Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Fındıklı Uygulamalı Bi- limler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Önder Dilek ve Bölüm Başkanları ile bir araya gelen Rek- tör Karaman, mevcut durumları ye- rinde gözlemlemek ve gereksinimlerini tespit üzere incelemelerde bulundu.

Rektör Karaman yaptığı konuşmada, “İlçelerimizde bulu- nan yüksekokullarımızın ihtiyaç- larının belirlenmesi ve gereksinimlerinin karşılanması adına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz kapsamında incelemelerde bulunduk. Müdürümüz ve Bölüm Baş- kanı hocalarımızla birlikte mevcut durum, teknik ve fiziki altyapı çalışmalarımız ile ilgili istişarede bulunduk.” dedi.

xHaber-Foto: RTEÜ BASIN