Müslüman Genç ahlâkî ve manevi değerleri ön plana almalıdır. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet, adalet, vefa, iyilikseverlik gibi manevi değerleri ön plana almalıdır. Gönül kazanma ve yürek fethetme görevini tatlı dille ve en güzel metotla yerine getirmelidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “Cömert ve güzelAhlaklı bir genç; ibadet eden cimriden, kötü ahlâklı bir yaşlıdan Allah’a daha sevimlidir.” Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) de şöyle buyurur: “Sizin hayırlınız
ahlâkça en güzel olanınızdır”260, “İnsanlara, güzel ahlâkla muamele et.

Din güzel ahlâkı çok önemser. Dinimiz her zaman güzel ahlaklı olmamızı ister. Çünkü güzel ahlâk, mutlu olmayı sağlar. O yüzden ahlâkî ilkeleri gençlerimizin hayatına aktarmamız çok önemlidir. Ahlâksızlık bir insan için en büyük yıkımdır. Bu yıkım hem maddî alanda, hem bedenî alanda, hem demanevi alanda gerçekleşmektedir. “Muhakkak ki Allah adâleti, ihsanı (güzel davranışı) ve (muhtaç olan) akrabaya yardım etmeyi emreder; haksızlıktan, fenalıktan, zulüm ve azgınlıktan men eder; iyice anlayıp tutasınız diye size böylece öğüt verir.”

Ayette, her türlü güzel davranış (ihlas, doğruluk, sabır, şükür, tövbe, takva, adalet, kanaat ve cömertlik gibi iyi davranışlar) emrediliyor. Her türlü kötü davranışlar (içki, kumar, zina, haksızlık, ahlâksızlık, hırsızlık, kıskançlık, cimrilik, israf, gıybet, dedikodu, iftira ve yalan vb.) yasaklanıyor.

Dinimiz, güzel ahlâk sahibi olup kötü huylardan kaçınmamızı istiyor. Din iman ve güzel ahlâktır.

Çünkü insan ancak sağlam bir inanç ve güzel bir ahlâk sayesinde mutlu olabilir. İslâm dini en güzel ahlaki prensipleri ortaya koyan bir dindir. Nitekim Kur’an’ın emrettiği ve Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v.) tarafından bizlere miras bırakılan başlıca güzel ahlaki ilkeler şunlardır:

Doğruluk, sözünde durmak, temizlik, cömertlik, sabır, tevazu, iffet ve hayâ, tevekkül, kanaat etmek, şükür, çalışma, şefkat, cesaret, nezaket, vefa, hoşgörülü olmak, güler yüzlü, güzel sözlü olmak, sadelik. Güzel ahlâkın yanında bir de kötü huy ve davranışlar vardır.

Bunlar: Yalan, iftira, gıybet, kötü zan, alay etme, ikiyüzlülük, sözünde durmama, gösteriş, haset, kin, düşmanlık, öfke, kibir, cimrilik, nemelazımcılık vb. Güzel huy ve davranışları gençlerimizin hayatlarına aktarmada elimizden gelen gayreti göstermeli; onların çirkin davranışlara düşmelerine de engel olmalıyız.

Nitekim Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır.

“Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye
veremez.
Kaynak: (Süleyman Gülek-Gençlerin dünyası)