Rizespor İşi Gerçekten Çok Zor!

Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de oy­na­dı­ğı A. Ha­tays­por kar­şı­laş­ma­sı­nı 2-0’lık skor­la kay­bet­ti.

Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de oy­na­dı­ğı A. Ha­tays­por kar­şı­laş­ma­sı­nı 2-0’lık skor­la kay­bet­ti. Süper Lig’in 4. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, Ata­kaş Ha­tays­por’u konuk etti.
Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda oy­na­nan mü­ca­de­le­yi Halil Umut Meler yö­net­ti.
Kar­şı­laş­ma, 2-0’lık Ata­kaş Ha­tays­por üs­tün­lü­ğüy­le nok­ta­lan­dı. Konuk ekibi öne ge­çi­ren gol da­ki­ka­lar 81’i gös­te­rir­ken Diouf’tan geldi.
Maçın so­nu­cu­nu tayin eden skor 89’da El Kaabi’den geldi. Ata­kaş Ha­tays­por, bu ga­li­bi­yet­le pu­anı­nı 5’e yük­selt­ti ve maç faz­la­sıy­la 10. sı­ra­da ko­num­lan­dı. 2 pu­an­lı Çay­kur Ri­zes­por ise 16. sı­ra­da yer aldı. Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı) 2. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan Adama’nın sa­vun­ma­nın ar­ka­sı­na at­tı­ğı pasta topla bu­lu­şan Diouf’un sert şu­tu­nu ka­le­ci Gök­han kur­tar­dı.
4. da­ki­ka­da Bo­la­sie’nin ceza sa­ha­sı dı­şın­dan sert şu­tun­da meşin yu­var­lak fark­lı şe­kil­de auta çıktı. 40. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı dı­şın­dan topla bu­lu­şan Ka­ma­ra’nın sa­vun­ma­yı ge­çe­rek çek­ti­ği sert şutu Gök­han kur­tar­dı. 47. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan Bo­la­sie’nin or­ta­sın­da ceza sa­ha­sı için­de Poh­jan­pa­lo’nun sert şutu üst­ten dı­şa­rı gitti.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı) 52. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Diouf’un or­ta­sın­da Ayoub’un şutu ka­le­ci Gök­han’da kaldı.
56. da­ki­ka­da Ha­tays­por’un ata­ğın­da ceza sa­ha­sı içe­rin­de topla bu­lu­şan Ayoub’un şutu ka­le­ci Gök­han’dan dö­ne­rek Ka­ma­ra’nı önüne düştü. Ka­ma­ra’nın şu­tun­da ise top Gök­han Gönül ta­ra­fın­dan çizgi üze­rin­den uzak­laş­tı­rıl­dı. 63. da­ki­ka­da kor­ner çiz­gi­si üze­rin­den ya­pı­lan or­ta­da ceza sa­ha­sı için­de bu­lu­nan Ayoub’un kafa vu­ru­şun­da ka­le­ci Gök­han meşin yu­var­la­ğı kor­ne­re çeldi.
81. da­ki­ka­da sol ka­nat­tan atak ge­liş­ti­ren Ha­tays­por’da Sam’in or­ta­sın­da Diouf topu kafa vu­ru­şu ile meşin yu­var­la­ğı ağ­la­ra gön­der­di. 0-1 88. da­ki­ka­da topla bu­lu­şan ka­le­ci Gök­han’ın pa­sı­nı Ayoub kar­şı­la­ya­rak şut çekti. İlk ham­le­de topu kur­ta­ran Gök­han’dan seken top tek­rar alan Ayoub meşin yu­var­la­ğı ağ­lar­la bu­luş­tu. 0-2 Stat: Çay­kur Didi Ha­kem­ler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İbra­him Boz­bey xx Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Fab­ri­cio x, Ce­ma­li x (Emir Han xx dk. 59), Phiri x (Sabo xx dk. 68), Gök­han xxx, Hol­men xx, Boyd xx (Yasin dk. 68 x), Do­ko­vic x, Poh­jan­pa­lo x (Umar dk. 82 ?), Alper x (Deniz dk. 82 ?), Bo­la­sie xxx Ye­dek­ler: Tarık, Al­berk, Selim, Bold­rin, Remy Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun A. Ha­tays­por: Munir xxx, Kamil xx, Sam Ade­kug­be x (Bü­lent dk. 88 ?), Ruben xxx (Mehdi xx dk. 75 ?), Fatih xx, Burak x, Ka­ma­ra xxx (Louis xx dk. 68 x), Onur xx, Mame Diouf xxx, Adama Tra­ore xxx (Isaac dk. 88 ?), Ayoub xxx Ye­dek­ler: Ab­dul­lah, Eren, Mu­ham­med, Sadık, Burak, Emre Tek­nik Di­rek­tör: Ömer Er­do­ğan Gol­ler: Diouf (dk. 81), Ayoub (dk. 88) (Ha­tays­por) Sarı kart­lar: Diouf, Onur (Ha­tays­por)


Haber Merkezi