Monthly Archives: Nisan 2021

TBMM’nin 101. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. Kuruluş yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile Çayeli Gençlik Derneği Başkanı Vatan KARAKAŞ bir mesaj yayınladı. Mesajında KARAKAŞ;

Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü olan bugün, milletimizin tarihinin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihte ki yerini almıştır. 23 Nisan’ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması ülkemizin çocuklarına verdiği değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünde sevgi dolu yürekleriyle bu güne anlam katan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Kurtuluş mücadelesinde hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, çocuklarımızla beraber nice aydınlık günler diliyorum dedi.

Haber-Foto: İbrahim SAKLI

RTEÜ, TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 29. SIRA BAŞARISINI YAKALADI

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler (BM)’in dünyanın en temel 17 sorunu ve bunlara çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.THE’nin derecelendirmesine göre 94 ülkeden 1.115 üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede RTEÜ, 801-1000 bandında yer alarak, toplumsal katkı alanında dünyanın en iyi üniversiteleri listesine adını bir kez daha yazdırdı.

RTEÜ, Dünya Sıralamasında Üç Başlıkta İlk 500 Üniversite Arasında

Son dönemlerde uluslararası sıralama sistemlerinde elde ettiği akademik başarılarla ön plana çıkan RTEÜ, dünya üniversite sıralama listelerinde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Times Higher Education (THE), bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Times Etki Sıralaması 2021 (Times Impact Rankings 2021) sonuçlarını 21.04.2021’de kamuoyu ile paylaştı. Üniversitemiz, dünya üniversitelerinin topluma sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlardaki katkısının, Birleşmiş Milletler ‘in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (UN Sustainable Development Goals) dayalı ölçütlerle değerlendirildiği Times Etki Sıralamasında (Times Impact Rankings), yedi farklı küresel amaç kategorisinde birçok dünya üniversitesini geride bırakarak listenin ön sıralarına yerleşti.

Bilimsel alandaki istikrarlı ilerlemesinin yanı sıra, topluma hizmeti merkeze alan çalışmalarıyla da dünyada adından söz ettirmeyi başaran RTEÜ, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) topluma yayma konusunda dünya üniversitelerinin etkisini ölçmeyi amaçlayan Times Etki Sıralaması 2021 listesinde; “Yoksulluğa Son’’ kategorisinde 401+; “Açlığa Son’’ kategorisinde 201-300; ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’’ kategorisinde 601-800; ‘‘Nitelikli Eğitim’’ kategorisinde 401-600; ‘‘Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar’’ kategorisinde 401-600, ‘‘Suda Yaşam’’ kategorisinde 201-300 ve‘‘Amaçlar için Ortaklıklar’’ kategorisinde 1001+ grubunda yer almıştır.

RTEÜ, Times Etki Sıralamasında Türk Üniversiteleri Arasında Ön Sıralarda

Times Higher Education tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan Times Etki Sıralaması 2021 yılı listesinde Türkiye’den toplam 49 üniversitede girebilme başarı gösterdi. Sıralama listesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazında ayrıca ele alındığında RTEÜ, Sudaki Yaşam’ alanında Türk Üniversiteleri arasında 5., ‘Açlığa Son’ alanında  6.,  ‘Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar’ alanında 12., “Nitelikli Eğitim” alanında 15., ‘Yoksulluğa Son’ alanında 19., ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’ alanında 25 ve ‘Amaçlar için Ortaklıklar’ alanında ise 42. sırada yer almıştır.  RTEÜ genel sıralamada ise, RTEÜ Türk Üniversiteleri arasında 29. devlet üniversiteleri arasında ise 16. sırada yer aldı.

RTEÜ, Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Biri Olduğunu Bir Kez Daha İspatladı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, THE 2021 Etki Sıralaması’nın, dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmedeki başarılarını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren oldukça önemli bir gösterge olduğunu belirtti. 2020 ve 2021 yıllarının RTEÜ için bir hamle yılı olduğunu vurgulayan Karaman özellikle ‘Sudaki Yaşam’ ve ‘Açlığa Son’, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’, ‘Nitelikli Eğitim’, başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 500 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın ve en nitelikli üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz. Başarıda emeği olan akademik ve idari personelimizi kutluyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan bir evrensel eylem çağrısı olan ‘‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’’, tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümü için tüm dünyayı işbirliğine davet etmektedir.

Her biri birbiriyle bağlantılı olan 17 amaçtan oluşan ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için gerekli adımları alt hedefler halinde sunan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları,  gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, küresel boyutta ortaklık ve pragmatizm ruhuyla hareket etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundaki faaliyetleri ile dünya üniversitelerini sıralayan Times Higher Education (THE) ise, bu alanda gerçekleştirilen ilk sıralama olan Times Etki Sıralaması ile üniversitelerin insanlığa, daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sunmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

GÜNDEME DAİR

Mart ayı ba­şın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, “Yük­sek ve çok yük­sek risk gru­bun­da bu­lu­nan il­le­ri­miz­de halen uy­gu­lan­mak­ta ol­du­ğu gibi ce­na­ze­le­re ka­tı­lım 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rı­la­cak­tır” açık­la­ma­sı yap­mış­tı.
Ana­do­lu’da kovit ile ve­fa­tı ger­çek­le­şen ga­ri­ba­nın ce­na­ze­si­ne ka­tı­lım en ya­kı­nı 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rı­lır­ken bir zen­gin, bir ta­ri­kat şeyhi veya si­ya­set­çi­nin ce­na­ze­si le­ba­lep ka­tı­lım­la kal­dı­rı­lı­yor.
Al­dı­ğı ka­ra­ra uy­ma­yan Hü­kü­me­tin çe­li­şen ha­re­ke­ti ol­mu­yor mu bu dav­ra­nış.
Sen sı­nır­la sen uyma oh ne ala mem­le­ket.
Ti­ca­ret Ba­ka­nı vardı, hak­kın­da etik ol­ma­yan ti­ca­ret alış­ve­ri­şi olmuş. Aile şir­ke­tin­den iha­le­siz ba­kan­lı­ğı­na yüklü mik­tar­da de­zen­fek­te mal­ze­me­si al­dı­ğı id­di­ası gün­ler­dir ko­nu­şul­du.
Bu olum­suz­lu­ğa ses çı­kar­ma­yan atan­mış Ba­ka­nı­mız yap­tı­ğı ha­ta­yı kabul eder­ce­si­ne hep sus­kun kaldı.
Bi­li­yor­su­nuz sus­mak ik­rar­dan gelir.
Du­yar­lık gös­te­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan si­ya­set dı­şın­dan gelen ata­dı­ğı Bayan Ba­ka­nı bu gece ya­rı­sı ope­ras­yo­nu ile gö­rev­den aldı ve en iyi­si­ni yaptı. Ya­kı­şan bu ol­ma­lıy­dı.
Komşu Ba­kan­sız kal­mı­yor.
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nın­dan ha­tır­la­ya­lım ata­nan Trab­zon­luy­du gö­rev­den alı­nın­ca ye­ri­ne ata­nan da yine Trab­zon­lu.
Reis Ri­ze­li ama ekibi ma­şal­lah hep Trab­zon­lu­lar­dan.
Demek ki Reis Ri­ze­li­den daha çok Trab­zon­lu­la­ra gü­ve­ni­yor. Ri­ze­li­ye gü­ven­sey­di bir Bakan atar­dı. Ri­ze­li yal­nız OY ver­sin yeter, Ba­kan­lık ne­yi­ne.
Güven her şey­den önce gelir. Daha önce gö­rev­den az­le­di­len 2 Ba­kan­da Trab­zon­luy­du biri damat Berat Al­bay­rak di­ğe­ri Cahit Tur­han.
17 Ba­kan­lı hü­kü­met­te Trab­zon­lu atan­mış Bakan sa­yı­sı damat Ada­let Ba­ka­nıy­la bir­lik­te 5,5 oldu.
Dik­kat çe­ki­yor ata­nan­la­rın yal­nız­ca 1 ta­ne­si mer­kez ta­ra­fın­dan di­ğer­le­rin­den 3 ta­ne­si Of So­lak­lı Va­di­sin­den son ata­nan 3 dönem İstan­bul Mil­let­ve­kil­li­ği yapan Sür­me­ne­li.
Nük­le­er Ener­ji ve Ulus­la­ra­ra­sı Pro­je­ler Genel Mü­dür­lü­ğü­ne AK Parti Gurup Baş­ka­nı Naci Bos­tan­cı’nın oğlu Afşin Burak Bos­tan­cı atan­mış.
84 mil­yon içe­ri­sin­de sa­de­ce AK Parti’li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ka­fa­sı çok iyi ça­lış­tı­ğı için mi tüm kol­tuk­la­ra ata­ma­la­rı ya­pı­lı­yor. 3-5 maaş alan­lar ayrı ekip, ama on­lar­da AK Parti’li dost­lar. Yiyin tık­sı­rın­ca­ya kadar yiyin. İşsiz­lik had saf­ha­da iken Allah şahit hak­kı­nı helal et­me­yen mil­yon­lar­ca insan var. Siz­ler li­ya­kat değil itaat sa­hi­bi ya­kın­la­rı­nı­zı ma­ka­mın gü­cü­nü kul­la­na­rak kol­tuk­la­ra oğul, kız eniş­te hısım ak­ra­ba de­me­den dol­dur­ma­ya bakın. ‘’Ema­ne­ti eh­li­ne verin’’ ha­di­si­ne ina­nan Müs­lü­man­lar­da­nız ya siz.

RAMAZAN AYI BİR MEDENİYETTİR

Müs­lü­man olan mil­let­ler şu­nu unut­ma­ma­lı­dır ki; İs­lâ­mi­yet, Müs­lü­man olan Türk­le­ri be­diî bir şek­le sok­muş ve Ra­ma­zan ayın­da mah­ya, te­miz­lik, ra­bı­ta­lı­lık, ah­lâk tas­fi­ye­si, gü­nah ve za­rar­lı şey­ler­den çe­kin­me, cö­mert­lik ve her­ke­si dü­şün­me ter­bi­ye­si­ni bir ara­ya ge­ti­re­rek, bir; “Ra­ma­zan Me­de­ni­ye­ti” vü­cu­da ge­tir­miş­tir.
Öl­mek is­te­yen­ler bi­le; “Şu Ra­ma­za­nı gö­re­yim de öy­le…” di­ye­rek ha­ya­tın­da bir de­fa da­ha id­rak et­mek­le nok­san­sız ahirete göç­me­yi dü­şün­müş­ler­dir.
Ra­ma­zan­da 30 gün oruç tu­tan­lar bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü oruç tut­ma­dı­ğın­dan bir şey ye­me­ğe uta­nır ve bir ne­vi gün­düz ye­me­nin ace­mi­li­ği ve mah­cup­lu­ğu için­de­dir.
Âde­ta gi­den Ra­ma­zan­dan sı­kı­lır.
Ra­ma­zan gi­di­yor, aca­ba bir da­ha se­ne­ye çı­ka­cak mı­yım di­ye ağ­la­yan­la­rı bi­li­rim ben.
Hele o Ramazanı karşılayanlar, üç ayları yâni Recep ve Şâban aylarını da tutarlar…
Ramazandan sonra Savm-ı Davud’a (Bir gün açıp bir gün oruç tutmaya) meraklı olanlar da her Ramazanın çocukluklarından beri hâfızalarında yer eden tesirlerinin saadeti içindedirler.
San­ki Pey­gam­ber efen­di­miz şe­hir­le­ri­mi­ze ge­lir, he­pi­mi­zin saadet ve fa­kir­hâ­ne­mi­ze ruhen misafir olur.
Asıl bay­ram Ra­ma­zan bit­tik­ten son­ra de­ğil biz­zat Ra­ma­zan­da olur.
Öy­le ki bu bay­ram, se­ne­de bir ay ge­lir, ama onun gel­me­si tam on bir bay­ram se­vin­ci için­de ge­çer.
Her hakiki Müs­lü­ma­nın gön­lün­de Allah telanın kor­ku­su ka­dar Ra­ma­zan sev­gi­si de yer et­miş­tir.
Bay­ram de­ğil Ra­ma­zan dü­ğün ayı­dır. O dü­ğü­ne her­kes müş­tak­tır.
Ra­ma­za­na çok şü­kür on ay kal­dı, di­ye bir ay da­ha yak­laş­ma­nın se­vin­ciy­le göz­le­ri ya­şa­ran­la­rıbi­li­rim.
Ka­dir (Gecesi) gü­nü, Müs­lü­man­la­rın çok mü­te­es­sir bir gü­nü­dür…
Câ­mi­ler­de “elveda” evazelerinden ağ­la­ma­dık can kal­maz.
Ar­tık o is­mi var cis­mi yok bir Ra­ma­zan ömür­ler ol­duk­ça ge­le­cek, tıp­kı kuy­ruk­lu bir yıl­dız gi­bi sey­re­de­cek­tir…
Fakat kuyruğunu götürmez, bırakır.
On­dan Türk­ler bir “Ra­ma­zan Me­de­ni­ye­ti” kur­muş­lar­dır. O me­de­ni­yet, gö­rü­yo­ruz ki ruh­lar­da ber­devam­dır.
Kaynak: Ord. Prof. Dr. Sü­heyl Ün­ver

Ardeşen’de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de çıkan orman yan­gı­nın­da yak­la­şık 15 hek­tar alan zarar gördü.

Işık­lı Ma­hal­le­si’ndeki or­man­lık alan­da dün gece henüz be­lir­le­ne­me­yen ne­den­le çıkan ve kısa sü­re­de ya­yı­lan yan­gı­na, Rize Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı ekip­ler ile İl Özel İda­re­si ve Kaç­kar it­fa­iye ekip­le­ri mü­da­ha­le etti.
Yak­la­şık 10 sa­at­lik ça­lış­ma­nın ar­dın­dan kont­rol al­tı­na alı­nan yan­gın­da 15 hek­tar­lık alan­da hasar mey­da­na geldi.
AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, Ar­de­şen Kay­ma­ka­mı Ekrem Çeçen ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avni Kahya ile böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
Bak, böl­ge­de ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lan per­so­nel­le gö­rü­şe­rek gece bo­yun­ca ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­den do­la­yı te­şek­kür etti.


Haber Merkezi

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi

TFF 1. Baş­kan Ve­ki­li Ser­vet Yar­dım­cı, UEFA’nın 45. Ola­ğan Genel Kong­re­si’nde, 47 oy ala­rak tek­rar UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na se­çil­di.

UEFA’ya üye tüm fe­de­ras­yon­la­rın baş­kan ve yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı UEFA’nın 45. Ola­ğan Kong­re­si, bugün İsviç­re’nin Mont­rö ken­tin­de ya­pıl­dı.
UEFA Kong­re­si’nde Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nu Baş­kan Nihat Öz­de­mir, 1. Baş­kan Ve­ki­li ve UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­vet Yar­dım­cı, Yö­ne­tim ve İcra Ku­ru­lu Üyesi Hamit Al­tın­top ile Genel Sek­re­ter Kadir Kar­daş tem­sil etti.
TFF 1. Baş­kan Ve­ki­li ve UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Ser­vet Yar­dım­cı, 16 san­dal­ye­li UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’nun 8 üye­si­nin be­lir­len­me­si için ya­pı­lan oy­la­ma­da 55 üye ül­ke­nin 47 oyuy­la tek­rar yö­ne­tim ku­ru­lu­na se­çil­di. Yar­dım­cı, 5 Nisan 2017 ta­ri­hin­de ya­pı­lan 41. Ola­ğan UEFA Kong­re­si’ndeki se­çi­mi ka­za­na­rak UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na gir­miş ve TFF Onur­sal Baş­ka­nı Şenes Erzik’ten sonra bu ba­şa­rı­ya ula­şan ilk Türk ol­muş­tu. Yar­dım­cı’nın da ara­la­rın­da ol­du­ğu 8 yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­nin görev sü­re­si 4 yıl ola­cak.
UEFA Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na se­çi­len 8 kişi ve ül­ke­le­ri şöyle: Ser­vet Yar­dım­cı* (Tür­ki­ye) Gab­ri­ele Gra­vi­na (İtalya) Karl-Erik Nils­son* (İsveç) Ale­xan­der Dyu­kov (Rusya) David Gill* (İngil­te­re) Zbig­ni­ew Bo­ni­ek* (Po­lon­ya) Ra­iner Koch* (Al­man­ya) Just Spee (Hol­lan­da) * (Tek­rar se­çil­di)


Haber Merkezi

Davut Güloğlu,Özel Menemen Tarifi İle Nakiyenin Mutfağına Konuk Oldu

Rize’nin ünlü sa­nat­çı­sı Davut Gü­loğ­lu, Na­ki­ye­nin mut­fa­ğın­da bu haf­ta­nın ko­nu­ğuy­du. Davut Gü­loğ­lu ken­di­ne has me­ne­men ta­ri­fi ile usta aş­çı­la­rı arat­ma­dı.

Na­ki­ye’nin Mut­fa­ğı’nda haf­ta­nın hemen hemen her günü yeni yemek ta­ri­fi ile siz­ler­le!
Kolay, pra­tik ama bir o kadar da nefis ve lez­zet­li ye­mek­ler için ekran ba­şı­na. Rize’nin ünlü sa­nat­çı­sı Davut Gü­loğ­lu, Na­ki­ye­nin mut­fa­ğın­da bu haf­ta­nın ko­nu­ğuy­du.Davut Gü­loğ­lu ken­di­ne has me­ne­men ta­ri­fi ile usta aş­çı­la­rı arat­ma­dı.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

Ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor

Dere ve nehir ya­tak­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri­ni sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

Art­vin’de ya­şa­yan Ya­se­min Bekar, dere ve nehir ke­nar­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri ve çe­şit­li mal­ze­me­le­ri iş­le­ye­rek sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor.

Art­vin Hopa il­çe­sin­de ya­şa­yan Ya­se­min Bekar, yıl­lar­dır dere ve nehir ya­tak­la­rın­dan top­la­dı­ğı ağaç kök­le­ri­ni sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İlçede es­naf­lık yapan ve boş za­man­la­rı­nı ahşap sa­na­tıy­la uğ­ra­şan Bekar, bu uğ­ra­şı için atöl­ye bile kur­muş. Dere ve nehir ya­tak­la­rın­da ağaç kökü top­la­yan Bekar, atöl­ye­sin­de ya­pış­tır­ma, kesme ve zım­pa­ra­la­ma gibi iş­lem­ler­den ge­çi­re­rek sanat ese­ri­ne dö­nüş­tü­rü­yor. İlk baş­lar­da küçük çap­lar­da soyut eser­ler yapan Ya­se­min Bekar, sa­na­tı­nı ge­liş­tir­me­siy­le ağaç kök­le­rin­den fi­gür­ler yap­tı­ğı­nı be­lir­ti­le­rek “Bu fi­gür­le­ri dere ve nehir ke­nar­la­rın­da­ki mal­ze­me­le­ri kul­la­na­rak ya­pı­yo­rum. Sa­na­ta aşı­ğım ve ge­lecek ne­sil­le­re ak­tar­mak is­ti­yo­rum. Bu eser­le­ri ağaç kök­le­rin­den ya­pı­yo­rum. Dağda, ba­yır­da, dere ke­na­rın­da, ne­re­ye git­sek bir ağaç kökü gör­sek hemen alıp eve ge­ti­ri­yo­rum. Onu neye dö­nüş­tü­re­bi­li­riz diye or­tak­lar arası ko­nu­şup eser çı­ka­rı­yo­ruz. Ben de güzel sa­nat­lar öğ­ren­ci­si­yim. Her yaşa uygun eser­ler çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

OVİT DAĞINDAN İNERKEN FRENLERİ ISINAN TIR YAN YATARAK YANDI

Er­zu­rum’dan yük­le­di­ği as­falt mal­ze­me­si­ni Rize’ye gö­tü­ren Bilal Doğan yö­ne­ti­min­de­ki 73 FE 081 Pla­ka­lı TIR İkiz­de­re il­çe­si­nin Tu­lum­pı­nar köyü mev­ki­in­de fren­le­ri­nin ısın­ma­sıy­la yan ya­ta­rak fren­le­ri alev aldı.

Ovit Da­ğın­dan rampa aşağı hızlı ine­rek fren­ler ısı­nın­ca te­ker­le­ri tu­tu­şan araç yan­gı­nı daha fazla bü­yü­me­den İkiz­de­re İtfa­iye­si­nin ça­lış­ma­sıy­la sön­dü­rül­dü fakat araç kul­la­nıl­ma­ya­cak du­ru­ma geldi.
Tu­lum­pı­nar köyü mev­ki­in­de mey­da­na gelen ka­za­da, Ovit Da­ğın­dan rampa aşağı inen ve as­falt mal­ze­me­si ta­şı­yan Bilal Doğan yö­ne­ti­min­de­ki 73 FE 081 pla­ka­lı TIR fren­le­ri­nin ısın­ma­sı ve fren­le­ri­nin tut­ma­ma­sı so­nu­cu şo­fö­rün daha büyük bir ka­za­ya se­be­bi­yet ver­me­me­si için aracı de­vir­me­si so­nu­cu çıkan yan­gı­na İkiz­de­re it­fa­iye­si kısa bir za­man­da mü­da­ha­le etti.


Ka­za­da araç sü­rü­cü­sü Bilal Doğan yara al­ma­dan kur­tul­du.
TIR yan­gı­nı­na hemen İkiz­de­re Be­le­di­ye­si it­fa­iye eki­bi­nin mü­da­ha­le­de bu­lun­du­ğu­nu söy­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’şo­fö­rü­nün ya­ra­lan­ma­ma­sı ve her hangi bir can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı te­sel­li­miz.
Bu­ra­dan bu yolu kul­la­na­cak şoför kar­deş­le­ri­me ika­zı­mız­dır.
Özel­lik­le Ovit çı­kı­şın­dan İkiz­de­re’ye kadar olan me­sa­fe­de ma­ale­sef şo­för­le­ri­miz sü­rat­li yol alı­yor bu yol rampa aşağı ol­du­ğun­dan araç­lar fren­le­re yük­le­ni­yor ve ölüm­cül so­nuç­la­ra varan ka­za­la­ra se­be­bi­yet ve­ri­li­yor.
Ovit ini­şin­den mu­hak­kak yavaş in­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­rim’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Bülent Uygun: Üç Puanı Kazanan
Taraf Olmak Mutluluk Verici

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da İtti­fak Hol­ding Kon­yas­por’u 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, üç puan al­dık­la­rı için mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Uygun, maçın ar­dın­dan dü­zen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da güçlü bir ta­kı­ma karşı 2-0 geri düş­me­le­ri­ne rağ­men tak­tik ve tek­nik ola­rak iyi geri dönüş ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Fut­bol­cu­la­rın gü­cü­nü ve ye­te­nek­le­ri­ni yan­sı­ta­rak üç puan al­dık­la­rı­na de­ği­nen Uygun, “Bazen üç gün ara ile maç oy­na­dı­ğı­nız­da böyle mo­ti­ve ka­yıp­la­rı olu­yor. Acı­sı­nı ilk 15 da­ki­ka­da çek­tik ama geri dön­me­si­ni bil­dik. Üç puanı ka­za­nan taraf olmak mut­lu­luk ve­ri­ci. İnşal­lah bun­dan sonra yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz.” dedi. Tür­ki­ye’de küme düşme adayı ta­kım­la­rı alıp psi­ko­lo­jik so­run­la­rı te­da­vi etmek zo­run­da kal­dı­ğı­nı kay­de­den Uygun, “Bu­ra­da fut­bol­cu­la­rın de­mo­ra­li­ze ol­du­ğu,10 hafta ka­za­na­ma­mış bir or­tam­dan, oyun an­la­yı­şı ve fel­se­fe­si ile ka­zan­ma­ya odak­lan­mış, her maç po­zis­yo­na giren, keyif veren teb­rik­le­ri hak eden bir takım olan fut­bol­cu kar­deş­le­ri­mi kut­lu­yo­rum. Bu ba­şa­rı­yı onlar hak etti. Kalan maç­lar­da mü­ca­de­le ede­rek ge­liş­mek zo­run­da­yız. Fut­bol adına in­şal­lah Ri­zes­por daha iyi yer­le­re ge­lecek.” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Galibiyet Pozu!

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por kendi sa­ha­sın­da İH Kon­yas­por’u 5-3’lük skor­la mağ­lup etti. Ka­ra­de­niz ekibi maçın ar­dın­dan 5-3’lük skoru Rize’nin pla­ka­sı ola­rak pay­laş­tı.

Süper Lig’in 36. haf­ta­sın­da Kon­yas­por’u sa­ha­sın­da 5-3 mağ­lup eden Çay­kur Ri­zes­por, lig­de­ki yük­se­li­şi­ni sür­dür­dü. 13. sı­ra­dan 11. sı­ra­ya yük­se­le­rek Kon­yas­por’u ge­ri­de bı­ra­kan Ka­ra­de­niz ekibi maçın ar­dın­dan ga­li­bi­yet pozu verdi. Ye­şil-ma­vi­li­ler, 5-3 biten maçın ar­dın­dan ‘İti­nay­la plaka ya­zı­lır: 5-3’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi