Çaykur Rizespor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Çay­kur Ri­zes­por, 2021-2022 yeni sezon ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de baş­la­dı.

Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de ant­ren­ma­na, 15 fut­bol­cu ka­tıl­dı. Ant­ren­man­da izin­li olan ka­le­ci Gök­han Akkan ve Bold­rin yer al­ma­dı.
Fut­bol­cu­lar, hafif ko­şu­nun ar­dın­dan kon­dis­yon ağır­lık­lı ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di. Ça­lış­ma­yı, kulüp baş­ka­nı Tahir Kıran ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri bir süre iz­le­di.

Haber Merkezi