Süper Lig ekibi Çay­kur Ri­zes­por, alt­ya­pı­sın­da ye­tiş­tir­di­ği 19 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­su Okan Sarı ile 2,5 yıl­lık pro­fes­yo­nel söz­leş­me im­za­la­dı.

Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sın­da ye­ti­şen 19 ya­şın­da­ki sant­ra­for oyun­cu­su Okan Sarı, Ye­şil-Ma­vi­li ku­lü­büy­le 2,5 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­ya­rak pro­fes­yo­nel ka­ri­ye­ri­ne geçiş yaptı.
F ut­bo­la 10 ya­şın­da Ça­ye­lis­por alt­ya­pı­sın­da baş­la­yan ve ar­dın­dan sı­ra­sıy­la Ga­la­ta­sa­ray, İstan­bul Bay­burt ve Sey­ran­te­pe Ofs­por for­ma­la­rı giyen Okan Sarı, 2017 yı­lın­da Çay­kur Ri­zes­por alt­ya­pı­sı­na trans­fer ol­muş­tu. Ye­şil-Ma­vi­li kulüp alt­ya­pı­sıy­la 66 maça çıkan Okan, 14 gole de imza attı.


Haber Merkezi