Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı 2-1 mağ­lup ede­rek ilk ga­li­bi­ye­ti­ni aldı ve 8 hafta sonra 3 pu­an­la ta­nış­tı.

U19 Ge­li­şim Lig­le­ri Süper Lig Grubu 8. Hafta ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por U19 ta­kı­mı, sa­ha­sın­da ligin güçlü ekip­le­rin­den Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı­nı konuk etti.
Maçın ilk ya­rı­sı­nı 2-0 üstün ka­pa­tan Ye­şil-Ma­vi­li ekip­te gol­ler, 24’üncü da­ki­ka­da İlhan To­pa­tar’ın pa­sın­da Ab­dul­lah Bay­rak­tar ve 35’inci da­ki­ka­da bu kez Burak Toçu’nun pa­sın­da İlhan Top­pa­tar’ın aya­ğın­dan geldi. So­yun­ma oda­sı­na 2-0 üstün giren Ye­şil-Ma­vi­li genç­ler, ikin­ci ya­rı­da da kont­rol­lü oyun­la­rı­nı sür­dü­rür­ken 75’inci da­ki­ka­da Gök­tuğ Erdem’in aya­ğın­dan ka­le­sin­de golü gördü.90’ıncı da­ki­ka­da Sefa De­mir­ci direk kır­mı­zı kart yi­yin­ce U19 eki­bi­miz 10 kişi kaldı. Maç 2-1 Çay­kur Ri­zes­por’un üs­tün­lü­ğüy­le ta­mam­lan­dı. Ligde ilk 7 haf­ta­da 5 be­ra­ber­lik alan ve henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan U19 ta­kı­mı­mız, 8’inci haf­ta­da şey­ta­nın ba­ca­ğı­nı kırdı ve ha­ne­si­ne ilk 3 puanı yaz­dı­ra­rak grup­ta­ki pu­anı­nı 8’e yük­selt­ti. Haf­ta­yı 13’üncü sı­ra­da ta­mam­la­dı. Genç­ler­bir­li­ği U19 ta­kı­mı ise 15 pu­an­da ka­la­rak haf­ta­yı 6’ncı sı­ra­da ta­mam­la­dı. 3-4 gün aray­la yoğun lig tem­po­sun­da maç­la­rı­nı oy­na­yan Ye­şil-Ma­vi­li U19 ta­kı­mı, 28 Nisan Çar­şam­ba günü saat 13.00’de oy­na­ya­ca­ğı 9. Hafta ma­çın­da Be­şik­taş U19 dep­las­ma­nı­na konuk ola­cak.


Haber Merkezi