Monthly Archives: Ocak 2021

27 OCAK OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞU

Osmanlı Devletinin temellerini oluşturan Osmanlı Beyliği OsmanGazi tarafından bugünkü Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde, 27 Ocak 1299’da kuruldu. Osmanlı Devleti; dünyanın en büyük, en uzun ömürlü, büyük kültür ve medeniyet kurucusu, muazzam teşkilât ve müesseselere sâhip Türk-İslâm devletidir. Türk ve İslâm tarihinin en muhteşem devri, Osmanlıların zamanıdır.Onlar, millî ve İslâmî mefkûrelerinin dâhiyane terkibi, siyasi istikrar ve sosyaladaletleri sayesinde, üç kıtanın ortasında

Devamını oku

RİZE’DE AFET OKULU OLMALI

Nedense doğal afetler olduğunda o niye yok bu niye yok diye eleştiriler olur, eksikler o zaman hatırlanır.Bir büyüğüm hatırlattı.Türkiye’de afetlere kalifiye eleman yetiştiren bir niye Okul yok.Her şeyde Avrupa’yı örnek alırız bu konuda niye doğal afetlerde eğitimli elemanların yetiştiği okulları Türkiye’de yapmayız. Benzer okullar Kanada, Almanya, İsviçre’de var. Bu okulların çalışmaları detaylıca incelenebilir.Dağdaki çığ olayına çığ yaşamayan, çığ bölgesinde antrenman

Devamını oku

RİZE’DE AK PARTİ SİYASETİ AMATÖR KÜME ‘DE !…

Bugün ki konumuz; Rize siyasetinde çalkantılar, halaÖmer’lerin bulunmaması ve 31 mart yerel seçimlerine, yaşanılan hezimet, halktan kopuk idarecilerin hala görevlerinde devam etmesideğil,10 Yıl önce başlayan ve 5 yılda bitirilmesi planlan, Derepazarı Kendirli transit yolunun daha yüzde 20’nin yapılıp kaderine terk edilmesi olayıdır !….2012 de başlayan OVİT tüneli iki yıl önce açıldı,2015 de başlayan SALARHA Tüneli’nin ilk tüpü (3 km) (31

Devamını oku

COVİD BİZİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Tarih boyunca pek çok buna benzer salgınlar olmuş.İnsanoğlunun çare bulamadığı salgınlar toplumları ölüme götürmüş.Bir asır kadar önce İspanyol Gribi olarak isimlendirilen salgının 100 milyona yakın insanın ölümüne sebep olmuş olduğu yazılıkaynaklarda bulunuyor.Yakın dönemdeAİDSvirüsü, Domuz gribi insanlığı olumsuz yönde çok etkilemişti. Günümüzdeki Covid-19 virüsü sebepleri ve sonuçlarıitibarıyla diğerlerinden daha tehlikeli olurken Türkiye’de ve Dünyada can kaybı her gün devam ediyor.Yaklaşık bir

Devamını oku

ENFLASYON ATLI, MEMUR YAYA

2020 yılı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre 2020 yılında tüketici fiyatları ortalama %14,6 oranında yükseldi. Hal böyle olunca memurlara %4.36 enflasyon farkı verilmesi gündeme geldi. Buna göre memur maaşları ocak ayı itibari ile %7,36 oranında zamlanacak. Bu oran gerçek anlamda memur maaşlarına 2021 yılı için yapılacak zammı ifade etmemekte, 2020 yılından alacaklı oldukları %4.36’yı da içermektedir. Hal böyle olunca

Devamını oku

VEFATININ 60. YILINDA TÜRK GİBİ GÜÇLÜ YAŞAR DOĞU

Aslen Kafkas Türklerindendir. Ecdadı Samsun’a muhacir gelmişti. Daha önce bebek sayılabilecek çağda iken cepheye giden babasının şehit düştüğü haberi gelmiş, bu yüzden annesiyle birlikte dedesinin köyü olan Emirli ‘ye göç etmek zorunda kalmıştı. Çocukluğunun geçtiği bu köyde güreşe başladı ve daha delikanlılığın eşiğinde iken yaman bir karakucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu. Karşılık beklemeden yaptığı hizmetlerden dolayı “Türk güreşinin

Devamını oku

2020’NİN ARDINDAN

2020 yılı ülkemiz, devletimiz, milletimiz, bölgemiz ve ailemiz açısından hiç de olumlu olarak hatırlanmayacak kara bir yıl olarak tarih sayfasında yerini alacağı düşüncesiyle yazımı yazmaya başlıyorum. 2020 yılı tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizi de etkisi alan Covid-19 virüsü (corona) bulaşıcı salgın hastalığından dünyada 2 milyonu aşkın insan hayatını kaybederken, ülkemizde bu rakam 20 binin üzerine çıkmış bulunmaktadır. Dünya

Devamını oku

Rize Organize Sanayi Bölgesi Büyümeye Devam Ediyor

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Kal­kan­de­re’ye ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu zi­ya­re­tin ilk bö­lü­mün­de Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Vali Çeber, zi­ya­re­tin­de Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, fab­ri­ka­la­rın genel du­ru­mu ve diğer ko­nu­lar hak­kın­da Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Mü­dü­rü Hasan Günal’dan bilgi aldı. Ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­le­rin ar­dın­dan Vali Çeber, Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin Rize ve Tür­ki­ye için çok önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak “OSB Rize’ye son

Devamını oku

Rize’de Elektrik Tüketiminde Yüzde 23’lük Azalma

Aksa Elekt­rik, hiz­met böl­ge­sin­de­ki il­le­rin 2020 yı­lı­na ait elekt­rik tü­ke­tim ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. Çoruh böl­ge­sin­de­ki tü­ke­tim­de en be­lir­gin azal­ma yüzde 23’lük dü­şüş­le Rize’de ger­çek­leş­ti. Şir­ket­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin’in yer al­dı­ğı Çoruh böl­ge­sin­de­ki elekt­rik tü­ke­ti­mi 2020’de bir ön­ce­ki yıla göre yak­la­şık yüzde 15 azal­dı.Çoruh böl­ge­sin­de­ki tü­ke­tim­de en be­lir­gin azal­ma yüzde 23’lük dü­şüş­le Rize’de ger­çek­leş­ti. Bunu yüzde

Devamını oku
« Önceki Yazılar