Rize’de Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 220’ye Yükseldi

Rize’de et­ki­li olan yoğun kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan köy yolu sa­yı­sı 220’ye yük­sel­di.

Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me şu şe­kil­de:
“Rize ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan 220 köy yo­lun­da karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.
Mer­kez il­çe­miz­de 60, İkiz­de­re il­çe­miz­de 29, Çam­lı­hem­şin il­çe­miz­de 24, Ar­de­şen il­çe­miz­de 23,Kal­kan­de­re il­çe­miz­de 22, Pazar il­çe­miz­de 15, Ça­ye­li il­çe­miz­de 15, Gü­ney­su il­çe­miz­de 12, De­re­pa­za­rı il­çe­miz­de 10, İyi­de­re il­çe­miz­de 7, Fın­dık­lı il­çe­miz­de 2 ve Hem­şin il­çe­miz­de 1 köy yolu kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pan­mış­tır.
Hali ha­zır­da bek­le­yen Kar­de­len ekip­le­ri­miz, böl­ge­le­rin aci­li­yet du­rum­la­rı­nı göz önüne ala­rak yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.”
Haber Merkezi