Şiddetli Sağanak Rize’de Hayatı Olumsuz Etkiledi

Rize’de şid­det­li sa­ğa­nak yağış ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­di.

Sa­ba­hın ilk sa­at­le­rin­de baş­la­ya­rak ara ara yağan sa­ğa­nak akşam sa­at­le­rin­de et­ki­si­ni art­tır­dı. Sa­ğa­nak yağış ne­de­niy­le Ka­ra­de­niz Sahil Yolu’nda olu­şan su bi­ri­kin­ti­le­ri sü­rü­cü­le­re zaman zaman zor anlar ya­şat­tı. Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si Çam­lı­hem­şin kav­şa­ğın­da men­fez­ler pis­lik ve atık­lar ne­de­niy­le tı­ka­nın­ca yol göle döndü, sü­rü­cü­ler iler­le­mek­te güç­lük çekti.


Haber Merkezi