Antalyaspor’a 90+10’da hakem hayat verdi

Süper Lig’de 3. haf­ta­sı­nın açı­lış ma­çın­da Fra­port TAV An­tal­yas­por, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Mü­sa­ba­ka ev sa­hi­bi eki­bin 3-2 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

5. da­ki­ka­da Sabo’nun ceza sa­ha­sı dı­şın­dan şu­tun­da, ka­le­ci Bof­fin gole izin ver­me­di. 18. da­ki­ka­da Fra­port TAV An­tal­yas­por öne geçti. Vey­sel Sarı’nın pa­sın­da ceza sa­ha­sın­da topla bu­lu­şan Wright, meşin yu­var­la­ğı ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. 26. da­ki­ka­da Poli’nin Gök­han Gönül’ün mü­da­ha­le­siy­le ceza yayı üze­rin­de yerde kal­dı­ğı po­zis­yon­da, hakem Özgür Yan­ka­ya ser­best vu­ru­şu işa­ret etti. Mi­lo­se­vic’in kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta, top yan­dan auta çıktı.

 1. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı için­den Djo­ko­vic’in şu­tun­da, ka­le­ci Bof­fin topu kur­tar­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sı, Fra­port TAV An­tal­yas­por’un 1-0 üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­lan­dı.
 2. da­ki­ka­da Gök­de­niz Bay­rak­dar’ın ceza sa­ha­sı için­den şu­tun­da Gök­han Gönül’ün al­tı­pas üze­rin­de topa elle mü­da­ha­le et­ti­ği­ne karar veren hakem Özgür Yan­ka­ya, pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di.
 3. da­ki­ka­da pe­nal­tı atı­şı­nı kul­la­nan Wright, ka­le­ci Gök­han Akkan’ın sa­ğın­dan meşin yu­var­la­ğı fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 2-0.
 4. da­ki­ka­da konuk ekip farkı 1’e in­dir­di. Ceza sa­ha­sı dı­şın­dan Çay­kur Ri­zes­por’un ka­zan­dı­ğı ser­best vu­ru­şu kul­la­nan Djo­ko­vic, ka­le­yi cep­he­den gören nok­ta­dan yer­den şu­tun­da, meşin yu­var­la­ğı ka­le­ci Bof­fin’in sa­ğın­dan ağ­la­ra gön­der­di: 1-2.
 5. da­ki­ka­da Dabo’nun ceza sa­ha­sı dışı sağ çap­raz­dan şu­tun­da ka­le­ci Bof­fin, topu kor­ne­re çeldi.
 6. da­ki­ka­da Wright’in ceza sa­ha­sı dı­şın­dan şu­tun­da ka­le­ci Gök­han Akkan, meşin yu­var­la­ğı dı­şa­rı­ya gön­der­di.
 7. da­ki­ka­da Ghac­ha’nın şu­tun­da ka­le­ci Gök­han Akkan topu kur­tar­dı. Dönen topu önün­de bulan Wright’in şu­tun­da meşin yu­var­lak yan­dan auta çıktı.
  90+2. da­ki­ka­da Fredy’nin Eren Ka­ra­dağ’a ceza alanı için­de yap­tı­ğı ha­re­ke­tin ar­dın­dan VAR ha­ke­mi­nin uya­rı­sı ile hakem Özgür Yan­ka­ya pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di.
  90+3 da­ki­ka­da pe­nal­tı atı­şı­nı kul­la­nan Djo­ko­vic, topu ağ­lar­la bu­luş­tur­du: 2-2.
  90+4. da­ki­ka­da Dabo’nun Wright’a mü­da­ha­le­si­ni faul ola­rak de­ğer­len­di­ren hakem Özgür Yan­ka­ya bir kez daha pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. Pe­nal­tı atı­şın­da yine topun ba­şı­na geçen Wright, ta­kı­mı­nın ve ken­di­si­nin üçün­cü go­lü­nü attı: 3-2. Fra­port TAV An­tal­yas­por, sa­ha­dan 3-2 galip ay­rıl­dı. Haber Merkezi