Rize’de 109 Bin 481 Doz Aşı Uygulandı

Tür­ki­ye’de ko­ro­na vi­rü­sün (Co­vid-19) en yay­gın ol­du­ğu böl­ge­ler­den biri olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1 mil­yon 30 bin 221 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 574 bin 85 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de ise 66 bin 819 bi­rin­ci doz, 42 bin 662 ikin­ci doz olmak üzere 109 bin 481 doz aşı uy­gu­lan­dı.

Co­vid-19’un mu­tas­yo­na uğ­ra­ma­sı­nın ar­dın­dan Tür­ki­ye’de vi­rü­sün ya­yı­lım hızı, Sam­sun başta olmak üzere tüm Ka­ra­de­niz’de ol­duk­ça et­ki­li oldu. Nor­mal­leş­me adım­la­rı­na katkı sağ­la­ma­sı ve vi­rü­sün ya­yı­lım hı­zı­nın dü­şü­rül­me­si için baş­la­tı­lan aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde şim­di­ye kadar 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1 mil­yon 30 bin 221 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 574 bin 85 doz aşı ya­pıl­dı.
Ka­ra­de­niz’de en çok aşı ya­pı­lan iller sı­ra­sıy­la Sam­sun, Trab­zon, Ordu, Tokat ve Zon­gul­dak oldu.
Ka­ra­de­niz’deki 18 ilde 2 mil­yon 574 bin doz­dan fazla aşı ya­pıl­dı
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde en çok aşı Sam­sun’da ya­pıl­dı. Sam­sun’da 245 bin 953 bi­rin­ci doz, 160 bin 552 ikin­ci doz olmak üzere 406 bin 505 doz aşı uy­gu­lan­dı. Art­vin’de 36 bin 482 bi­rin­ci doz, 25 bin 296 ikin­ci doz olmak üzere 61 bin 778 doz aşı ya­pıl­dı. Rize’de 66 bin 819 bi­rin­ci doz, 42 bin 662 ikin­ci doz olmak üzere 109 bin 481 doz aşı uy­gu­lan­dı. Trab­zon’da 154 bin 455 bi­rin­ci doz, 103 bin 921 ikin­ci doz olmak üzere 258 bin 376 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bay­burt’ta 10 bin 314 bi­rin­ci doz, 6 bin 586 ikin­ci doz olmak üzere 16 bin 900 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gü­müş­ha­ne’de 19 bin 881 bi­rin­ci doz, 12 bin 635 ikin­ci doz olmak üzere 32 bin 516 doz aşı uy­gu­lan­dı. Gi­re­sun’da 105 bin 62 bi­rin­ci doz, 70 bin 407 ikin­ci doz olmak üzere 175 bin 469 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ordu’da 153 bin 247 bi­rin­ci doz, 101 bin 405 ikin­ci doz olmak üzere 254 bin 652 doz aşı uy­gu­lan­dı. Tokat’ta 114 bin 912 bi­rin­ci doz, 78 bin 145 ikin­ci doz olmak üzere 193 bin 57 doz aşı uy­gu­lan­dı. Amas­ya’da 73 bin 803 bi­rin­ci doz, 50 bin 604 ikin­ci doz olmak üzere 124 bin 407 doz aşı uy­gu­lan­dı. Çorum’da 102 bin 236 bi­rin­ci doz, 69 bin 912 ikin­ci doz olmak üzere 172 bin 148 doz aşı uy­gu­lan­dı. Sinop’ta 53 bin 336 bi­rin­ci doz, 34 bin 678 ikin­ci doz olmak üzere 87 bin 14 doz aşı uy­gu­lan­dı. Kas­ta­mo­nu’da 84 bin 645 bi­rin­ci doz, 56 bin 314 ikin­ci doz olmak üzere 140 bin 959 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ka­ra­bük’te 46 bin 290 bi­rin­ci doz, 30 bin 723 ikin­ci doz olmak üzere 77 bin 13 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bar­tın’da 40 bin 852 bi­rin­ci doz, 26 bin 941 ikin­ci doz olmak üzere 67 bin 793 doz aşı uy­gu­lan­dı. Bolu’da 62 bin 944 bi­rin­ci doz, 44 bin 49 ikin­ci doz olmak üzere 106 bin 993 doz aşı uy­gu­lan­dı. Zon­gul­dak’ta 115 bin 618 bi­rin­ci doz, 76 bin 142 ikin­ci doz olmak üzere 191 bin 760 doz aşı uy­gu­lan­dı. Düzce’de 61 bin 248 bi­rin­ci doz, 39 bin 790 ikin­ci doz olmak üzere 101 bin 38 doz aşı uy­gu­lan­dı. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde böy­le­ce 1 mil­yon 543 bin 864 bi­rin­ci doz, 1 mil­yon 30 bin 221 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 2 mil­yon 574 bin 85 doz aşı ya­pıl­mış oldu.
18 Nisan 2021 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 12 mil­yon 179 bin 43 bi­rin­ci doz, 7 mil­yon 787 bin 275 ikin­ci doz olmak üzere top­lam 19 mil­yon 966 bin 318 doz aşı uy­gu­lan­mış oldu. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 12 mil­yon 179 bin 43 bi­rin­ci doz aşı­nın 1 mil­yon 543 bin 864’ü Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan 18 ilde uy­gu­lan­dı. Aynı za­man­da Tür­ki­ye’de ya­pı­lan 7 mil­yon 787 bin 275 ikin­ci doz aşı­nın 1 mil­yon 30 bin 211’i de Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı. Öte yan­dan, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de uy­gu­la­nan 19 mil­yon 966 bin 318 doz aşı­dan 2 mil­yon 574 bin 85 dozu yine Ka­ra­de­niz’deki il­ler­de uy­gu­lan­dı.


Haber Merkezi