Süper Lig’in 39. haf­ta­sın­da De­niz­lis­por, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Mü­ca­de­le Ka­ra­de­niz eki­bi­nin 1-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi. Bu so­nuç­la De­niz­lis­por, ligin bi­ti­mi­ne 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

Süper Lig’in 39. Hafta ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por, ligin ilk dev­re­sin­de sa­ha­sın­da 1-1 be­ra­be­re kal­dı­ğı Yu­ka­tel De­niz­lis­por ile bu kez dep­las­man­da karşı kar­şı­ya geldi.
İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re biten maçın ikin­ci ya­rı­sın­da Sa­mu­dio, 72’nci da­ki­ka­da Mic­ha­lak’ın asis­ti­ni gole çe­vi­re­rek ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di ve bu gol aynı za­man­da maçın sko­ru­nu da be­lir­le­ye­rek Ye­şil-Ma­vi­li eki­bin 3 puan sa­hi­bi ol­ma­sı­nı sağ­la­dı.
Ligin bi­ti­mi­ne 3 maç kala 45 puana yük­se­len Çay­kur Ri­zes­por 11’inci sı­ra­da haf­ta­yı ta­mam­lar­ken kü­me­de kalma ih­ti­ma­li­ni de ga­ran­ti­le­miş oldu.
28 pu­an­da ve son sı­ra­da kalan De­niz­lis­por ise önü­müz­de­ki sezon 1 yıl ara­dan sonra ye­ni­den TFF 1. Lig’de mü­ca­de­le edecek.
Çay­kur Ri­zes­por, 08 Mayıs Cu­mar­te­si günü saat 20.30’da oy­na­ya­ca­ğı 40. Hafta ma­çın­da sa­ha­sın­da He­le­nex Yeni Ma­lat­yas­por’u konuk edecek.


Haber Merkezi