Rize’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu ele ge­çi­ril­di, 2 şüp­he­li ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti yap­tı­ğı yö­nün­de bil­gi­ler edi­ni­len M.K. ve K.P’nin ev ve ek­len­ti­le­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 13 uyuş­tu­ru­cu hap ve uyuş­tu­ru­cu uya­rı­cı mad­de­le­rin kul­la­nı­mı için çe­şit­li mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di.
Gö­zal­tı­na alı­nan M.K. ve K.P’nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.
Öte yan­dan M.K’nin iki ayrı suç­tan daha arama kay­dı­nın ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi