Ka­dın­lar Hent­bol 2. Lig A Göksu Akyel Gru­bun­da mü­ca­de­le veren Olim­pik Pa­zars­por Kadın Hent­bol ta­kı­mı şam­pi­yon ola­rak 1. Lig’e yük­sel­di.

Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Ka­dın­lar Hent­bol 2. Lig A Göksu Akyel Gru­bun­da oy­na­yan ta­kı­mı­mız 3. Etap maç­la­rı­nı Kır­şe­hir’de oy­na­ya­rak şam­pi­yon ol­muş­tur. Son maç Gök­türk GSK ile oy­na­yıp 34 – 25 galip gel­miş­tir. Çık­tı­ğı 8 maçın 8’ini de mağ­lu­bi­ye­tiz ta­mam­la­dık Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü artık 1.​lig de ku­pa­mı­zı Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı bize tak­dim etti. Kulüp baş­ka­nı­mız Rahmi Çakır ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­miz Efe­kan Kılıç da maçta ta­kı­ma des­tek verdi.” de­nil­di.

Haber Merkezi