Pa­zars­por’da Van mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan is­ti­fa et­ti­ği bil­di­ri­len tek­nik di­rek­tör Fer­ruh Özgün’ün ye­ri­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.

Pa­zars­por tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.İkinci yarı ile bir­lik­te ho­ca­lı­ğa ge­ti­ri­len Fer­ruh Özgün, Van dep­las­ma­nın­da alı­nan 3-0’lık mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan, gö­re­vin­den ay­rı­lır­ken ye­ri­ne de bir dönem yine Pa­zars­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.
Pa­zars­por 2. Lig’de bu sezon 4. tek­nik di­rek­tö­rü gö­re­ve ge­tir­miş oldu.
Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM