Çaykur Rizespor Hazırlık maçında da mağlup

Çay­kur Ri­zes­por An­tal­ya/Belek’te bu­lu­nan Glo­ria Sports Arena’da Fra­port-Tav An­tal­yas­por ile ha­zır­lık ma­çın­da karşı kar­şı­ya geldi.

  1. da­ki­ka­da Dam­jan Djo­ko­vic’in go­lüy­le 1-0 öne geçen ta­kı­mı­mız, 53. (Ho­us­sam Ed­di­ne Ghac­ha) ve 60. da­ki­ka­da (Haji Wright) gelen Fra­port-Tav An­tal­yas­por gol­le­ri so­nu­cu sa­ha­dan 1-2 mağ­lu­bi­yet­le ay­rıl­dı.
    Haber Merkezi