Çaykur Rizespor’un Süper Ligdeki rakipleri belli oldu

Süper Lig 2021-2022 se­zo­nu fiks­tür çe­ki­mi ger­çek­leş­ti. Çay­kur Ri­zes­por ilk hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şacak.

Ligde yeni sezon 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta ilk yarı sona erecek.
7 Ocak’ta ikin­ci ya­rı­sı baş­la­ya­cak Süper Lig, 22 Mayıs’ta ta­mam­la­na­cak.
Süper Lig’de 6, 18 ve 22’inci haf­ta­lar­da ise maç­lar hafta içi oy­na­na­cak. Süper Lig’de 2021-2022 se­zo­nu fiks­tü­rü­ne göre, Çay­kur Ri­zes­por 1. hafta dep­las­man­da Be­şik­taş ile kar­şı­la­şır­ken, 8. hafta Ga­la­ta­sa­ray’ı Rize’de konuk edecek.
11. haf­ta­da Ka­ra­de­niz der­bi­sin­de Trab­zons­por’un ko­nu­ğu olur­ken 12. hafta Fe­ner­bah­çe ile dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak. Ligin 13 Ağus­tos’ta baş­la­ya­cak ve 27 Ara­lık’ta sona erecek ilk ya­rı­sın­da haf­ta­la­ra göre maç­lar şöyle:

 1. hafta: Gi­re­suns­por-Ga­la­ta­sa­ray Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­zi­an­tep Be­şik­taş- Çay­kur Ri­zes­por Yeni Ma­lat­yas­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Göz­te­pe Si­vass­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Adana De­mirs­por-Fe­ner­bah­çe Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Alan­yas­por Al­tay-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Ka­sım­pa­şa
 2. hafta: İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Göz­te­pe-Ye­ni Ma­lat­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ka­sım­pa­şa-Gi­re­suns­por Kay­se­ris­por-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Fra­port TAV An­tal­yas­por Trab­zons­por-Si­vass­por Ga­la­ta­sa­ray-Ata­kaş Ha­tays­por Ga­zi­an­tep-Be­şik­taş Alan­yas­por-Al­tay
 3. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Kay­se­ris­por Ata­kaş Ha­tays­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Gi­re­suns­por-Trab­zons­por Al­tay-Fe­ner­bah­çe Be­şik­taş-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Fra­port TAV An­tal­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Ga­la­ta­sa­ray Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Si­vass­por-Göz­te­pe
 4. hafta: Göz­te­pe-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Be­şik­taş-Ye­ni Ma­lat­yas­por Trab­zons­por-Ga­la­ta­sa­ray Alan­yas­por-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ada­na De­mirs­por Kay­se­ris­por-Ka­sım­pa­şa Ga­zi­an­tep-Fra­port TAV An­tal­yas­por Fe­ner­bah­çe-Si­vass­por Çay­kur Ri­zes­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 5. hafta: Fra­port TAV An­tal­yas­por-Be­şik­taş Ata­kaş Ha­tays­por-Kay­se­ris­por Ga­la­ta­sa­ray-Alan­yas­por Gi­re­suns­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Fe­ner­bah­çe Ka­sım­pa­şa-Trab­zons­por Yeni Ma­lat­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Si­vass­por-Ga­zi­an­tep Adana De­mirs­por-Çay­kur Ri­zes­por Al­tay-Göz­te­pe
 6. hafta: Ga­zi­an­tep-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Kay­se­ris­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Ada­na De­mirs­por Fe­ner­bah­çe-Gi­re­suns­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Trab­zons­por Alan­yas­por-Ka­sım­pa­şa Fatih Ka­ra­güm­rük-Fra­port TAV An­tal­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Al­tay Göz­te­pe-Ata­kaş Ha­tays­por Yeni Ma­lat­yas­por-Si­vass­por
 7. hafta: Al­tay-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Kay­se­ris­por Trab­zons­por-Alan­yas­por Ka­sım­pa­şa-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fe­ner­bah­çe Si­vass­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Çay­kur Ri­zes­por Ga­la­ta­sa­ray-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ga­zi­an­tep Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 8. hafta: Fatih Ka­ra­güm­rük-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ga­la­ta­sa­ray Göz­te­pe-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Al­tay Kay­se­ris­por-Trab­zons­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ada­na De­mirs­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Alan­yas­por Fe­ner­bah­çe-Ka­sım­pa­şa Be­şik­taş-Si­vass­por Yeni Ma­lat­yas­por-Ata­kaş Ha­tays­por
 9. hafta: Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Be­şik­taş Alan­yas­por-Kay­se­ris­por Si­vass­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Ata­kaş Ha­tays­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Çay­kur Ri­zes­por Ka­sım­pa­şa-Göz­te­pe Adana De­mirs­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 10. hafta Fra­port TAV An­tal­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Ga­zi­an­tep-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Trab­zons­por Fe­ner­bah­çe-Alan­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Al­tay Fatih Ka­ra­güm­rük-Ata­kaş Ha­tays­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Kay­se­ris­por
 11. hafta: Al­tay-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Be­şik­taş Gi­re­suns­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fe­ner­bah­çe Kay­se­ris­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ada­na De­mirs­por Trab­zons­por-Çay­kur Ri­zes­por Alan­yas­por-Göz­te­pe Ga­la­ta­sa­ray-Ga­zi­an­tep Ka­sım­pa­şa-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 12. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fatih Ka­ra­güm­rük-Ga­la­ta­sa­ray Si­vass­por-Gi­re­suns­por Be­şik­taş-Trab­zons­por Göz­te­pe-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Fe­ner­bah­çe-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Ka­sım­pa­şa Çay­kur Ri­zes­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ata­kaş Ha­tays­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Al­tay
 13. hafta Alan­yas­por-Be­şik­taş Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Si­vass­por Ata­kaş Ha­tays­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe Al­tay-Ada­na De­mirs­por Ka­sım­pa­şa-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Çay­kur Ri­zes­por Kay­se­ris­por-Göz­te­pe Trab­zons­por-Ga­zi­an­tep Gi­re­suns­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 14. hafta: Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­la­ta­sa­ray Be­şik­taş-Gi­re­suns­por Göz­te­pe-Fe­ner­bah­çe Fatih Ka­ra­güm­rük-Trab­zons­por Ga­zi­an­tep-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Çay­kur Ri­zes­por-Kay­se­ris­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Alan­yas­por Adana De­mirs­por-Ka­sım­pa­şa Si­vass­por-Ata­kaş Ha­tays­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Al­tay
 15. hafta: Ka­sım­pa­şa-Be­şik­taş Alan­yas­por-Si­vass­por Kay­se­ris­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ga­la­ta­sa­ray-Al­tay Trab­zons­por-Ada­na De­mirs­por Gi­re­suns­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por Göz­te­pe-Ga­zi­an­tep Fe­ner­bah­çe-Çay­kur Ri­zes­por Ata­kaş Ha­tays­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir
 16. hafta: Çay­kur Ri­zes­por-Göz­te­pe Si­vass­por-Ga­la­ta­sa­ray Adana De­mirs­por-Gi­re­suns­por Ga­zi­an­tep-Fe­ner­bah­çe Fra­port TAV An­tal­yas­por-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Be­şik­taş- Kay­se­ris­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Ka­sım­pa­şa Yeni Ma­lat­yas­por-Alan­yas­por Al­tay-Ata­kaş Ha­tays­por
 17. hafta: Ka­sım­pa­şa-Si­vass­por Trab­zons­por-Ata­kaş Ha­tays­por Gi­re­suns­por-Al­tay Fe­ner­bah­çe-Be­şik­taş İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Fra­port TAV An­tal­yas­por Alan­yas­por-Ada­na De­mirs­por Göz­te­pe-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Kay­se­ris­por-Ga­zi­an­tep Ga­la­ta­sa­ray-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Çay­kur Ri­zes­por-Ye­ni Ma­lat­yas­por
 18. hafta: Be­şik­taş-Göz­te­pe Si­vass­por-Çay­kur Ri­zes­por Me­di­pol Ba­şak­şe­hir-Gi­re­suns­por Adana De­mirs­por-Ga­la­ta­sa­ray Ata­kaş Ha­tays­por-İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por Al­tay-Trab­zons­por Fatih Ka­ra­güm­rük-Fe­ner­bah­çe Yeni Ma­lat­yas­por-Kay­se­ris­por Ga­zi­an­tep-Alan­yas­por Fra­port TAV An­tal­yas­por-Ka­sım­pa­şa
 19. hafta: Ga­la­ta­sa­ray-Fra­port TAV An­tal­yas­por Ka­sım­pa­şa-Al­tay İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por-Be­şik­taş Kay­se­ris­por-Si­vass­por Gi­re­suns­por-Ata­kaş Ha­tays­por Alan­yas­por-Fa­tih Ka­ra­güm­rük Göz­te­pe-Ada­na De­mirs­por Çay­kur Ri­zes­por-Ga­zi­an­tep Trab­zons­por-Me­di­pol Ba­şak­şe­hir Fe­ner­bah­çe-Ye­ni Ma­lat­yas­por
  Haber Merkezi