö­rü­müz; hamsi bol­lu­ğu devam edecek. Va­tan­daş hamsi bol­lu­ğu ile fi­ya­tın­dan mem­nun” dedi.

Haber Merkezi