Bakan Koca İnsidans Haritasını Paylaştı! Rize’de Vaka Sayısı Düşmeye Devam Ediyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca haf­ta­lık top­lam vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nı pay­laş­tı.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, 22-28 Mayıs ara­sın­da il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. İllere göre haf­ta­lık Co­vid-19 vaka sa­yı­sı, her 100 bin ki­şi­de İstan­bul’da 89,97, An­ka­ra’da 115,71, İzmir’de 47,74 oldu. Son bir haf­ta­da vaka sa­yı­sı en çok aza­lan iller ise Er­zu­rum, Tun­ce­li, Kas­ta­mo­nu, Sam­sun ve Ko­ca­eli oldu. Koca, Twit­ter he­sa­bın­da­ki pay­la­şı­mın­da, “İlle­ri­miz­de 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen bir haf­ta­lık top­lam vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nın gün­cel ha­li­ni ekte gö­re­bi­lir­si­niz. Vaka sa­yı­la­rı­nın düşüş eği­li­mi devam edi­yor” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Haber Merkezi