3. lig’e yükselme maçlarında çeyrek finale katılma hakkını kazandı

Böl­ge­sel Ama­tör Ligi 3. bölge 1. grup­ta ili­mi­zi tem­sil eden ta­kım­lar ara­sın­da bu­lu­nan Rize Özel İda­res­por gru­bu­nu na­mağ­lup lider ola­rak ta­mam­la­ya­rak 3. Lig’e yük­sel­me maç­la­rın­da çey­rek fi­na­le ka­tıl­ma hakkı ka­zan­dı.

  1. Bölge 1. Grup­ta top­lam­da 4 mü­sa­ba­ka­ya çıkan Rize Özel İda­res­por Sa­lar­has­por ile kar­şı­laş­tı­ğı ilk ma­çın­da 2-2 be­ra­be­re ka­lır­ken, ikin­ci ma­çın­da ise 5-1’lik ga­li­bi­yet­le sa­ha­dan ay­rıl­dı.
    Rize Özel İda­res­por, gru­bun bir diğer ta­kı­mı olan Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da ilk ma­çın­dan 3-1, ikin­ci ma­çın­da ise 8-1’lik ga­li­bi­yet­ler ile mü­sa­ba­ka­la­rı­nı na­mağ­lup ve lider ola­rak ta­mam­la­dı.
    4 maç­lık grup maç­la­rın­da top­lam 18 gol atan Rize Özel İda­res­por, ka­le­sin­de ise 5 gol gördü. Rize Özel İda­res­por, çey­rek fi­nal­de 3. Grup 2. Bölge gru­bu­nu lider ola­rak ta­mam­la­yan Or­dus­por 1967 ta­kı­mı ile ta­raf­sız sa­ha­da karşı kar­şı­ya ge­lecek.

  2. Haber Merkezi