Monthly Archives: Mayıs 2021

TOPLUMUN %65’İ SİBER RİSKLERE KARŞI GÜVENDE HİSSETMİYOR

Pandemi sonrası siber risklerdeki artışın evden çalışanlar tarafından iyice fark edilmeye başlandığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Hayatlarımızda dijitalin artan payı her türlü veriyi açık hedef haline getiriyor. Evden çalışma uygulamasının yaygınlaşmasıyla da her gün siber saldırılar artışta. Ray Sigorta olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre internet ortamında kendini olası siber risklere karşı güvende hissetmeyenlerin oranı %65 seviyesinde. Bu da siber riskler konusunda büyük bir endişeye işaret ediyor. Yeni dönemin hayatımıza getirdiği siber endişeleri azaltmanın en iyi yolu siber sigorta koruması” dedi. Gelişen teknolojiler karşısında siber risklere karşı verilen teminatlara ek olarak aktif koruma sağlayan sigorta ürünlerinin tercih edilmesi gerekiyor.

Dijitalleşme ve uzaktan çalışma sadece iki yıl içinde iş hayatımıza tam anlamıyla girmiş durumda. Araştırmalara göre, küresel çapta işletmelerin %80’inden fazlası uzaktan çalışma uygulamalarına geçerken, bazı sektörlerde uzaktan çalışanların oranı %90’ın üzerine çıkıyor. İş yükünün bu oranda dijital süreçlere aktarılması ise yeni riskleri beraberinde getiriyor. Uzaktan çalışan şirketlerin %40’ı pandemi sonrası dönemde siber saldırıların arttığını bildiriyor. Siber saldırılardaki bu artış ise kimlik bilgilerinin çalınmasından zararlı yazılımlara kadar pek çok endişesi bulunan uzaktan çalışanların bu riskler için sigorta koruması aramasına sebep oluyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ÇARPICI

Uzaktan çalışmanın, başta veri güvenliği ve kimlik hırsızlığı noktasında risklerin katlanarak atmasına yol açtığını kaydeden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, pandemi sonrası artan siber risklerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren pandemi, çalışma modellerini de değiştirerek yeni ve esnek bir iş sürecinin oluşmasına aracı oldu. Yeni modeller, verimlilik gibi alanlarda pek çok avantaj barındırsa da beraberinde getirdikleri riskleri çok iyi anlamak gerekiyor. Araştırmamız siber risklerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. İnternet ortamında kendini güvende hissedenlerin oranı sadece %35. %73’lük bir kitle ise son dönemde evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla beraber siber risklerin arttığına inanıyor. Burada önemli bir endişe kaynağı ve güven açığı olduğunu görüyoruz. Sektör genelinde yapılan diğer bir araştırma sonucuna göre siber güvenlik sigortası sahiplerinin %86’sı sigortanın kendilerini koruyacağına güven duyuyor. Çıktılar bize gösteriyor ki, sigorta şirketleri olarak hayatlarımızda önemli bir tehdit oluşturan bu risklere karşı halkımızı bilinçlendirerek siber güvenlik ürünleri ile ülkemizdeki penetrasyonu artırmalıyız.”

Belirli risklerin artık siber riskler olarak nitelendirildiğini ve bunun sigortalılar tarafından da kabul gördüğünü belirten Koray Erdoğan, “Kimlik hırsızlığı, veri hırsızlığı, kredi kartı bilgilerinin çalınması, bilgisayara virüs bulaşması ve bilgisayar korsanlarının bilgisayar ya da mobil cihaza girmesini siber tehdit olarak görenlerin oranı %80’in üzerinde gözüküyor. Şifrelerin çalınmasında ise bu oran %66 seviyesinde. Buradan da anlıyoruz ki siber tehdit kavramı artık hayatımızın içinde yer almaya başladı. Riskler bu derece hayatın içinde olduğunda ise mutlaka sigorta güvencesine alınması ve aktif koruma ile desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

CYBERELLA İLE SİBER RİSKLER DERT OLMAKTAN ÇIKIYOR

Ray Sigorta değişen risklere karşı gelişen çözümler sunmaya devam ediyor. Ray Sigorta’nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, kapsamlı olmanın ötesinde önleyici bir koruma sağlıyor. Hasarların tazminine ek olarak Cyberella beraberinde sigortalıya sunulan koruma yazılımı potansiyel saldırıların gerçekleşmesini engel olurken, Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti sayesinde de sigortalıların kişisel verileri, poliçe süresince karanlık ağlar dâhil 7/24 internet üzerinde taranıyor. Ray Sigorta’nın Cyberella Siber Güvenlik Sigortası kapsamında aynı aile içerisinde 5 kişiye kadar hizmet veren bir koruma yazılımı ücretsiz olarak veriliyor. Kimliklerin bir ya da bir kaçının çalınması veya kaybolması durumunda kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra gazeteye verilecek zayi ilanları da poliçe kapsamında karşılanıyor. Kimlik hırsızlığına yönelik mağduriyet durumunda ise kişiye özel olarak tayin edilen uzman danışmanlar süreç çözümlenene kadar poliçe sahibine her türlü konuda yardımcı oluyor. ATM’den para çekme işlemini takiben belirli süre ve mesafe içerisinde yaşanabilecek kapkaç/gasp olaylarına karşı da poliçe limitleri dâhilinde teminat sunan Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, böylece bireyleri hem sanal hem de gerçek kimlik hırsızlarına karşı koruyor. Makul fiyatlı, sağladığı asistans hizmetleriyle güvenilir ve kapsamlı bir ürün ile sigortalıları güvence altına aldıklarını söyleyen Koray Erdoğan, pandemi dönemi ile birlikte artan temassız kart kullanımını da risk kapsamına alarak teminatlarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Haber Foto: Esra Nur MOCU

FATİH ARIKAN: ‘’UZAKTAN EĞTİMDE ONLİNE KAYNAKLAR ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile 2019-2020 Bahar yarıyılından itibaren üniversitelerde dersler uzaktan eğitim-öğretim yöntemleri ile yürütüldü. İstanbul Rumeli Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans dersleri ve tüm Akademik Etkinlikler, Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Rumeli UZEM) bünyesinde devam etti.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını tamamlayarak 2019-2021 Bahar yarılından bugüne uzaktan eğitime devam eden üniversitenin UZEM Müdürü Öğr. Gör.Fatih ARIKAN tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: ‘’ Üniversitemiz, YÖK tarafından 23 Mart 2020’de başlatılması ön görülen uzaktan eğitim faaliyetlerinin tam zamanında başlamasını sağlayabilmiş az sayıda üniversiteden bir tanesidir. Bu tarihten itibaren de eğitim öğretim süreçleri uzaktan eğitim ile ara vermeden devam etti. Her öğrencinin aklında soru işaret olduğu aşikardı. ‘’Bu süreçte online derslerde aksaklık olacak mı?’’, ‘’ Derslerimize kesintisiz devam edebilecek miyiz?’’ gibi sorularla çok karşılaştık. Pandemi süresince dijital eğitim deneyimini öğrencilerimize yaşatmak ve öğrencilerimizin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerini sağlayabilmek için Rumeli UZEM Online Ders Platformu üzerinde gerekli ders içeriklerini hazırladık ve sanal sınıflar oluşturduk. 2020-2021 Güz Yarıyılında 538 farklı ders, 2020-2021 Bahar Yarıyılında ise 587 farklı dersi uzaktan eğitim imkanları ile devam ettirdik. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, üniversitemiz bünyesinde yer alan derslerin yaklaşık %90’ının uzaktan eğitim imkanları ile devam ettiğini söyleyebilirim.’’

Online kaynaklar öğrenciler için önemli

UZEM bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ait sayısal bilgiler paylaşan Arıkan şunları söyledi: ‘’Pandemi süreci boyunca Rumeli UZEM Online Ders Platformu üzerinden; 9.545 ders dokümanı paylaşılmış ve öğrencilerimiz tarafından 434.067 kez indirildi. Bu da her bir ders dokümanı için 40’dan fazla indirme anlamına gelmekte olup; online kaynakların öğrenciler için önemini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte, 1.150 ders videosu yayınlandık. Bu videolar öğrencilerimiz tarafından 98.833 kez izlendi. Ders içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders videoları uzaktan eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır ve öğrencilerimiz tarafından oldukça ilgi gördü.’’

Canlı derslere katılım oranı çok yüksek

Öğrencilerin canlı derse katılım oranlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyen Öğr. Gör.Fatih ARIKAN: ‘’29.398  canlı ders gerçekleştirdik. Bu derslere öğrencilerimiz 1.046.369  kez katılım sağlamıştır. Uzaktan eğitim sürecinin başlıca faaliyeti olan bu canlı derslere katılım oranları oldukça yüksek olup, öğrencilerimizin uzaktan eğitim süreçlerine olan ilgisinin doğrudan göstergesidir’’ dedi.

Ölçme değerlendirme faaliyetleri için ise değerlendirmede bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi UZEM Müdürü Öğr. Gör.Fatih ARIKAN şunları söyledi: ‘’ Akademisyenlerimiz tarafından hazırlanan 20.286 sorudan oluşan bir soru havuzu ile 1.017 Online sınav gerçekleştirdik. Her bir öğrenci için benzersiz sınav kağıtları oluşturularak yapılan bu sınavlara öğrencilerimiz 127.576  kez giriş katılım gösterdi. Benzer şekilde ödev/proje teslimi ile sınavlarını gerçekleştirmek isteyen akademisyenlerimiz tarafından sistemde 5.907 Ödev / Proje teslim alanı açılmış ve bu alanlara 157.731 adet ödev / proje teslimi gerçeklemiştir.’’

Arıkan sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Tüm bu rakamlar ışığında üniversitemiz pandemi sürecinin ilk gününden itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz devam etmiştir. En önemlisi öğrencisinin uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımını sağlayabilmiş az sayıda üniversiteden bir tanesidir.’’

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hakkında:

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda yetiştirdiği ve toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu olmak amacını taşımaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Silivri, Haliç ve Bostancı Yerleşkelerinde 5 Fakültede 18 Bölüm, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı 16 Program, Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 Program, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 10 bölümde eğitim vermektedir.  2021- 2022 eğitim öğretim yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nin açılması planlanmaktadır.  Detaylı bilgi ve görsel malzeme için DLR / Teni Tapık Çimen- 0506 973 62 24

Haber Foto: Teni Tapık ÇİMEN

YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİN TERCİH ÇAYKUR

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­da yaş çay alım­la­rı hak­kın­da ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de çay alım­la­rı­nın de­va­mı ile il­gi­li üre­ti­ci­le­re ve ka­mu­oyu­na yö­ne­lik ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de şu açık­la­ma­la­ra yer ve­ril­di.

Çay­kur; “De­ğer­li yaş çay üre­ti­ci­le­ri­miz, ma­lum­la­rı­nız üzere yaş çay kam­pan­ya­sı 17 Mayıs 2021 ta­ri­hin­de açıl­mış­tır.
Bugün iti­ba­riy­le top­lam 23 Bin ton Yaş çay yap­ra­ğı satın alın­mış­tır. 20 Mayıs ta­ri­hin­de 9.980 ton yaş çay alımı ger­çek­leş­ti­ğin­den ve bi­lin­di­ği gibi ka­pa­si­te­nin üze­ri­ne çı­kıl­mış­tır.
Bu ne­den­le ilk gün 100 Kg dan baş­la­yan alım­lar bölge, bölge 50,30,20,15 kg şek­lin­de devam et­mek­te­dir.
Üre­ti­ci­le­ri­miz Çay top­la­ma­da acele et­me­den gün­lük sa­ta­bi­le­cek­le­ri kadar çay top­la­ma­la­rı­nı is­tir­ham et­mek­te­yiz. Çayı top­la­yıp bek­let­me­nin ka­li­te­yi boz­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Çayın en iyi bek­le­ye­ce­ği yer bah­çe­dir. Sa­bır­la ha­sa­da devam ede­lim te­men­ni­siy­le sağ­lık huzur ve be­re­ket­li gün­ler di­le­riz.” şek­lin­de açık­lan­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Uygun; ” Yepyeni bir sezona yepyeni bir kadro yapısıyla girmek istiyoruz “

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Bü­lent Uygun, Çay­kur Ri­zes­por’u ligde tut­ma­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı, ge­lecek sezon hayal edi­len ba­şa­rı­ya ta­şı­mak için çok mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Uygun, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Çay­kur Ri­zes­por’un Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nı hak eden bir kulüp ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca’dan gö­re­vi dev­ral­dı­ğı dö­nem­de ta­kı­mın 8 maç galip ge­le­me­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, ön­ce­ki sü­reç­ler­de ya­şa­dı­ğı send­rom­la­rın ta­kı­mı psi­ko­lo­jik ola­rak büyük çö­kün­tü­ye uğ­rat­tı­ğı­nı ak­tar­dı. Uygun, Ko­vid-19 ve ya­şa­nan so­run­lar ne­de­niy­le ta­kı­mın düş­me­nin en büyük adayı ola­rak gös­te­ril­di­ği­ni ifade etti.
Gö­re­ve gel­di­ğin­de ta­kı­mın üze­rin­de­ki düşme psi­ko­lo­ji­si­nin oluş­tur­du­ğu et­ki­ler ve mut­suz­luk sü­re­ci­ni or­ta­dan kal­dır­ma­yı ilk hedef ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, hem tak­tik hem sis­tem de­ği­şi­mi­ne gi­der­ken fut­bol­cu­nun kal­bi­ne do­kun­duk­la­rı­nı, ca­mi­ada­ki olum­suz dü­şün­ce­le­ri kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yö­ne­tim ku­ru­lu ve ta­raf­ta­rın des­te­ği ile aş­tık­la­rı­nı an­lat­tı.
Tek­nik ekip­te yer alan görev ar­ka­daş­la­rı­nın da kat­kı­la­rı ve 13 haf­ta­da­ki de­ği­şim ile Çay­kur Ri­zes­por’un haf­ta­lar önce ligde kal­ma­yı ga­ran­ti­le­di­ği­ni anım­sa­tan Uygun, bu du­ru­mun mut­lu­luk ve­ri­ci ol­du­ğu­nu ama ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
“Mo­rin­ho bile gelse ba­şa­ra­maz.” de­ni­len, tek­nik di­rek­tör­le­rin tek­li­fi kabul et­me­di­ği bir sü­reç­te gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği­nin al­tı­nı çizen Uygun, şöyle devam etti:
“Top­lam 8 maçta beş kere ka­le­ye git­miş ta­kım­dan bah­se­di­yo­ruz. 8 maçta beş et­ki­li hücum yap­mış­sı­nız.
Geri ka­lan­la­rın hepsi ceza sa­ha­sı et­ra­fı­na gelip geri dön­müş­sü­nüz. Bakın böyle büyük bir prob­lem var or­ta­da. Su­mu­di­ca, ‘Mo­rin­ho gelse kur­ta­ra­maz.’ der­ken belki doğru söy­lü­yor­du. Mo­rin­ho ha­ya­tı bo­yun­ca dün­ya­nın en iyi ta­kım­la­rın­da ça­lış­tı. Çok büyük ba­şa­rı­lar elde etti. Düşme psi­ko­lo­ji­si şam­pi­yon­luk psi­ko­lo­ji­si­ne ben­ze­mez. Şam­pi­yon­luk­ta hep mut­lu­luk var­dır. Belki bir maç arada kay­be­der­si­niz o mut­suz­lu­ğu er­te­si hafta ka­za­na­rak mut­lu­lu­ğa çe­vi­rir­si­niz. He­de­fe var­mak ko­lay­dır. Çünkü sis­tem doğru iş­li­yor­dur ama düş­me­ye oy­na­dı­ğı­nız, haf­ta­lar­ca ye­ne­me­di­ği­niz zaman her şey üze­ri­ni­ze bir kabus gibi çöker ve bun­lar prob­lem olur.”

 • ” Bütün ta­kım­lar­da hep böyle prob­lem­li sü­reç­le­ri yö­net­tik”
  Türk tek­nik adam­la­rın iş­le­ri­nin her zaman zor ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Uygun, zor du­rum­da­ki Ga­zi­an­tep’i, Es­ki­şe­hirs­por’u, Kay­se­ris­por ve De­niz­lis­por’u ça­lış­tır­dı­ğı­nı, her zaman son sı­ra­lar­da­ki ta­kım­la­rın ken­di­si­ne ema­net edil­di­ği­ni sa­vun­du.
  Görev yap­tı­ğı Si­vass­por ve Çay­kur Ri­zes­por dı­şın­da­ki ta­kım­la­rın eko­no­mik prob­lem­ler ile bo­ğuş­tu­ğu­nu kay­de­den Uygun, şu gö­rüş­le­ri pay­laş­tı:
  “Fut­bol­cu­la­rın ma­aş­la­rı bir yıl öden­me­miş. Per­so­nel iki se­ne­ye yakın para al­ma­mış.

Hiç­bir trans­fe­ri yap­mı­yor­su­nuz. So­run­la­ra rağ­men bile kur­ta­rıp bir ba­şa­rı hi­ka­ye­si ya­zı­yor­su­nuz ama ge­ne­li­ne bak­tı­ğı­nız­da ça­lış­tı­ğım bütün ta­kım­lar­da hep böyle prob­lem­li sü­reç­le­ri yö­net­tik. Si­vass­por’un ilk se­ne­sin­de prob­lem­siz bir ta­kım­ken UEFA’ya ve Şam­pi­yon­lar Ligi’ne kadar giden bir se­rü­ven ya­şa­dık. Çay­kur Ri­zep­sor’da aynı sevgi ve saygı, eko­no­mik an­lam­da belli dü­ze­ni ya­ka­la­mış iyi bir ya­pı­mız var. İnşal­lah bun­dan sonra Ri­zes­por’umuzu hayal et­ti­ği­miz ba­şa­rı­ya gö­tü­recek sü­re­ci hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız.”
Gö­re­ve gel­di­ğin­de bir yılı op­si­yon­lu 1,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Uygun, “Be­ra­ber ba­şar­dı­ğı­mız için hep be­ra­ber tek­rar yü­rü­ye­ce­ğiz. Biz Ri­zes­por’da boş mu­ka­ve­le­ye imza atsak da bir sa­kın­ca yok. Bu kadar kısa za­man­da 3,5 ay içe­ri­sin­de baş­kan­la abi kar­deş iliş­ki­si içe­ri­sin­de bu sü­re­ci yö­net­tik. Bizim yıl­lık değil, ba­şa­rı­ya oran­tı­lı bir im­za­mız var as­lın­da tek­nik di­rek­tör­ler ola­rak. Siz beş yıl­lık da an­laş­ma yap­sa­nız 6-7 maç kötü git­ti­ğin­de sizin ar­ka­nız­da du­ra­bi­lecek baş­kan bul­mak zor.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 • “Ta­kım­dan 18 fut­bol­cu ay­rı­lı­yor”
  Bü­lent Uygun, takım is­ke­le­tin­de çok prob­lem ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ta­kım­dan 18 fut­bol­cu ay­rı­lı­yor. 11 ya­ban­cı oyun­cu eli­miz­de ka­lı­yor. Bun­la­rın 4-5’i zaten prob­lem­li. Büyük sa­kat­lık­lar­dan çık­mış. Bu zor sü­re­ci yine hep bir­lik­te hal­le­de­ce­ğiz. Be­ğen­di­ğim takip et­ti­ğim 6 tane 18-20 yaş ara­sın­da ye­te­nek­li, 2-3 ta­ne­si Rize’nin ço­cu­ğu olan fut­bol­cu­lar var, bu trans­fer­le­re mü­sa­ade ettik.” diye ko­nuş­tu.
  Bon­ser­vi­si elin­de, ye­te­nek­li, eko­no­mik ya­pı­sı ile Çay­kur Ri­zes­por’a uya­cak fut­bol­cu­la­rı be­lir­le­dik­le­ri­ne de­ği­nen Uygun, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
  “Ala­ca­ğı­mız beş gen­cin ha­ri­cin­de 18 oyun­cu­nun git­ti­ği bir or­tam­da ya­ban­cı sa­yı­sı­nın ne ola­ca­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Gö­rün­tü iti­ba­rıy­la 12 olu­yor.
  Biz eli­miz­den hangi ya­ban­cı oyun­cu­la­rı gön­de­rip hangi ya­ban­cı oyun­cu­la­rı ala­ca­ğız açık­ça­sı ona ba­ka­ca­ğız. Eli­miz­de 11 ya­ban­cı ol­ma­sı ne­de­niy­le bir ya­ban­cı oyun­cu trans­fer ede­bi­li­riz, 4 veya 5 ile yo­lu­mu­zu ayı­rıp 4-5 trans­fer ya­pa­bi­li­riz. Yep­ye­ni bir se­zo­na yep­ye­ni bir kadro ya­pı­sıy­la gir­mek is­ti­yo­ruz.”

 • Haber Merkezi

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi

Süper Lig’de 2020-2021 se­zo­nun­da 4 tek­nik di­rek­tör ile ça­lı­şan Çay­kur Ri­zes­por, ikin­ci ya­rı­da Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile ya­ka­la­dı­ğı çı­kış­la se­zo­nu 48 pu­an­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı.

Ka­ra­de­niz ekibi, Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile ya­ka­la­dı­ğı çıkış ile se­zo­nu 48 pu­an­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­ma­yı ba­şar­dı.
Ka­ra­de­niz ekibi se­zo­na Hır­vat tek­nik adam St­jep­han Tomas yö­ne­ti­min­de baş­lan­gıç yaptı.
Ye­şil-ma­vi­li ekip, iniş­li çı­kış­lı bir gra­fik ser­gi­le­di­ği ligde 19. haf­ta­da dep­las­man­da He­le­nex Yeni Ma­lat­yas­por’a 4-1 kay­be­din­ce Tomas ile yol­la­rı­nı ayır­dı.
Tomas ile 5 ga­li­bi­yet, 6 be­ra­ber­lik ve 7 mağ­lu­bi­yet al­dı­ğı dö­nem­de 21 puan top­la­yan Rize eki­bin­de 20 ve 21. haf­ta­lar­da yar­dım­cı ant­re­nör Ersin Aka ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çıktı.
Aka ön­der­li­ğin­de, iki haf­ta­da 4 puan top­la­ya­rak pu­anı­nı 25 yapan Çay­kur Ri­zes­por’da, 22. haf­ta­da gö­re­ve Rumen ça­lış­tı­rı­cı Ma­irus Su­mu­di­ca ge­ti­ril­di.
Görev yap­tı­ğı 7 haf­ta­da sa­de­ce 3 be­ra­ber­lik, 4 mağ­lu­bi­yet ile 3 puan top­la­ya­bi­len Su­mu­di­ca, “Bu ta­kı­mı Jose Mo­urin­ho gelse kur­ta­ra­maz” açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize ekibi ile gö­rü­şe­rek yol­la­rı­nı ayır­dı.
Su­mu­di­ca dö­ne­min­de bek­len­ti­le­rin çok uza­ğın­da kalan ye­şil-ma­vi­li takım, bu dönem so­nun­da 28 pu­an­la 18. sı­ra­da küme düşme hat­tı­nın ave­raj­la bir ba­sa­mak üze­rin­de yer aldı.
Ligde 29. haf­ta­yı maç yap­ma­dan BAY geçen ta­kım­da gö­re­ve 4. tek­nik di­rek­tör ola­rak Bü­lent Uygun ge­ti­ril­di.
Uygun yö­ne­ti­min­de ligde çık­tı­ğı ilk maçta Ata­kaş Ha­tays­por’u 1-0 yen­me­yi ba­şa­ran Ka­ra­de­niz ekibi, dep­las­man­da da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek iyi bir çıkış ya­ka­la­dı.
Takım, Bü­lent Uygun’un ta­kı­mın ba­şın­da sa­ha­ya çık­tı­ğı 12 haf­ta­da 6 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ve 4 mağ­lu­bi­yet ile 20 puan top­la­yıp ligi 48 puan ile ave­raj­la 13. sı­ra­da ta­mam­la­dı.
Ye­şil-ma­vi­li ekip, top­lam­da 12 ga­li­bi­yet, 12 be­ra­ber­lik ve 16 mağ­lu­bi­yet alır­ken ligde at­tı­ğı 53 gole kar­şı­lık ka­le­sin­de ise 69 gol gördü.
Rize tem­sil­ci­si 9 maçta ise ka­le­si­ni gole ka­pat­ma­yı ba­şar­dı.
– Ta­kı­mın en golcü oyun­cu­su Skoda oldu
Çay­kur Ri­zes­por’un en golcü oyun­cu­su Çek for­vet Milan Skoda oldu.
De­ne­yim­li golcü, ligde 9 gol atma ba­şa­rı­sı gös­te­rir­ken bu oyun­cu­yu 8 golle Brain Sa­mu­dio iz­le­di.
Uzun süre sa­kat­lı­ğı ne­de­ni ile forma gi­ye­me­yen Fran­sız yıl­dız Loic Remy 7 gol atar­ken Fer­nan­dol Bold­rin ise ta­kı­ma 6 golle katkı sağ­la­dı.
Sezon bo­yun­ca 11 pe­nal­tı ka­za­nan ye­şil-ma­vi­li ekip­te ka­zan­dır­dı­ğı 5 pe­nal­tı ile Mic­ha­lak dik­ka­ti çekti.
– En hır­çın oyun­cu Yasin Peh­li­van
Ye­şil-ma­vi­li ekip, sezon ge­ne­lin­de 85 sarı ve 2 kır­mı­zı kart gördü.
Yasin Peh­li­van, görev al­dı­ğı 17 maçta 9 sarı, 1 kır­mı­zı kart gö­re­rek en ag­re­sif oyun­cu oldu. Peh­li­van, ce­za­sı ne­de­niy­le 4 maçta görev ala­ma­dı.
Fab­ri­cio Ba­i­ano ise 8 sarı, 1 kır­mı­zı kart gö­re­rek 3 maçta ce­za­lı du­ru­ma düştü.
– “Sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le kadro is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ya­ma­dık”
İyi bir kad­ro­ya sahip ol­ma­la­rı­na rağ­men yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı ve sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le zora gir­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Bakır, “Sa­kat­lık­lar ne­de­niy­le kadro is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ya­ma­dık.
Se­zo­na çok iyi baş­la­yan Remy, uzun süre ta­kım­dan ayrı kaldı.
Bold­rin sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le bir çok maçı ka­çır­dı.” dedi.
Bakır, sa­kat­lık ve Ko­vid-19 ne­de­niy­le Fer­nan­do’nun bek­le­nen gö­rün­tü­yü ve­re­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, “Sa­mu­dio, fe­da­kar­lık ede­rek bir çok maçta görev aldı. Hoca de­ği­şik­li­ğin­de bek­le­nen kat­kı­yı ala­ma­dık.
Su­mu­di­ca dö­ne­mi bizim için çok zor geçti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile önce mo­ra­li­mi­zi, sonra bek­le­nen pu­an­la­rı top­la­dık ve ligin so­nu­nu iyi ge­tir­dik.” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

TOKAT MİLLETVEKİLİ TAŞOCAĞI İÇİN NÖBET TUTTU

İkiz­de­re Taş oca­ğı­na tepki gös­te­ren yöre hal­kın­a bir des­tek­te Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz’dan geldi.

CHP Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz ta­şo­ca­ğı için tepki gös­te­ren va­tan­daş­la­ra 19.günde des­tek oldu. Ta­şo­ca­ğı is­te­me­yen köy­lü­le­re zorla da-yat­ma ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Tokat Mil­let­ve­ki­li Kadim Dur­maz ’bu­ra­da bu soğuk ha­va­da nöbet tutan kar­deş­le­ri­me des­tek olmak moral ver­mek için İkiz­de­re’ye gel­dim. Cen­net­ten bir köşe bu man­za­ra­ya kı­yıl­ma­ma­lı. Yan­lış­tan dö­nül­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bu­ra­da in­sa­nı­mız top­ra­ğı­nı me­za­rı­nı ko­ru­mak için güzel bir di­re­niş gös­te­ri­yor. Bil­has­sa ka­dın­la­rı­mı­zın el­le­rin­den öpü­yo­rum. Kadın is­ter­se bu ocağı dur­du­rur­lar ve iptal eder­ler. Her şey para de­ğil­dir. Önce in­sa­nı­mız­la ba­rı­şık ol­ma­lı­yız‘ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

CHP İL BAŞKANI SALTUK DENİZ’DEN AÇIKLAMA

CHP Rize İl Baş­ka­nı Sal­tuk Deniz İkiz­de­re Ta­şo­ca­ğı ile il­gi­li açık­la­ma yapan Rize Baro Baş­ka­nı­nı ve 11 STK Baş­ka­nı­nı Taş Oca­ğın­da ku­ru­lan ça­dı­ra davet etti.

CHP İl Baş­ka­nı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di’ Siz­le­ri Su­yu­nu, or­ma­nı­nı sa­vun­mak için mü­ca­de­le eden İkiz­de­re’nin Es­ken­ce De­re­si Va­di­si köy­lü­le­ri­ni kur­muş ol­duk­la­rı ça­dır­da zi­ya­ret et­me­ye ça­ğı­rı­yo­rum. Bu in­san­la­rı zi­ya­ret edip niye karşı çık­tık­la­rı­nı bir sorun ve kat­le­di­lecek olan va­di­yi göz­le­ri­niz­le görün, in­şa­at ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı göz­lem­le­yin. Va­tan­daş­lar­la soh­bet edin em­pa­ti kur­ma­ya ça­lı­şın… Ondan sonra açık­la­ma­la­rı­nı­zı yapın. Yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­mak için mü­ca­de­le eden in­san­la­rın çoğu sizin STK’la­rı­nı­zın da üye­le­ri­dir mu­hak­kak. En azın­dan üye­le­ri­ni­zi zi­ya­ret edin. Sizde kay­gı­la­rı­nı­zı an­la­tın on­lar­da an­lat­sın­lar. İkiz­de­re­li­ler uzay­lı değil. Sizin hem­şe­ri­niz, muh­te­me­len ak­ra­ba­nız­dır, okul ya da ço­cuk­luk ar­ka­da­şı­nız­dır. Bu arada Taş oca­ğı­na karşı çı­kan­lar için­de Lo­jis­tik Liman İnşa­atı­na karşı çıkan yok bilin.
İnsan­la­rın karşı çık­ma­dık­la­rı­nı yük­sek sesle söy­le­me­le­ri­ne rağ­men “hayır siz bun­dan do­la­yı kar­şı­sı­nız “demek ve bunun üze­rin­den eleş­ti­ri yap­mak doğru bir yak­la­şım de­ğil­dir. Siz­le­ri bir kez daha yaşam alan­la­rı­na sahip çık­mak için mü­ca­de­le eden İkiz­de­re­li köy­lü­le­rin ça­dı­rı­nı zi­ya­ret et­me­ye davet edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU