Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Hes Kablo Kay­se­ris­por, konuk et­ti­ği Çay­kur Ri­zes­por’u 2-1 yendi.

Maç­tan da­ki­ka­lar (ilk yarı)
3. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Len­non’un or­ta­sın­da top At­ta­mah’ın önün­de kaldı.
At­ta­mah’ın vu­ru­şun­da top ka­le­ci Gök­han’da kaldı.
9. da­ki­ka­da ge­li­şen Ri­zes­por’un ata­ğın­da sağ çap­raz­da topla bu­lu­şan Bold­rin ceza sa­ha­sı dı­şın­dan topa sert vurdu.
Ka­le­ci Doğan’dan seken topu, de­fans uzak­laş­tır­dı.
33. da­ki­ka­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Meln­jak’ın or­ta­sın­da Bold­rın’den önce sa­vun­ma teh­li­ke­yi uzak­laş­tır­dı.
43. da­ki­ka­da Mag­li­ja’nın pa­sın­da topla bu­lu­şan At­ta­mah’ın vu­ru­şun­da top de­fan­sa çar­pa­rak kor­ne­re gitti.
Maç­tan da­ki­ka­lar (ikin­ci yarı)
48. da­ki­ka Len­non’un sağ­dan kul­lan­dı­ğı kor­ner atı­şın­da, ön di­re­ğe koşu yapan Mag­li­ca’nın ka­fay­la aşır­dı­ğı topla altı pas için­de bu­lu­şan Muhar’ın kafa vu­ru­şun­da, meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti: 1-0.
57. da­ki­ka­da Selim Ay’ın sağ­dan ceza sa­ha­sın­da gön­der­di­ği pasta ra­ki­bin­den iyi yük­se­len Sa­mu­dio’nun kafa şu­tun­da, top üst­ten auta çıktı.
71. da­ki­ka­da Hen­ri­que’nin pa­sın­da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Len­non’un ra­kip­le­rin­den geç­tik­ten sonra ceza sa­ha­sı dışı sol çap­raz­dan ka­le­ye gön­der­di­ği şutta, meşin yu­var­lak kale di­re­ği­ne çar­pa­rak oyuna geri döndü.
73. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun topu sa­ğı­na al­dık­tan sonra sol çap­raz­dan ka­le­ye gön­der­di­ği sert şutta, meşin yu­var­lak uzak kö­şe­den fi­le­ler­le bu­luş­tu: 1-1.
77. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ge­li­şen Kay­se­ris­por ata­ğın­da Ra­ma­zan Ci­ve­lek’in et­ki­li or­ta­sın­da ceza sa­ha­sı içe­ri­sin­de iyi yük­se­len İlhan Par­lak kafa vu­ru­şun­da, meşin yu­var­lak ağ­la­ra gitti: 2-1.
90+3. da­ki­ka­da sağ çap­raz­da topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun uzak me­sa­fe­den ka­le­ye gön­der­di­ği sert şutta, top üst­ten auta çıktı.
Kar­şı­laş­ma Kay­se­ris­por’un 2-1 üs­tün­lü­ğüy­le sona erdi.
Stat: Kay­se­ri Kadir Has
Ha­kem­ler: Hü­se­yin Göçek xx, Aleks Taş­çı­oğ­lu xx, Al­pas­lan Dedeş xx
Hes Kablo Kay­se­ris­por: Doğan Alem­dar xx, Ra­ma­zan Ci­ve­lek xxx, Di­mit­ri­os Ko­lo­vet­si­os xx, Uğur De­mi­rok xx, Aziz Be­hich xx, Jo­seph At­ta­mah xxx, Karlo Muhar xx, Da­ni­el Av­ra­movs­ki xx, Pedro Hen­ri­que xx, Aaron Len­non xxx, Antun Mag­li­ca x
Ye­dek­ler: İsmail Çipe, Ne­hu­en Paz, Cris­ti­an Sa­pu­na­ru, Yasir Su­ba­şı, Emre Demir, Melih Oku­tan, Talha Sa­rı­ars­lan, Be­sard Sa­bo­vic, Nu­ret­tin Kork­maz, İlhan Par­lak
Tek­nik Di­rek­tör: Uğur Ku­lak­sız
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Mon­tas­sar Talbi xx, Selim Ay xxx, Dario Meln­jak xx, Yas­si­ne Me­ri­ah xx, Ab­dul­lah Durak xx, Fab­ri­cio Ba­i­ano xxx, Fer­nan­do Bold­rin xxx, Erik Sabo xx, Dam­jan Djo­ko­vic xx, Ale­xan­der Sö­der­lund xx
Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, İsmail Köy­ba­şı, Emir Di­la­ver, Yasin Peh­li­van, Tunay Torun, Onur Bulut, Doğan Er­do­ğan, Bra­i­an Sa­mu­dio, Milan Skoda, Fer­nan­do
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
Gol­ler: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Par­lak (Hes Kablo Kay­se­ris­por), Dk. 73 Sa­mu­dio (Çay­kur Ri­zes­por)


Haber Merkezi