Rize Be­le­di­yes­por Kadın Bas­ket­bol ta­kı­mı ikin­ci ma­çı­nı da fark­lı bir skor­la ka­zan­dı. Ra­ki­bi­ne 53 sayı fark atan Rize Be­le­di­yes­por maçı 46-99 ka­zan­dı.

Kadın Bas­ket­bol Böl­ge­sel Ligi’nde mü­ca­de­le eden Rize Be­le­di­yes­por Kadın Bas­ket­bol ta­kı­mı dep­las­man­da An­ka­ra Al­tı­nel Spor Ku­lü­bü’nün ko­nu­ğu oldu.
An­ka­ra Ke­çi­ören Taha Akgül Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­nan maçta üstün bir oyun ser­gi­le­yen Rize Be­le­di­yes­por, 46-99’luk fark­lı bir skor­la galip gel­me­yi ba­şar­dı. Rize Be­le­di­yes­por bir son­ra­ki ma­çın­da dep­las­man­da Kas­ta­mo­nu İstik­lal Genç­lik Spor Ku­lü­bü ile kar­şı­la­şa­cak.


Haber Merkezi