Rize’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Rize’de uyuş­tu­ru­cu sa­tı­cı­la­rı­na yö­ne­lik ope­ras­yon­da 3 kişi ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, mer­ke­ze bağlı Ken­dir­li bel­de­sin­de bir evde uyuş­tu­ru­cu imal edil­di­ği bil­gi­si üze­ri­ne ça­lış­ma baş­lat­tı. Söz ko­nu­su ad­res­te ya­pı­lan ara­ma­da, 1 ruh­sat­sız ta­ban­ca, 1 şar­jör, 10 fişek, 8 gram toz kubar esrar mad­de­si, 13 uya­rı­cı psi­kot­rop hap, me­tam­fe­ta­min içi­min­de kul­la­nı­lan cam apa­rat ile uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı ve içi­min­de kul­la­nı­lan plas­tik kutu mal­ze­me ele ge­çi­ril­di.Olay­la il­gi­li gö­zal­tı­na alı­nan 3 şüp­he­li­nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri sü­rü­yor.


Haber Merkezi