Skoda’dan Muslera’ya Çiçek

Geç­ti­ği­miz sezon Rize dep­las­ma­nın­da Skoda ile gir­di­ği po­zis­yon­da ta­lih­siz bir şe­kil­de sa­kat­la­nan Fer­nan­do Mus­le­ra’ya mü­ca­de­le ön­ce­sin­de Skoda çiçek verdi.

Geç­ti­ği­miz sezon Rize’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Milan Skoda ile gir­di­ği po­zis­yon­dan sonra Fer­nan­do Mus­le­ra’nın ayağı kı­rıl­mış ve uzun bir süre te­da­vi­si sü­re­ci ge­çir­miş­ti.
Skoda bu olayı unut­ma­dı. Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray – Ri­zes­por maçı ön­ce­sin­de Skoda, Mus­le­ra’ya çiçek verdi. İkili daha sonra bir­bir­le­ri­ne sa­rıl­dı.


Haber Merkezi