AK Parti Çayeli İlçe Başkanlığı’ndan Sırt Köyü’ne Anlamlı Ziyaret

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN ve beraberindeki partililer ile birlikte Sırt Kö­yü’n­de tek ba­şı­na ya­şa­yan 87 ya­şın­da­ki Hilmi Kutlu am­ca­yı evin­de zi­ya­ret etti.

Ak Parti Çayeli İlçe Başkanı İshak KARAHAN yaptığı açıklamada;
Yaşam şart­la­rı ol­duk­ça kötü olan evde, ha­yır­se­ver­ler eliy­le baş­la­tı­lan iyi­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de görme im­ka­nı bul­duk.
İçe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da, böyle bir hayra ve­si­le olan başta Sırt Köyü Muh­ta­rı­mız Nedim SARI olmak üzere tüm ha­yır­se­ver­ler­den Mev­lam razı olsun dedi.


Haber-Foto: İbrahim SAKLI