Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizesspor, Hatayspor hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Çay­kur Ri­zes­por, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00’da Çay­kur Didi Stadı’nda oy­na­ya­ca­ğı Ha­tays­por maçının ha­zır­lık­la­rı­nı An­tal­ya’da sür­dür­dü. Milli arayı An­tal­ya’da ge­çir­di­ği kamp ile de­ğer­len­di­ren Ri­zes­por, geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si günü FT. An­tal­yas­por ile yap­tı­ğı ha­zır­lık ma­çı­nın ar­dın­dan ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.
Saat 18.15’de baş­la­yan ant­ren­man­da ısın­ma ha­re­ket­le­ri­nin ar­dın­dan pas­laş­ma yapan ye­şil-ma­vi­li ekip, çift kale maç ile ant­ren­ma­nı son­lan­dır­dı.
Ant­ren­man­lar­da Remmy, fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de tek ça­lı­şır­ken, uzun sü­re­dir ta­kım­dan sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le ayrı kalan Bold­rin ise ta­kım­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­dü.

Haber Merkezi