A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı mü­ca­de­le­le­rin 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su açık­lan­dı. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez kad­ro­ya alın­dı.

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­la­rın 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su belli. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez A Milli Takım kad­ro­su­na davet edil­di. Aday kad­ro­ya en çok 5 fut­bol­cu ile Fe­ner­bah­çe’den çağ­rıl­dı. Lille’den 3, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş, Ba­şak­şe­hir ve Sas­su­olo’dan 2’şer fut­bol­cu kad­ro­ya alın­dı.
A Milli Takım’a davet edi­len fut­bol­cu­lar, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’dan iti­ba­ren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri’nde top­lan­ma­ya baş­la­ya­cak.
Ay-yıl­dız­lı­lar, ilk id­ma­nı­nı 22 Mart Pa­zar­te­si günü saat 18.00’de Riva’da ya­pa­cak.
A Milli Fut­bol Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Şenol Güneş’in aday kad­ro­ya davet et­ti­ği­ni fut­bol­cu­lar şöyle:
Ka­le­ci: Mert Günok (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir), Uğur­can Çakır (Trab­zons­por), Altay Ba­yın­dır (Fe­ner­bah­çe), Gök­han Akkan (Çay­kur Ri­zes­por)
De­fans: Meh­met Zeki Çelik (Lille), Nazım San­ga­re (Fe­ner­bah­çe), Merih De­mi­ral (Ju­ven­tus), Ozan Kabak (Li­ver­po­ol), Mert Mül­dür (Sas­su­olo), Çağ­lar Sö­yün­cü (Le­ices­ter City), Kaan Ayhan (Sas­su­olo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fe­ner­bah­çe)
Orta saha: Okay Yo­kuş­lu (West Bro­m­wich Al­bi­on), Tay­lan An­tal­ya­lı (Ga­la­ta­sa­ray), Do­ruk­han Toköz (Be­şik­taş), Ozan Tufan (Fe­ner­bah­çe), Orkun Kökçü (Fe­ye­no­ord), İrfan Can Kah­ve­ci (Fe­ner­bah­çe), Emre Kı­lınç (Ga­la­ta­sa­ray), Yusuf Ya­zı­cı (Lille), Halil Ak­bu­nar (Göz­te­pe), Hakan Çal­ha­noğ­lu (Milan), Deniz Türüç (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)
For­vet: Burak Yıl­maz (Lille), Enes Ünal (Ge­ta­fe), Kenan Ka­ra­man (For­tu­na Düs­sel­dorf), Cenk Tosun (Be­şik­taş)
Mil­li­le­rin maç prog­ra­mı ise şöyle:
24 Mart Çar­şam­ba
20.00 Tür­ki­ye – Hol­lan­da (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)
27 Mart Cu­mar­te­si
18.00 (TSİ 20.00) Nor­veç – Tür­ki­ye (La Ro­sa­le­da, Ma­la­ga/İspan­ya)
30 Mart Salı
21.45 Tür­ki­ye – Le­ton­ya (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)


Haber Merkezi