Mayıs Ayında Kar Yağışı Rize’de De Etkili Oldu

Rize’de mayıs ayın­da yağan kar her­ke­si şa­şırt­tı.

Doğu Ka­ra­de­niz’in yük­sek ke­sim­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı Rize’de de et­ki­li oldu. Gi­re­sun ve Trab­zon’un ar­dın­dan Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı 1900 ra­kım­lı Rüz­gar­lı ve Nanle yay­la­rın­da kar ka­lın­lı­ğı 3 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Mayıs ayın­da gelen kar ya­ğı­şı­nı va­tan­daş­lar şaş­kın­lık­la kar­şı­la­dı.

Haber Merkezi