Süper Lig’in 34. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da Trab­zons­por’u konuk etti. Kar­şı­laş­ma gol­süz eşit­lik­le ta­mam­lan­dı.

Süper Lig’de 34. hafta mü­ca­de­le­sin­de Bü­lent Uygun’un ta­kı­mı Çay­kur Ri­zes­por ile Ab­dul­lah Avcı’nın ça­lış­tır­dı­ğı Trab­zons­por koz­la­rı­nı pay­laş­tı.

Çay­kur Didi Stad­yu­mu’nda oy­na­nan kar­şı­laş­ma 0-0’lık eşit­lik­le sona erdi.
Ri­zes­por ka­le­ci­si Tarık Çetin’in per­for­man­sıy­la öne çık­tı­ğı mü­ca­de­le­de Trab­zons­por golü bu­la­ma­dı.
Maçın ikin­ci dev­re­sin­de tempo bir hayli dü­şer­ken iki takım da birer puana razı oldu.
Konuk ekip­te Vitor Hugo 85. da­ki­ka­da gör­dü­ğü ikin­ci sarı kar­tın ar­dın­dan son bö­lüm­de ta­kı­mı­nı 10 kişi bı­rak­tı.
Alı­nan bu so­nu­cun ar­dın­dan Ri­zes­por 36 puana yük­se­lir­ken, Trab­zons­por 58 puana çıktı. Bordo ma­vi­li­ler 5 maç­lık ye­nil­mez­lik se­ri­si ya­ka­lar­ken, üst üste 3. be­ra­ber­li­ği­ni aldı.
Ligin bir son­ra­ki haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, An­tal­yas­por dep­las­ma­nı­na gi­decek. Trab­zons­por sa­ha­sın­da Ha­tays­por’u ağır­la­ya­cak.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
27. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da Sa­mu­dio’nun pa­sın­da topla bu­lu­şan Bold­rin’in vu­ru­şun­da sa­vun­ma­ya çar­pan top ka­le­ci Uğur­can’da kaldı.
31. da­ki­ka­da ceza alanı dı­şın­dan Fla­vio’nun sert şu­tu­nu ka­le­ci Tarık yum­ruk­la­ya­rak kor­ne­re çeldi.
35. da­ki­ka­da Ri­zes­por sa­vun­ma­sı­nın ha­ta­sın­da meşin yu­var­la­ğı önün­de bulan Ba­ka­se­tas, ceza sa­ha­sı dışı sol çap­raz­dan vu­ru­şu­nu yaptı ancak ka­le­ci Tarık uza­na­rak topu kor­ne­re gön­der­di.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
52. da­ki­ka­da Bold­rin orta sa­ha­dan al­dı­ğı topu Ba­i­ano’ya ak­tar­dı. Ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­si­ne kadar gi­re­rek ka­le­ci ile karşı kar­şı­ya kalan Ba­i­ano’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
58. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Trab­zons­por ata­ğın­da Yusuf’un or­ta­sın­da kafa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Dja­niny’nin şu­tun­da ka­le­ci Tarık topu kor­ne­re çeldi.
90+2. da­ki­ka­da sa­vun­ma­dan dönen topa ge­li­şi­ne vuran Do­ko­vic’in şu­tun­da top di­rek­ten döndü.
Stat: Çay­kur DİDİ
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Tarık xx, Mo­ro­zi­uk xx, Selim xx, Talbi xx, İsmail xx, Do­ko­vic xx, Yasin xx (Mic­ha­lak dk. 80 ?), Ba­i­ano xx (Sabo dk. 60 x), Bold­rin xx (Ab­dul­lah dk. 89 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 89 ?), Skoda xx (Remy dk. 60 x)
Ye­dek­ler: Can Cey­lan, Tunay, Onur, Meln­jak, Me­ri­ah
Tek­nik Di­rek­tör: Bü­lent Uygun
Trab­zons­por: Uğur­can xx, Hü­se­yin xx, V. Hugo x, Edgar xx, Rod­ri­gu­es xx, Da Silva xx, Lewis Baker xx, Anas­ta­si­os Ba­ka­se­tas xx, Ab­dul­ka­dir Par­mak x (Berat dk. 81 ?), Yunus x (Yusuf Sarı dk.28 x Hos­se­ini dk. 89 ?), Dja­niny xx
Ye­dek­ler: Erce Kar­deş­ler, Ser­kan Asan, Ata­kan Gün­düz, Faruk Can Genç, Ah­met­can, , Safa, Hakan,
Tek­nik Di­rek­tör: Ab­dul­lah Avcı
Sarı Kart­lar: Yasin Peh­li­van, Ba­i­ano, Selim, İsmail (Çay­kur Ri­zes­por), Ab­dul­ka­dir Par­mak (Trab­zons­por)


Haber Merkezi