Çaykur Rizesporlu Futbolcular Sezon Öncesi Sağlık Kontrolünden Geçti

Süper Lig temsilcimiz Çay­kur Ri­zes­por’da yeni sezon ön­ce­si fut­bol­cu­lar sağ­lık kont­ro­lün­den geçti.

Ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, yeşil ma­vi­li fut­bol­cu­la­rın Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi’nde, sağ­lık kont­ro­lün­den geç­ti­ği be­lir­til­di.
De­tay­lı kan tet­kik­le­ri ya­pı­lan tek­nik ekip ve spor­cu­lar, efor test­le­ri ya­pı­lıp kalp eko­la­rı ve ak­ci­ğer film­le­ri çe­kil­dik­ten sonra or­to­pe­di, da­hi­li­ye, genel cer­ra­hi, ve kar­di­yo­lo­ji bö­lüm­le­rin­de mu­aye­ne edil­di.


Haber Merkezi