Süper Lig’in 23. hafta kar­şı­laş­ma­la­rın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de Ka­sım­pa­şa’yı ağır­la­dı. Kar­şı­laş­ma 1-1 be­ra­ber­lik­le ta­mam­lan­dı.

Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk yarı)
9. da­ki­ka­da Bold­rin’in pa­sın­da ceza sa­ha­sı dışı sağ çap­raz­dan topla bu­lu­şan Sa­mu­dio’nun vu­ru­şun­da top auta çıktı.
13. da­ki­ka­da sağ çap­raz­dan Bold­rin’in yap­tı­ğı or­ta­da topa kafa vu­ru­şuy­la kar­şı­lık veren So­der­lund şu­tun­da top ka­le­ci Er­tuğ­rul’da kaldı.
19. da­ki­ka­da ge­li­şen Ka­sı­ma­pa ata­ğın­da ceza sa­ha­sı­nın içe­ri­sin­de topla bu­lu­şan Hod­zic’in vu­ru­şun­da top di­rek­ten döndü.
Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
59. da­ki­ka­da ge­li­şen Çay­kur Ri­zes­por ata­ğın­da sol çap­raz­dan or­ta­yı yapan Emir Di­la­ver’in pa­sın­da topa kafa ile kar­şı­lık veren So­der­lund’un vu­ru­şun­da Ka­le­ci Er­tuğ­rul topu uzak­laş­tır­dı.
85. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da sa­vun­ma­dan geri gelen topla bu­lu­şan Doğan Er­do­ğan’ın vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90. da­ki­ka­da kul­la­nı­lan köşe vu­ru­şun­da The­lin önüne düşen topa vu­ru­şu­nu ger­çek­leş­tir­di ve top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-1
Ha­kem­ler: Ser­kan Tokat xx, Er­dinç Se­zer­tam xx, Bilal Gölen xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han xx, Emir x, Mo­roz­yuk xxx, Onur x, Me­ri­ah x, And­ra­de x, Bold­rin xxx, Sa­mu­dio xxx, Don­sah x, Djo­ko­vic x, So­der­lund xx
Ye­dek­ler: Tarık, Zafer Gör­gen, Murat Sağ­lam, Talbi, Yasin Peh­li­van, Doğan, Mit­hat, Mic­ha­lak, Celal Emir, Ab­dul­lah Durak
Ant­re­nör: Gab­ri­el Mar­ga­rit
Ka­sım­pa­şa: Er­tuğ­rul xx, Tomas xx, Flo­rent x, Had­da­di x, Luc­kas­sen xx, Bist­ro­vic xx, Ko­om­son x, Haj­ra­di­no­vic xx, Aytaç x, The­lin xx, Hod­zic xx
Ye­dek­ler: Ra­ma­zan, Meh­met Feyzi, Tosic, Do­ğu­can, Evren Eren, Varga, Anıl Koç, Hasan Emre, Yusuf, Fur­kan
Tek­nik Di­rek­tör: Fuat Çapa
Gol­ler: Doğan Er­do­ğan (dk. 85) (Çay­kur Ri­zes­por), The­lin (dk. 90) (Ka­sım­pa­şa)
Sarı Kart­lar: Bold­rin, Emir Di­la­ver (Çay­kur Ri­zes­por), Haj­ra­di­no­vic (Ka­sım­pa­şa)
Haber Merkezi