Rizeli Kadınların Yaylalarda Zorlu Mesaisi

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki yay­la­lar­da ya­şa­yan ka­dın­lar, ev iş­le­ri­nin yanı sıra hay­van­la­rı­nın kış mev­si­min­de­ki yi­yecek ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için ara­zi­de­ki ot­la­rı bi­çi­yor.

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­sin­de­ki yay­la­lar­da ya­şa­yan ka­dın­lar, ev iş­le­ri­nin yanı sıra hay­van­la­rı­nın kış mev­si­min­de­ki yi­yecek ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için ara­zi­de­ki ot­la­rı bi­çi­yor.

Haber Merkezi