Rize’nin ünlü sa­nat­çı­sı Davut Gü­loğ­lu, Na­ki­ye­nin mut­fa­ğın­da bu haf­ta­nın ko­nu­ğuy­du. Davut Gü­loğ­lu ken­di­ne has me­ne­men ta­ri­fi ile usta aş­çı­la­rı arat­ma­dı.

Na­ki­ye’nin Mut­fa­ğı’nda haf­ta­nın hemen hemen her günü yeni yemek ta­ri­fi ile siz­ler­le!
Kolay, pra­tik ama bir o kadar da nefis ve lez­zet­li ye­mek­ler için ekran ba­şı­na. Rize’nin ünlü sa­nat­çı­sı Davut Gü­loğ­lu, Na­ki­ye­nin mut­fa­ğın­da bu haf­ta­nın ko­nu­ğuy­du.Davut Gü­loğ­lu ken­di­ne has me­ne­men ta­ri­fi ile usta aş­çı­la­rı arat­ma­dı.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu