Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda fa­ulun ar­dın­da iti­raz edin­ce ikin­ci sa­rı­dan oyun dışı kaldı.

Süper Lig 2020-2021 Se­zo­nu’nun 32. hafta mü­ca­de­le­sin­de Fatih Ka­ra­güm­rük’ü ağır­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da da­ki­ka­lar 56’yı gös­te­rir­ken Milan Skoda, ya­şa­nan faul po­zis­yo­nu­nun ar­dın­dan maçın ha­ke­mi Ümit Öz­türk’e yö­ne­lik şid­det­li iti­raz­la­rı­nın ardın­dan ikin­ci sarı kar­tı­nı gö­re­rek kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kaldı ve ta­kı­mı­nı sa­ha­da 10 kişi bı­rak­tı. Çay­kur ri­zes­por Skoda’nın kır­mı­zı kart gör­me­siy­le 34 da­ki­ka 10 kişi oy­na­mak zor­run­da kaldı.


Haber Merkezi