Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) fiks­tü­rü çe­kil­di. Rize’yi bu sezon 4 ta­kı­mın tem­sil ede­ce­ği ligde, Rize ekip­le­ri aynı grup­ta 6 haf­ta­lık mü­ca­de­le­ye sahne ola­cak­lar.

2020-2021 Se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig mü­sa­ba­ka­la­rı 9 Böl­ge­de, 52 grup­ta 266 ta­kı­mın ka­tı­lı­mıy­la oy­na­na­cak. BAL Ligi’nde 8. Bölge, 3. Grup­ta mü­ca­de­le edecek olan Rize İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un 6 hafta sü­recek olan lig fiks­tü­rü çe­kil­di. 3 dev­re­li lig usu­lü­ne göre oy­na­na­cak olan lig so­nun­da son sı­ra­da yer alan takım ama­tör kü­me­ye dü­şer­ken, bi­rin­ci olan takım ise bölge bi­rin­ci­li­ği ka­te­go­ri­si­ne yük­se­le­rek 3. Lig için mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­recek. 17-18 Nisan ta­rih­le­rin­de ilk haf­ta­sı oy­na­na­cak olan BAL Ligi’nde Rize ta­kım­la­rı­nın fiks­tü­rü şöyle;

 1. Hafta
  Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por – Ça­ye­lis­por
  Sa­lar­has­por – Rize İl Özel İda­res­por
 2. Hafta
  Ça­ye­lis­por – Sa­lar­has­por
  Rize İl Özel İda­res­por – Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por
 3. Hafta
  Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por – Sa­lar­has­por
  Rize İl Özel İda­res­por – Ça­ye­lis­por
 4. Hafta
  Ça­ye­lis­por – Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por
  Rize İl Özel İda­res­por – Sa­lar­has­por
 5. Hafta
  Sa­lar­has­por – Ça­ye­lis­por
  Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por – Rize İl Özel İda­res­por
 6. Hafta
  Sa­lar­has­por – Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por
  Ça­ye­lis­por – Rize İl Özel İda­res­por
  Haber Merkezi