Rize’de Randevusuz Aşı Dönemi Başladı

Rize’de tüm has­ta­ne ve sağ­lık te­sis­le­rin­de ran­de­vu al­ma­dan Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­ma­ya baş­la­nıl­dı.

Rize’de tüm has­ta­ne ve sağ­lık te­sis­le­rin­de ran­de­vu al­ma­dan Ko­vid-19 aşısı ya­pıl­ma­ya baş­la­nıl­dı.
Rize Sağ­lık İl Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’De­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mız Ko­vid-19 aşı­lan­ma sü­re­cin­de aşı hakkı ta­nım­la­nan va­tan­daş­la­rı­mı­za aşı­lar ran­de­vu alın­ma­dan da ya­pı­la­bil­mek­te­dir. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı tüm has­ta­ne­le­ri­mi­ze ve sağ­lık te­sis­le­ri­mi­ze davet edi­yo­ruz.’’ de­nil­di.


Haber Merkezi