Roche Diagnostik Türkiye’nin 25 Mayıs 2021 Salı günü ilkini gerçekleştirdiği “Roche ile Sağlıkta Tanı Buluşmaları”, alanlarında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleşti. Etkinlikte sağlık alanında dijital dönüşüm, tanı biliminin sağlık hizmetlerinin verimli yönetiminde artan değeri ve sağlık ekosistemindeki güncel gelişmeler konuşuldu.


 
Moderatörlüğünü Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil’in yaptığı “Sağlıkta Dijital Dönüşüm” panelinde Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik, Prof. Dr. Önder Ergönül ve Doç. Dr. Mehmet Gönen dijitalleşmenin sağlık alanındaki önemini, sağlık ekosisteminin geleceğini ve kişiye özel tanı ve tedavi çözümlerini değerlendirdi.  

Panelde konuşan Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik şunları söyledi: “Dijital çözümler sağlık sistemini temelden dönüştürüyor. Roche olarak bu dönüşümde en yenilikçi çözümleri hastalara ve sağlık profesyonellerine ulaştırmak ve hastaların yaşamlarını iyileştirmek için çok güçlü AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. Dijital çözümlerimizi de kapsayan AR-GE çalışmalarımız için sadece 2020 yılında 12.2 milyar CHF yatırım yaptık. Geliştirdiğimiz tanı testleri, klinik karar destek ve hastalık yönetim çözümlerimizle laboratuvarların operasyonel verimliliğini arttırma ve tıbbi değer sunma, klinisyenlerin güvenli verilere dayalı hızlı ve doğru karar verme, hastaların ise en etkin şekilde hastalık yönetim sürecine dahil olma ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Hastaların daha etkin tedaviler alabilmesinin ve yaşam sürelerinin uzamasının yolu kişiye özel tanı ve tedavi çözümlerinden geçiyor. Bu noktada hem hastalara hem de karar verici uzmanlar ile klinisyenlere ve sonuç olarak tüm topluma önemli faydalar sağlayacak yeni iş ortaklıkları ve dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. ” 
 
Prof. Dr. Önder Ergönül şunları söyledi: “Günümüzün anahtar kelimesi veri. Veri anlamlandırılmadığı zaman güçlü değil. Bu nedenle tutarlı bir veri yaklaşımına ihtiyacımız var. Sağlıkta veriler yatay ve dikey eksen üzerinden toparlanmalı. Yatay eksende aynı meslek guruplarındaki kişiler, hastaneler ve ülkeler arasında bilgi paylaşımı güçlendirilmeli. Dikey eksende ise farklı alanlarda çalışan uzmanların bu verileri birlikte yorumlaması kritik önem taşıyor. Verinin doğru ve özgüvenli paylaşımını toplumsal gelişimimiz açısından bir seferberlik gibi değerlendirmeliyiz. Pandemi veri paylaşımını hızlandırdı, bu hızın pandemi sonrasında da devam etmesini bekliyoruz.”
 
Doç. Dr. Mehmet Gönen şunları söyledi: “Bir doktorun mesleki yaşantısı boyunca görebileceği hasta sayısı sınırlıdır bu nedenle kısıtlı verilere sahiptir. Binlerce hekimin topladığı verileri işbirliğiyle üst seviyeye çıkarırsak ve ülke olarak bütüncül bir yaklaşımla bunları kullanabilirsek tanı ve tedavide önemli gelişmeler sağlayabiliriz. Zira kolektif bilgi bizi kanser gibi erken aşamada tanı ve tedavinin kritik önemli olduğu hastalıklara karşı daha güçlü kılar. Yapay zekâ teknolojileri önümüzdeki dönemde doktorların yardımcısı olarak önemli işlevler üstlenecek.”
 
Sağlıkta Tanı Buluşmaları etkinliği panelin ardından biyokimya, mikrobiyoloji/enfeksiyon hastalıkları, patoloji ve genetik gibi alanlardaki yenilikçi gelişmeler ve deneyimlerin paylaşıldığı oturumlarda devam etti.
 
Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir. 
 
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.
 
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, tanı ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.  Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30’dan fazla ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 12 yıl arka arkaya İlaç Endüstrisinde en sürdürülebilir şirketlerden biri olarak seçilmiştir.
 
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2020 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 100 binden fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına 12,2 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un toplam satışı 58,3 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir. 

Haber Merkezi