BÖLGEMİZDEKİ GALERİCİLER ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA BELGELENDİRİLDİ

MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM SORUMLUSU SINAVIÇAYELİTSO’DAGERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Rize ve Artvin Bölgesinde oto alım satım yapan işletme sahipleri ve çalışanları mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdi.

Çayeli TSO öncülüğünde çalışmaları yürütülen Bölge Oto Galericiler Sitesi projesi, Oto galericilik sektöründe bölgede lokomotif Pazar olacak şekilde ve İnşaat yapımı Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yasalara uygun olarak tasarlanmıştır.  Aynı zamanda Galericiler Sitesi tamamlandığında bölgede faaliyette bulunan ve bulunacak olan galerici işletmelerimize hizmet sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında; Bölgede oto alım satımı yapan işletmeler ve çalışanlarına yönelik olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi için devam eden sınavların 7. sı Odamızda da düzenlendi. Daha önce Odamızda gerçekleştirilen sınavlarla beraber toplamda Galerici işletmelere verilen belge sayısı 350’ye ulaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sınavlar motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 kategorisinde gerçekleşti.

16 kişinin katıldığı sınav sonucunda başarılı olan katılımcılar Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazanacaklar. Başarılı olamayanlar ise telafi sınavına girecekler.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik ile birlikte, kişilerin İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi alabilmesi için, Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için de mesleki yeterlilik belgesi zorunludur. Ancak mesleki yeterlilik belgesi yeterli değil, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti yapabilmek için gerekli olan Yetki Belgesi şartlarından sadece biri. 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik idare tarafından yapılan ertelemelerden sonra 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin taşıması gereken nitelikler yeniden belirlendi. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere, yeni düzenlemeye aykırı durumlarını ortadan kaldırmaları için 9 Eylül 2020 tarihine kadar (üç ay) süre verildi.

Ancak bölgemiz başta olmak üzere ülke genelinde aranan fiziki şartlar karşılanamadığından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020’de yapılan değişiklik ile işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve iş yeri uygunluk belgesi temininde yaşadıkları mağduriyetlerinin önlenmesi için İşletmelere verilen süre sona erinceye kadar, ‘işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle’ bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılmaktadır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde, tüketici mağduriyetlerinin son bulması ve vergi kaybının önüne geçilebilmesi için, 1 Eylül’de başlatılan yeni dönemde, bölge de  faaliyet gösteren işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için düzenlediğimiz sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileriz.

Haber-Foto: Osman DOĞRU