Rize Havalimanı İnşaatında Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­at ala­nın­da iş ma­ki­ne­si­nin çarp­tı­ğı kişi öldü.

Pazar il­çe­si­ne bağlı Siv­ri­ka­ya mev­ki­sin­de­ki ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı ala­nın­da Ö.K. (50), si­lin­dir ile geri ma­nev­ra yap­tı­ğı sı­ra­da alan­da bu­lu­nan Engin Bal’a (34) çarp­tı. Ka­za­da, ağır ya­ra­la­nan Bal, kal­dı­rıl­dı­ğı Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan mü­da­ha­le­ye rağ­men ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay­la il­gi­li si­lin­dir ope­ra­tö­rü Ö.K, gö­zal­tı­na alın­dı.

Haber Merkezi